Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Nieuwe technologieën komen in hoog tempo op en hebben een ontwrichtende invloed op bijna elke sector

De transport- en logistieke sector is geen uitzondering. DSV heeft daarom al verschillende nieuwe technologieën geïmplementeerd, zoals 3D-printen, mechanisatie, robotisering en het internet of things. Met het Exploration Lab onderzoekt DSV hoe het gebruik van verschillende technologieën in de supply chain waarde kan toevoegen aan de doelstellingen en bedrijfsvoering van klanten.

Het Exploration Lab, gevestigd in Moerdijk, is het centrum geworden voor het inventariseren en verder uitwerken van de mogelijkheden die allerlei nieuwe innovaties hebben voor DSV-dienstverlening. Erik van Wunnik, Director Product Development bij DSV, legt uit: Zoals de naam al aangeeft, willen we via echte klantcases onderzoeken hoe we innovaties uit de markt kunnen inzetten in de supply chain.

We onderzoeken hoe we de technologie kunnen toepassen en krijgen meer inzicht in de cost-to-serve. Deze kennis zal vooral waardevol zijn als we op verzoek van klanten beginnen met het ontwikkelen van transport- en logistieke diensten gerelateerd aan nieuwe technologieën.

 

Universeel inzetbare cobots

 Logo OPZuid - Europese Unie

De vraag naar collaboratieve robots groeit snel, vooral in het MKB, omdat ze een eerste stap naar volledige automatisering bieden.

Met de huidige stand van de techniek zijn de investeringen in robots echter nog te hoog voor het MKB. Vergeleken met grote bedrijven zijn de productieaantallen laag en zijn productielijnen binnen het MKB minder universeel (meer variatie in product en omgeving). Op dit moment is brede inzetbaarheid erg moeilijk te realiseren omdat cobots ook voor elke specifieke toepassing specifieke (niet-herbruikbare) instructies moeten krijgen. Ook het afstellen en programmeren van cobots voor nieuwe toepassingen is een langdurig en kostbaar proces, aangezien programmeren specialistische kennis vereist. Hierdoor zijn robots en cobots nog beperkt geschikt voor inzet in het MKB.

Binnen dit project wordt de volgende stap gezet met de ontwikkeling van een universeel inzetbare cobot, die kan omgaan met een grote variatie in product, taak en omgeving gericht op de variatie aan processen in de logistieke sector. Binnen dit project gaan Smart Robotics, de Technische Universiteit Eindhoven en DSV Solutions samenwerken aan de ontwikkeling van een universele besturing in combinatie met slimme, flexibele grijpers en een gebruiksvriendelijke besturing. Deze ontwikkelingen maken het voor de cobot mogelijk om flexibel samen te werken met menselijke collega's. Door deze unieke samenwerking tussen een universiteit, robotontwikkelaar en eindgebruiker is de verwachting dat in korte tijd een nieuw praktijkgetest cobotsysteem gerealiseerd kan worden, geschikt voor een grote diversiteit aan producten, processen en omgevingen voor logistieke centra.

Projectvoortgang tot en met juni 2019

Binnen werkpakket 4 zijn praktijktesten uitgevoerd op een robot in een verpakkingsstraat bij DSV. Hier worden producten gebundeld voor een klant van DSV Solutions. Wat interessant is om te zien voor het cobotproces, is dat het vertrouwen in het werken met een robot langzaam groeit. De medewerkers die de robot bedienen hebben het gevoel controle te hebben over de robot en beginnen langzaamaan synergie en intensieve samenwerking met de robot te realiseren. De afstand die de samenwerkende operator tot de cobot hield, is kleiner geworden. De operator durft ook door de bewegingen van de cobot heen te werken.

Nu de samenwerking goed lijkt te gaan, proberen we met de medewerkers te monitoren wat ze wel en niet werkbaar vinden bij de cobot. De "happy flow" is bedacht door een engineer en een supervisor, maar de acties moeten nog bevestigd worden door de medewerkers. We zien dat in dit proces medewerkers worden uitgedaagd om aan te geven hoe ze denken een hogere output te kunnen behalen door andere bewegingen en stappen in het proces. Deze eerste reeks wijzigingen is onlangs naar tevredenheid van de medewerkers aangepast. Denk hierbij aan de manier van bewegen, opties in de gebruikersinterface en een ander type grijper die de producten anders en steviger vastgrijpt.

Heeft u vragen?

Neem contact op met Erwin Peeters, onze woordvoerder.

Erwin Peeters