Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Juridische kennisgeving en cookieverklaring

Informatie over copyright

© 2021 DSV A/S ("DSV") - Alle rechten voorbehouden.

Iedere reproductie of distributie van materiaal op de DSV-website voor commerciële doeleinden is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DSV.

Gebruik van de website

Ieder gebruik van deze website en de inhoud die daarvan is afgeleid, is onderworpen aan deze juridische kennisgeving. Indien u niet bereid bent de juridische kennisgeving te accepteren, wordt u vriendelijk verzocht om de website te verlaten zonder verder te browsen.

Inhoud

De volledige inhoud van deze website, inclusief de DSV-handelsnaam, het logotype, en alle gerelateerde product- en ontwerpmerken, slogans en alle teksten, afbeeldingen en filmfragmenten ("Inhoud") vallen onder copyright en handelsmerkbescherming.

U mag de inhoud van deze website alleen kopiëren voor niet-commerciële privédoeleinden met behoud van alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen. Daarna mag de inhoud niet opnieuw worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opnieuw worden verspreid. Behalve indien toegestaan door verplichte Deense wetgeving, mag u geen informatie, tekst, documenten of filmfragmenten op deze website of enig deel daarvan kopiëren, weergeven, downloaden, distribueren, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of opnieuw verzenden op een elektronisch medium of in hard copy, of enig afgeleid werk maken op basis van dergelijke afbeeldingen, tekst, documenten of filmfragmenten, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DSV.

Niets in dit document mag worden geïnterpreteerd als het verlenen door implicatie, uitsluiting of anderszins van enige licentie of recht onder een handelsmerk of copyright van DSV, zijn gelieerde ondernemingen of een derde partij. Alle productnamen, al dan niet in grote letters of met het handelsmerksymbool, zijn handelsmerken van DSV, zijn gelieerde ondernemingen, gerelateerde bedrijven of zijn licentiegevers of joint venture-partners, tenzij anders vermeld. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken of enig ander materiaal, behalve zoals hierin toegestaan, is uitdrukkelijk verboden en kan in strijd zijn met bijv. auteursrecht, merkenrecht en/of enige andere toepasselijke wetgeving.

DSV is zich ervan bewust dat ongepast gebruik van het merk DSV en het handelsmerk bij het zoeken naar expeditiebedrijven van tijd tot tijd kan plaatsvinden door ondernemingen en personen die geen banden hebben met DSV. DSV keurt een dergelijke praktijk of de ondernemingen en personen die verantwoordelijk zijn voor dergelijk gedrag niet goed. DSV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies, onkosten of ongemak als gevolg van fraude die verband houdt met dergelijk ongeoorloofd gebruik van het merk DSV en het handelsmerk. Als u niet zeker weet of u een officiële en echte DSV-website heeft bereikt of over de juiste contactgegevens beschikt, wordt u sterk aangemoedigd om contact op te nemen met uw plaatselijke DSV-kantoor voor verificatie. Op deze webpagina vindt u de contactgegevens van alle officiële DSV-kantoren en agenten.

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt geleverd "in de huidige staat" en "zoals beschikbaar" zonder garanties of verklaringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, nauwkeurigheid, tijdigheid en volledigheid.

Informatie over de aandelenkoers die op de website wordt gepresenteerd en weergegeven, wordt beschikbaar gesteld als datafeed van Nasdaq OMX Copenhagen met een vertraging van ten minste 20 minuten. DSV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid van deze datafeed.

Gebruik van deze website is op eigen risico. Noch DSV noch zijn gelieerde ondernemingen zijn aansprakelijk voor enig verlies, inclusief maar niet beperkt tot verlies van inkomsten, winsten en inkomsten, hetzij directe, indirecte, punitieve, incidentele, speciale, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website of enige inhoud op de website, inclusief virussen, ongeacht de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke inhoud.

Disclaimer volgens de Amerikaanse effectenwetgeving

DSV A/S is niet geregistreerd in de Verenigde Staten en dient geen rapporten in bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ("SEC"). Er zijn geen aandelen van DSV A/S geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, of enige andere effectenregelgeving van de staat, noch zijn dergelijke aandelen genoteerd aan een Amerikaanse effectenbeurs. Derhalve kunnen kopers en houders van door DSV A/S uitgegeven aandelen geen beroep doen op rechtsmiddelen onder de Amerikaanse effectenwetgeving met betrekking tot de aankoop van aandelen, die zijn uitgegeven door DSV A/S.

DSV A/S publiceert zijn rapporten en verstrekt andere informatie in overeenstemming met de wetten van Denemarken en de regels en voorschriften van de Nasdaq Copenhagen Stock Exchange, en niet met betrekking tot enige wettelijke of reglementaire vereisten in de VS of enig ander rechtsgebied.

Hyperlinks naar externe websites

DSV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of functionaliteit van externe websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door DSV.

Computervirussen, wormen, Trojaanse paarden en andere bedreigingen

DSV zal redelijke maatregelen nemen om deze website te beschermen tegen computervirussen, wormen, Trojaanse paarden en andere bedreigingen. DSV garandeert echter niet dat de website vrij is van dergelijke schadelijke programma's en wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af met betrekking tot verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van schadelijke programma's, die van deze website zijn ontvangen of door middel van bestanden die van de website zijn gedownload.

Herzieningen van de juridische kennisgeving

DSV heeft redelijke zorg besteed om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website accuraat en up-to-date is, maar DSV kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze juridische kennisgeving herzien door deze publicatie bij te werken. Lezers van de website zijn gebonden aan dergelijke herzieningen en dienen daarom deze webpagina regelmatig te bezoeken om de huidige juridische kennisgeving te bekijken.

Wet en jurisdictie

Deze juridische kennisgeving valt volledig onder de Deense wetgeving. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Juridische kennisgeving en dat niet in der minne kan worden opgelost, zal worden beslecht door de Deense rechtbanken.

Privacybeleid

www.dsv.com is een website van DSV A/S ("DSV"), en DSV is de gegevensbeheerder van de persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met uw bezoek aan deze website. U kunt meer lezen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door DSV in de algemene privacyverklaring van DSV die u vindt hier. 

Cookies

Voor het verzamelen van gegevens maakt DSV gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje computercode die we aan uw webbrowser geven,  wanneer u de website voor het eerst bezoekt. De cookies slaan uw voorkeuren op en helpen ons daardoor de functionaliteit van onze website te verbeteren, zodat u gemakkelijker door de website kunt navigeren en wij u nog betere prestaties en ervaringen kunnen bieden bij het gebruik van onze website. Het helpt ons ook om de website speciaal op u af te stemmen.

Indien u geen cookies wenst te accepteren, heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf in uw browser aan te geven. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de producent van uw browser. Als u cookies uitschakelt, werken bepaalde functies mogelijk niet of zijn bepaalde services mogelijk niet voor u beschikbaar.

Raadpleeg ons Cookiebeleid hieronder in de blauwe voettekst voor informatie over het gebruik van cookies door DSV. 

Voor vragen of aanvullende informatie over deze juridische kennisgeving en cookieverklaring kunt u contact opnemen met DSV op privacy@dsv.com.

DSV A/S
Hovedgaden 630
Postbus 210
DK-2640 Hedehusene
Denemarken
CVR-nummer: 58 23 35 28
Telefoonnummer: +45 43 20 30 40
E-mailadres: 
privacy@dsv.com