Global Transport and Logistics
Vali riik

Vali riik

myDSV

Ohtlik veos vajab ohutut tarnet

Saatke ohtlikke kaupu või materjale ohutult, kasutades DSV mereveoteenuseid, mis vastavad kõigile kohaldatavatele kvaliteedi-, tervise-, ohutus- ja keskkonnanõuetele ning transpordi ja logistika parimatele tavadele.

Ohtlik mereveos võib vajada erilisi tingimusi, nt eri tähelepanu sellele, kuhu ja kuidas tuleb ohtlike kaupadega konteinereid virnastada. Veel üks arvestatav tegur on päikesevalguse ja vee kokkupuude.

Merel toimuva vahejuhtumi korral võib pardal olevate ohtlike materjalide vedu tõsiselt kahjustada merekeskkonda. Hädaolukorras on hädavajalik nõuetekohane pakendamine ja juurdepääs ohtlikule veosele.

Vastavalt eeskirjadele

ÜRO (UN) klassifitseerimissüsteemis on loetletud üheksa ohtlike kaupade klassi. Deklaratsiooni vormil, pakendil, märgistusel ja sildil peavad need olema märgitud konkreetsete UN numbritega, et hõlbustada nende ohutut vedu. Ohtlike kaupade suhtes kehtivad ka koguselised piirangud, mida ei tohi ületada ohutu transpordi tagamiseks.

Ohtlike merekaupade vedu reguleerib Rahvusvaheline ohtlike kaupade merenduse koodeks (IMDG) ja Euroopa leping ohtlike kaupade rahvusvahelise veo kohta siseveeteedel (ADN). Samuti on DSV võimeline käitlema ohtlikke kaupu mitmeliigiliste saadetiste jaoks kooskõlas teiste riiklike ja rahvusvaheliste eeskirjadega, mis kehtivad konkreetsete transpordiliikide jaoks, näiteks õhu-, maantee- või raudteetranspordi kaudu.

Hankige asjatundlikke teadmisi mida peate teadma ohtlike kaupade ja ohtlike materjalide saatmisel.

Reguleeritava temperatuuriga transport

Ohtlike kaupade ja ohtlike materjalide puhul, mis vajavad reguleeritava temperatuuriga keskkonda, pakub DSV õiget käitlemist otsast-lõpuni külmaahela teenustega.

Temperatuuri reguleerimist võite oodata igas saadetise etapis:

  • Mitmes transpordiliigis, sealhulgas õhus, merel, maanteel ja raudteel
  • Külmhoidlad
  • Täielik nähtavus saadetiste jälgimiseks meie IT-süsteemide abil
  • Ennetav temperatuuri jälgimine, kontrollimine ja dokumenteerimine

Lisateave külmaahela logistikast ja transpordiliikidest kemikaalide ja farmaatsiatoodete reguleeritava temperatuuriga transportimiseks õhus, merel, maanteel ja raudteel.

DSV eksperdid on koolitatud igat liiki ohtlike merekaupade käitlemiseks. Rääkige meiega oma tööstusharu mis tahes spetsiaalsetest lahendustest.