Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

IMO 2020 - Nye forskrifter fra 1.januar

Fra og med 1.januar 2020 må alle seilende fartøy redusere svovelutslipp med 85%

IMO 2022

Hva er IMO 2020?

IMO 2020 står for International Maritime Organization 2020 og fra og med 1.januar 2020 må alle seilende fartøy redusere svovelutslipp med 85%. Det nye regelverket er så langt den største i en serie fra Den Internasjonale Sjøfartsorganisasjonen (International Maritime Organization) der tiltak for å redusere forurensning av havet er hovedfokus. 

Hva innebærer det nye regelverket?

Det nye regelverket innebærer at alle sjøfartøy over hele verden må overholde og redusere svolvelutslippene sine ved at svovel i fyringsolje reduseres fra dagens grense på 3,5% til 0,5%. Målet er å redusere mengden for å gi store helse- og miljømessige fordeler globalt, inkludert forbedring av luftkvalitet og forurensning av alle hav. Rederiene må begynne allerede i desember å fylle renere og dyrere bunkersolje hvor det da medfører en ekstra kostnad på dette fra allerede 1.desember. 

Sjøfartøy som ikke seiler med godkjent drivstoff og ikke opprettholder de nye forskriftene, vil bli tilbakeholdt i havnene og får ikke lov å seile. 

På dette stadiet jobber vi med å se på hvilke kostnader som blir gjeldende. Vi i DSV vil bistå alle våre kunder med tett oppfølging, rådgivning og mest mulig informasjon slik at du kan ta de beste avgjørelsene. Vårt mål er å drive kundens virksomhet best mulig, til konkurransedyktige priser. 

Ta kontakt oss for spørsmål. 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss