DSV - Global Transport and Logistics

Nesten et halvt århundre med transportkompetanse

Siden grunnleggelsen i 1976 har vi vært gjennom en serie fusjoner for å opprettholde en nøkkelposisjon i den globale transportnæringen. Som et resultat har vi blitt sterkere og større. Med oppkjøpet av Panalpina Welttransport har vi ytterligere styrket vårt globale nettverk og er nå verdens femte største transport- og logistikkselskap.

Begynnelsen

Det hele begynte i 1976 da Leif Tullberg og ni uavhengige lastebilselskaper etablerte DSV, De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A / S. Selskapet opererte som en kartavdeling for eierne og håndterte kun entreprenørtransport og leveranser.
 
Snart ble visjonen å komme inn på det internasjonale transportmarkedet. Den ble realisert i 1989 med oppkjøpet av to konkurrerende eksportbedrifter Borup Autotransport A / S og Hammerbro A / S-Bech Trans, etterfulgt av Samson Transport Co. A / S i 1997 og Svex Group AB i 1999.
 
Dette var viktige oppkjøp da de endret tjenester og produktfokus, samt utgjorde rammen for en internasjonal fremtid for selskapet.
 

Styrke vår globale posisjon

I 2000 ble det største trinnet i selskapets historie tatt med oppkjøpet av DFDS Dan Transport Group, som førte til en ny æra og strategi.
 
Ikke bare styrket vi vårt globale nettverk, vi gikk også inn i nye markedssegmenter. I tillegg til veitransporttjenester i Skandinavia, Storbritannia, Baltikum og Europa, sikret oppkjøpet et omfattende logistikkoppsett samt en nøkkelposisjon innen flyfrakt og utenlandske transporter til det amerikanske og Asia-stillehavsmarkedet.
 
I 2005 ble vår posisjon i luft- og sjøtransportindustrien ytterligere styrket med oppkjøpet av JH Bachmann. Året etter kjøpte DSV Frans Maas og avanserte sin posisjon fra å være en skandinavisk aktør til å være en ekte paneuropeisk aktør innen veitransport og logistikk.
 
Med oppkjøpet av ABX LOGISTICS i 2008, fikk DSV tilstedeværelse i Sør-Amerika og er nå til stede på alle kontinenter. Videre har vi styrket vår posisjon i Europa, spesielt i Italia, Tyskland, Frankrike og Spania.
 
DSV kjøpte UTi Worldwide Inc. i 2016 og styrket vår posisjon over hele verden, spesielt i USA og Afrika.
 

Å oppnå mer sammen

I 2019 gikk DSV sammen med Panalpina Welttransport og ble verdens fjerde største transport- og logistikkselskap. Tillegget styrket vår posisjon over hele kloden, særlig innen flyfrakt og sjøfrakt.
 

Fokus

For å sette fokus på våre forskjellige tjenester og kundesegmenter, delte DSV virksomheten i tre divisjoner i 2001: Road, Air & Sea and Solutions. Tjenestene utvikles, tolkes og skreddersys for å møte våre kunders økende krav til produktløsninger, priser og transittider.
 
Vi vil posisjonere DSV som en sentral aktør i den internasjonale transport- og logistikkbransjen og være åpne for fordelaktige muligheter og videreutvikling av vår virksomhet.

Noen spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss