Logo DSV

Přeprava nebezpečného zboží

Pravidla pro přepravu nebezpečného zboží se odvíjejí od způsobu přepravy.

Zobrazit více pro leteckou přepravu, námořní přepravu a silniční nákladní přeprava

Vyškolený personál

S vaším nebezpečným leteckým nákladem manipulují zaměstnanci, kteří absolvovali příslušné školení:

 • Pro nakládku a vykládku nebezpečných materiálů / zboží nebo jejich manipulaci
 • Příprava nebezpečných materiálů / zboží k přepravě
 • Provoz vozidel používaných k přepravě nebezpečného materiálu / zboží
 • Kontrola, oprava, údržba nebo testování obalů nebo součásti obalů používaných k přepravě nebezpečných materiálů

Správná dokumentace

Můžeme vám pomoci s dokumentací požadovanou u všech zásilek nebezpečného zboží. To může zahrnovat:

 • Prohlášení o nebezpečném zboží
 • Bezpečnostní list materiálu (MSDS)
 • Obchodní faktura
 • Seznam balení
 • Zasílací dopis s pokyny
 • Osvědčení o původu

Správná dokumentace a označování pomáhá zajistit, aby se s nebezpečným nákladem zacházelo správně. Správná dokumentace a štítky umožňují pracovníkům obsluhy nákladu nakládat letadlo způsobem, který snižuje potenciální rizika, jako jsou:

 • Rozdělení potenciálně interaktivních zásilek
 • Uložení hořlavých zásilek způsobem, který zpomalí šíření potenciálních požárů

Kromě toho je společnost DSV schopna pomoci se získáním jakýchkoli požadovaných povolení k přeletu, povolení k přistání a povolení od vlády týkajících se přepravy nebezpečného zboží.

ODBORNÉ NÁZORY

Přeprava nebezpečného zboží

Naučte se od našich odborníků, co je třeba vzít v úvahu při přepravě nebezpečného zboží 

Dokument o přepravě nebezpečného zboží

Nějaké otázky?

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci. Kontaktujte nás a najdeme řešení, které potřebujete.

Kontaktujte nás.