Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Brexit og DSV Norge

Les mer om den nye hverdagen for Storbritannia og Norge

Brexit og DSV

Siden folkeavstemningen i UK den 23. juni 2016 har det vært det britiske folks ønske om at UK skal forlate den Europeiske Union (EU). Utmeldingen ble populært kalt Brexit.

Etter flere utsettelser, ble slutten på den avtalte overgangsperioden realisert. Den ble avsluttet 31. desember 2020, og det var på "hengende håret" at de to partene, EU og UK, inngikk ny avtale om handel og annet samarbeid.

Den nye avtalen ble aktivert 1. januar 2021, mens "originale" Brexit var 31. januar 2020.

Den midlertidige handelsavtalen mellom Norge og UK beholdes inntil videre. Denne er ment å gi norsk næringsliv minst mulig problemener nå som UK har trådt ut av EU. En ny, varig, avtalte vil være basert på avtalen mellom UK og EU. Vi anbefaler våre kunder og samarbeidspartnere å følge med på denne utviklingen. 

Animalske produkter

Selv med den midlertidige handelsavtalen på plass ber vi våre kunder være oppmerksom på en stor endring vedrørende animalske produkter. 

Brevik er ikke godkjent ankomsthavn for animalske produkter. Vår bransje jobber tett med myndighetene for å finne en fremtidig løsning på dette. Inntil videre kan ikke animalske produkter sendes via Brevik, og dette kan medføre visse komplikasjoner. 

Gi snarlig og god informasjon om akkurat dine sendinger som inneholder animalske produkter, dette gjelder også for mat og næringsmidler. Ved at DSV får beskjed i god tid i forveien, vil vi kunne finne og tilby dere den beste løsningen. 

Rapporterting til Mattilsynet av matvarer og animalske produkter må også utføres innenfor visse frister. DSV tilbyr innrapportering til Mattilsynet på vegne av våre kunder for en avtale pris. Les mer om dette her og ta kontakt med oss direkte for spørsmål. 

Les mer om mat, næringsmidler og animalske produkter fra Storbritannia til Norge 

Post Brexit

For Norges del vil vi oppleve at det er mye som fortsetter som før, mens enkelte ting vil endre seg. Norges forhold til Storbritannia vil ikke lenger være regulert av EØS-avtalen post 1. januar 2021.

Mellom EU og UK vil det oppstå behov for en ‘toll-barriere’, hvor alt gods må «fortolles» på begge sider av grensen. Dette er slik det alltid har fungert mellom UK og Norge.

Som speditør har DSV forberedt seg over lang tid på Brexit, og spesielt en ‘Hard Brexit’. På bakgrunn av våre forberedelser ønsker vi å presentere mulige konsekvenser knyttet til transport av varer og gods.

Mulige konsekvenser av Brexit

 • Økt transittid
  • Flaskehalser kan oppstå spesielt for handelen direkte mellom UK og EU, og dette kan gi ringvirkninger ovenfor det godt etablerte system for handel mellom UK og Norge
  • Sprengt kapasitet på lager, og på trailer- og containersiden
 • Økte kostnader
  • Økte logistikk-kostnader (kapasitet; trailer- og kai-leie)
  • Økt kontroll av gods og dokumenter
 • Handelsrestriksjoner
  • Mulige nye krav til lisenser og autorisasjoner/godkjenninger
  • Endringer i preferansebehandling knyttet til opprinnelsesland

Hva kan DSV anbefale våre kunder?

Vi ønsker å gjøre alle våre kunder oppmerksomme på utviklingen av Brexit, og anbefaler følgende:

 • Følg med på utviklingen generelt, og spesielt med tanke på de endringer som kan påvirke din bransje
 • Øk kompetansen hos din bedrift med tanke på eventuelle nye krav
 • Oppretthold alle forenklede prosedyrer knyttet til fortolling. For eksempel: forbli autorisert eksportør; behold toll-kreditten; og behold nåværende lisenser
 • Vurdere din bedrifts konkurransesituassjon post 1. januar 2021. Vil dine kunder/leverandører være like relevante ved eventuell endring av toll og preferansebehandling?
 • Oppdater IT-systemene slik at nye krav til innhold i dokumenter kan imøtekommes. F.eks. krav til Tolltariffnummer og UK EORI-nummer på handelsfaktura
 • Øke lagerbeholdningen
  • Hvor sensitiv er godset for eventuelle forsinkelser; og hva kan unngås av ekstra toll-belastning pre/post 1. januar 2021
 • Vurdere andre forhold utover det som angår transport:
  • Toll og avgifter. Vil WTO-avtalen være grunnlaget for handelen post 1. januar 2021?
  • Kontrakter: Er dagens kontrakter laget med henvisning til EU/EØS vil det ikke finnes gjeldende rettspraksis som beskytter partene post 1. januar 2021
  • Ansatte: Sørg for at alle ansatte innehar de nødvendige tillatelser for bosetting og arbeid
  • Er kunde/leverandør forberedt?
 • Vi anbefaler alle bedrifter i UK om å:
  • Anskaffe EORI-nummer
  • Anskaffe Deferment account
  • Kartlegge Tolltariffnumre for sine produkter
  • Sende fullmakt til speditør med tanke på fortolling

Hvordan følger DSV utviklingen?

DSV har truffet en rekke multinasjonale tiltak internt for å stå best mulig rustet til den nye hverdagen.

DSV UK er en organisasjon på nærmere 2000 ansatte, fordelt på omtrent 30 kontorer – og de største endringene skjer der. Men, mye er forberedt også på våre kontorer rundt omkring i Europa – og resten av verden. 

Blant tiltakene finner vi:

 • Opprettelse av en multinasjonal Brexit-gruppe med lokalt ansvarlige for forberedelser i hvert land
 • Ansettelse av flere hundre ansatte siden 2016, spesielt innenfor fortollingsaspektet
 • Investering i oppgradert IT-system
 • Sertifisering for å møte krav til preferansebehandling hos de ulike myndigheter
 • Omfattende informasjon på interne plattformer, men også etablering av vår egen hjemmeside for Brexit (engelsk tekst – www.brexit.dsv.com)

Kontaktinformasjon for henvendelser vedrørende Brexit (Norge):

Våre ansatte tar gjerne imot alle typer henvendelser angående Brexit. Benytt eksisterende kontaktperson hos DSV, eller ta kontakt med DSV Brexit Country Lead (for alle tre divisjoner: Air&Sea, Solutions, og Road):

Stefan Evjen – stefan.evjen@no.dsv.com

For mer informasjon, se linkene nedenfor:

www.brexit.dsv.com

Regjeringen og Brexit 

Toll.no og Brexit 

NHOs sjekkliste for bedrifter 

Samleside for engelske lenker

Info om AEO fra norsk tollvesen

Info om AEO fra britiske myndigheter

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss