Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Et marked på lavere gir

Markedsdata for februar 2024 er nå tilgjengelig. Dermed er det mulig å analysere kombinasjonen av januar og februar, noe som er nødvendig for å eliminere effekten av at det kinesiske nyttåret ikke faller på samme dato hvert år. Dermed kan vekstrater sammenlignes mer nøyaktig på tvers av årene.

I 2024 har januar og februar opplevd en vekst i de globale containerfraktvolumer på +10,7 % sammenlignet med fjoråret. Selv om dette kan virke som en imponerende vekstrate, er realiteten en annen. Sammenligner man i stedet 2024 med 2019 før pandemien, er veksten kun på 8,1 %, og det er altså den totale veksten over fem år. Det tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekstrate på bare 1,6 %. Det er på linje med veksttakten vi har sett i de fire siste månedene av 2023, og er dermed ikke en spesielt sterk vekst.

Økning i antall skip skaper et minimalt nedadgående press
Men hvordan er etterspørselen påvirket av omveien rundt Afrika? Dette kan estimeres ved å måle etterspørselen i TEU*Miles globalt. En slik analyse viser at veksten har vært 33 % sammenlignet med fjoråret, men bare 27 % sammenlignet med 2019, noe som gir en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 5 %. Denne veksten samsvarer i stor grad med økningen i størrelsen på containerskipflåten.

Men økningen i skip vil føre til et svakt nedadgående press på fraktratene, med mindre fraktvolumene styrkes. Dette er i tråd med det nedadgående presset som allerede er observert på spotratene, spesielt på hovedrutene fra Asia i løpet av de siste månedene, selv om de fremdeles er betydelig høyere enn situasjonen før krisen i Rødehavet.

Konsekvensen av økt CO2-utslipp kan være ytterligere beskatning
Omveien rundt Afrika fører til økte CO2-utslipp til og fra EU, som rederier må rapportere og betale skatt for i henhold til de nye ETS-reglene, og dette vil føre til økte kostnader for avsendere. De store globale rederiene har nå seilt sør for Afrika i 16 uker, med svært få unntak. Skipene som allerede har seilt sørover om Afrika, vil i seg selv øke de EU-relaterte utslippene med 8 % for hele året 2024. Hvis krisen i Rødehavet vedvarer frem til slutten av 2024, vil CO2-utslippene øke med opptil 28 %. Selv økningen på 8 % vil medføre at containerrederienes utslipp vil vende tilbake til det nivået vi så i 2019, og dermed fjerne den reduksjonen i utslipp vi har sett de siste 5 årene.

Denne utviklingen kan få betydelige politiske konsekvenser i EU. Det er selvfølgelig klart at på grunn av urolighetene i Rødehavet hadde ikke rederiene noe annet valg enn å seile sørover om Afrika hvis varene skulle transporteres. Men fra politisk ståsted kan denne synsvinkelen lett risikere å bli satt på sidelinjen og i stede bli erstattet av et fokus som utelukkende handler om økningen vi kommer til å se i CO2-utslippen. Derfor er det et mulig scenario der politikere i EU bestemmer seg for å øke CO2-beskatningen eller implementere andre tilsvarende mekanismer i tillegg til det som allerede er avtalt.

Både importører og eksportører i EU bør derfor allerede nå begynne å vurdere hvordan deres forsyningskjede vil bli påvirket av ytterligere CO2-avgifter på frakt fra 2025 eller 2026, i tillegg til de økningene som allerede er kjent.

Forbedring av punktlighet er et tegn på stabilisering
Punktligheten for containerskip globalt ble marginalt forbedret med 3 % for skip som ankom i februar sammenlignet med januar. Selve punktligheten er fortsatt svært lav, men den lille forbedringen er et tegn på at de nye rutene sør om Afrika begynner å stabilisere seg, og forbedret punktlighet bør forventes i de kommende månedene – selvfølgelig med lengre planlagte transittider som konsekvens.

Etter kunngjøringen av Maersk og Hapag-Lloyds nye Gemini-nettverk fra 2025, har vi sett Ocean Alliance annonsere deres 2024-nettverk og de gjenværende medlemmene av THE Alliance har kunngjort sine nettverk i Stillehavet for 2025. På tvers av disse tre alliansene er det en markant endring som bør legges merke til. Den store transshipment-havnen i Hong Kong blir valgt bort som direkte anløpshavn på nesten alle de store rutene.

 This information in English

Les mer om våre sjøfrakttjenester

Noen spørsmål?

Kontakt oss for råd om riktig container for dine behov.

Kontakt oss Sea
Få et pristilbud