Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Fortsatt fall i fraktvolum

Nye data om globale fraktvolumer i oktober viser at kollapsen som begynte i september ikke bare var en isolert hendelse, men begynnelsen på en dypere nedgang i antall containere som ble sendt globalt. 

Rent praktisk måles godsmengdene på det tidspunkt godset lastes om bord i skipet. Noe som også betyr at utviklingen for oktober ute i Asia først viser seg i havnene og logistikken inne i landene på destinasjonen en måned senere i Europa.

Totalt sett falt antallet containere i oktober med 9,3 % sammenlignet med oktober i fjor. Og det som kanskje er enda mer betydningsfullt, det er også en nedgang på 4,3 % sammenlignet med oktober 2019 før pandemien.

Men den reelle tilstanden til markedet er verre enn disse tallene viser. Fraktvolum måles vanligvis i antall containere (TEU), men det er viktig å også ta hensyn til avstanden. Det kreves mer skipskapasitet for å flytte en container fra Kina til Tyskland, enn å flytte en container fra Sverige til Tyskland. Hvis man heller måler fraktvolumene som TEU*Miles, og dermed tar avstanden i betraktning, så falt markedet med 12,8 % i oktober sammenlignet med fjoråret, og med 7,7 % sammenlignet med 2019 før pandemien.

Nivået på lastevolumet er som før pandemien  

Som om ikke dette var ille nok, blir det verre når man fokuserer på de to hovedrutene Asia til Europa og til Nord Amerika. Her falt fraktvolumene med 24 % til Nord-Amerika i oktober sammenlignet med fjoråret og med 26 % til Europa. I begge tilfeller er volumene nå lavere enn før pandemien.

Dette er en nedgang som er nesten like alvorlig som det man opplevde i 2020 da pandemien rammet verden, og også nesten like alvorlig som det man så da finanskrisen rammet verden for mer enn et tiår siden.

Årsaken til denne kollapsen i markedet er at importørene i stor grad har begynt å redusere varelagrene sine. Som en konsekvens har mange produksjonsordrer blitt kansellert og det er dermed færre varer som skal sendes. Dette betyr at nedgangen i fraktvolum vil fortsette inntil lagrene er brakt ned til et tilfredsstillende nivå. Dette vil trolig skje i første kvartal 2023, når bunnen av markedet dermed også nås.

REDERIENE REAGERER PÅ MARKEDET

Denne nedgangen i etterspørselen møtes selvsagt med en reaksjon fra rederiene og er en årsak til de stadig fallende fraktratene. De siste månedene har fraktratene falt mye, men de var fortsatt høyere enn før pandemien. Det ble derfor en normalisering av ratene og ikke et kollaps. Det har endret seg de siste ukene, hvor det i økende grad har vært enkelttilfeller med rater under nivået fra 2019. I midten av desember 2022 falt WCI-spotrenteindeksen for Asia til Nord-Europa til et nivå som også er under markedet i desember 2019.

Den eneste store handelsruten som har unngått rentefall så langt er Atlanterhavet fra Europa til Nord-Amerika. Dette står imidlertid overfor en snarlig endring, da seilingsplanene fra rederiene akkurat nå indikerer en kapasitetsøkning på 30 % fra Nord-Europa og på 44 % fra Middelhavet til Nord-Amerika.

Videre gjør nedgangen i fraktvolumer at presset på havner og terminaler er lettet, og dermed vil prosessen med å løse flaskehalsene i logistikkjedene fortsette i positiv retning.

AVSENDERE MÅ VÆRE OPPMERKSOM

Avsendere bør imidlertid være oppmerksomme på at rederiene i løpet av de kommende ukene og månedene vil reagere med i økende grad å kansellere seilinger for å redusere overkapasitet. Dette vil ha form av kansellerte individuelle seilinger, eller noen havneanløp vil bli hoppet over. Noen av de nye smårederiene som har kommet på markedet de siste to årene melder allerede at de trekker seg igjen. Endelig begynner noen rederier nå å sende enkeltskip fra Nord-Europa til Asia på den lange turen sør for Afrika istedenfor gjennom Suez-kanalen. Dette vil spare rederiet for penger, samt absorbere noe kapasitet på grunn av lengre fartstid.

Man bør derfor se på markedet som svært ustabilt de kommende månedene, både fra et kommersielt og fra et operasjonelt synspunkt. 

Engelsk versjon

Les mer om våre sjøfrakttjenester

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss
Få et pristilbud