Global Transport and Logistics
Vali riik

Vali riik

myDSV

Ohtlikud kaubad maanteel?

Euroopa leping ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kohta (ADR) See on 1957. aastal sõlmitud ja alates sellest ajakohastatud ÜRO leping.

Kategooriad on sarnased õhutranspordi kategooriatele, kusjuures regulatsioonides on mõningaid erinevusi.

Ajakohase teabe saamiseks vaadake ametlikku veebisaiti https://www.unece.org/index.php?id=50858&no_cache=1