Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Krisen i Rødehavet

Krisen i Rødehavet har eskalert kraftig de siste fire ukene. Hendelser utvikler seg raskt og uforutsigbart, og til tider kan daglige endringer potensielt ha betydelig global innvirkning.

Vær oppmerksom på at denne artikkelen ble skrevet midt på dagen 12. januar 2024.

Kort oppsummert er situasjonen at de fleste større containerrederier har valgt å omgå Bab al-Mandab-stredet i den sørlige enden av Rødehavet ved å sende skipene sørover rundt Afrika, i stede for å bruke inngangen til Suez-ruten.

Det største unntaket er CMA CGM, som fortsatt sender noen av sine større skip gjennom Suez-ruten. Maersk har erklært at de unngår ruten, men dette gjelder kun for deres amerikansk-flaggede skip som seiler fra den amerikanske østkysten til Midtøsten.

Innenfor regionen fortsetter lokale operatører å seile gjennom Bab al-Mandab-stredet, og det gjelder også for små nisjerederier mellom Asia og Europa – spesielt de som betjener ruten mellom Kina og Russlands havner ved Svartehavet. Globale rederier jobber med å etablere tjenester som knytter Middelhavet med Rødehavet uten å fortsette videre til Asia.

Hovedsakelig blir den betydelige kapasiteten nå sendt sørover rundt Afrika. Effekten på forsinkelser, kapasitet og fraktrater antas å være mer markant på mellomlang sikt, dersom situasjonen vedvarer.

Forsyningskjeden kan utfordres frem til kinesisk nyttår

Når skipene ble omdirigert via Sør-Afrika, ble mange "fanget" på feil steder, og dette tvang dem til å seile betydelige omveier. Skip i det østlige middelhavet måtte derfor seile hele veien tilbake gjennom Gibraltarstredet før de kunne begynne reisen rundt Afrika. Avsendere opplever derfor  forsinkelser som er betydelig lengre enn det man kan forvente fremover. På en normal rute fra Asia til Nord-Europa øker seiltiden med 7-9 dager, mens det vil være 10-14 dager til Middelhavet. Et eksempel er skipet «Gjertrud Mærsk» som ble «fanget» på feil sted. Hun forlot New York før krisen med en forventet seilingstid på 41 dager til Hong Kong. Nå forventes en seilingstid på hele 81 dager.

Timing av krisen er uheldig sett fra forsyningskjedenes perspektiv. Mange av de første skipene som ble omdirigert, hadde containere ombord som skulle brukes i forbindelse med den kommende høysesongen ut av Kina før det kinesiske nyttåret, som faller 10. februar i år. Dette kan føre til akutt mangel på containere flere steder i Asia de kommende ukene. Etter det kinesiske nyttår vil problemet løse seg selv, da de sesongmessige nedgangene i fraktmengder sammenfaller med en gjenoppretting av normal flyt av tomme containere. Derfor forventes knappheten på containere de kommende ukene, også til å løse seg opp igjen mot i slutten av februar.

Krisen har økonomiske konsekvenser

Hvis den pågående krisen i Rødehavet vedvarer, har industrien tilstrekkelig kapasitet til å håndtere situasjonen ved å seile rundt Afrika. Dette innebærer imidlertid lengre seilingstider og økte kostnader. Den umiddelbare kortsiktige effekten er en rask økning i spotratene, og de forventes også å nå et høyere nivå enn hva som vil være tilfellet etter det kinesisk nyttår.

Overkapasiteten som rederiene slet med mot slutten av fjoråret, på grunn av mange nye skip som ble bestilt for noen år siden, er grunnen til at industrien nå har kapasitet til å håndtere den nåværende situasjon. Det er viktig å merke seg at den nåværende situasjon krever full utnyttelse av all eksisterende kapasitet, og fraktratene forventes å vedvare betydelig høyere enn for en måned siden. Videre er det ingen ekstra buffer i systemet for å håndtere enda en global krise i tillegg til den pågående, hvis en sli skulle oppstå.

Angrep på Houti-bevegelsen

I dag gjennomførte amerikanske og britiske militærstyrker angrep mot houthiene i Jemen. Dette kommer som svar på en rekke angrep fra houtiene, med 27 ulike angrep på handelsskip i regionen. Det er urealistisk å anta at dagens angrep på houthiene i seg selv vil løse situasjonen. Mens Houthienes evne til å angripe skip kan reduseres, vil den ikke bli eliminert helt. Hvor mye som skal til før de store rederiene endrer syn på sikkerhet utenfor kysten av Jemen er usikkert. Man må derfor anta et grunnleggende scenario der rederiene fortsetter rundt i Afrika i minst noen uker til, men kanskje også i måneder.

This information in English

Les mer om våre sjøfrakttjenester

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud