Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Incoterms 2020

Det Internasjonale Handelskammer (ICC) har kunngjort Incoterms 2020

Incoterms 2020

Incoterms 2020

Incoterms er et sett med handelsklausuler som beskriver og regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved internasjonale transporter. 

Incoterms omhandler: 

  • Hvem som skal betale frakten
  • Når går risiko fra selger til kjøper
  • Hvem har ansvaret for å tegne forsikring

Incoterms® 2020 trer i kraft 1.januar 2020. Dette betyr at Incoterms® 2010 er gjeldende frem til 31.desember 2019.

Det er to viktige endringer for Incoterms® 2020 sammenlignet med 2010-utgaven: 

  • DAT - Delivered at terminal (levert på terminal) har fått nytt navn: Delivered at Place Unloaded (DPU)
  • FCA (Free Carrier) åpner nå opp for at det kan utstedes fakturaer etter lasting

 I tillegg til dette finnes noen andre endringer: 

  • CIF - Cost, Insurance and Freight (kostnad og frakt) og CIP - Carriage and Insurance Paid to (transport og forsikring betalt til). Disse setter opp nye standardforsikringsordninger, men forsikringsnivået fortsetter å være omsettelig mellom kjøper og selger. 
  • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded og DDP (Delivered Duty Paid) tar nå hensyn til kjøper og selger som arrangerer egen transport istedenfor å bruke en tredjepart. 
  • "Explanatory Notes for Users", som forklarer hver Incoterm, har erstattet veiledningsnotatene for 2010-utgaven og er utformet for å være enklere for brukere. 

Incoterms® 2010

Fire Incoterms utgikk 31.desember 2010: 

DAF - Delivered at frontier

DES - Delivered ex ship

DEQ - Delivered ex quay

DDU - Delivered duty unpaid

Les mer om Incoterms på nettsiden til International Chamber of Commerce ved å klikke her

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss