Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Lees of download onze algemene voorwaarden

Op alle door DSV gesloten overeenkomsten zijn de DSV Standard Terms & Conditions van toepassing. In aanvulling daarop geldt dat alle opdrachten tot het doen vervoeren inclusief opdrachten tot het verrichten van douaneformaliteiten en/of fiscale vertegenwoordiging, door DSV worden aanvaard als opdrachten tot het verrichten van expeditie waarop de Nederlandse Expeditievoorwaarden van de FENEX van toepassing zijn.

Op gecontracteerde opslag en alle daarmee samenhangende logistieke diensten zijn de Logistieke Services Voorwaarden (LSV 2014) van FENEX en TLN van toepassing.

Indien en voor zover het vervoer door DSV zelf wordt uitgevoerd, zijn de volgende verdragen en regelingen van toepassing:

  • Internationaal vervoer van goederen over de weg wordt beheerst door het CMR-verdrag en bovendien, voor zover toegestaan door de wet, door de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC). Binnenlands vervoer wordt uitgevoerd onder toepasselijkheid van de AVC. In aanvulling op CMR en AVC gelden de Aanvullende Transportcondities van DSV Road.
  • Vervoer van goederen over zee wordt beheerst door de Hague Visby Rules.
  • Vervoer van goederen door de lucht wordt beheerst door het Verdrag van Montreal.
  • Gecombineerd vervoer wordt beheerst door de desbetreffende Nederlandse wettelijke voorschriften zoals opgenomen in de artikelen 8:40 tot en met 8:52 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Voor de hierboven genoemde voorwaarden en condities geldt dat telkens de meest recente versie van toepassing is, inclusief de arbitrale bedingen in de Nederlandse Expeditievoorwaarden en in de Logistieke Services Voorwaarden (LSV 2014).

In geval van tegenstrijdigheden tussen de DSV Standard Terms & Conditions en de overige bovengenoemde voorwaarden en verdragen, zullen de eerstgenoemde prevaleren, tenzij deze strijdig zijn met dwingendrechtelijke bepalingen uit de overige voorwaarden en verdragen.

Alle voorwaarden en condities worden op eerste verzoek aan de Opdrachtgever verstrekt. Tevens kunnen deze voorwaarden en condities worden gedownload, uitgeprint en opgeslagen via deze website:

CMR Voorwaarden (NL)

CMR conditions (EN)

AVC Voorwaarden (NL)

AVC conditions (EN)

LSV Voorwaarden (NL)

LSV conditions (EN)

Nederlandse Expeditievoorwaarden (NL)

Dutch Forwarding Conditions (EN)

Algemene Voorwaarden DSV Road B.V. (NL)

Terms and conditions DSV Road B.V. (EN)

Algemene Voorwaarden DSV XPress (NL)

Terms and conditions DSV XPress (EN)

Met de volgende link kunt u de algemene voorwoorden van DSV bekijken in het Engels. Deze zijn leidend in het geval van afwijkingen.

DSV Standard Terms & Conditions

Heeft u vragen?

Onze experts staan klaar om u te helpen. Neem contact met ons op.

Morgane Matthys