Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

DSV Road og Garda Sikring i et miljøvennlig samarbeid

Garda Sikring lanserer ECOpanel og benytter DSV Road på frakt via jernbanetransport fra England til Norge. Avtalen innebærer at 100% plassutnyttelse skal sikre at CO2 besparelsene er på minimum 30% sammenlignet med tradisjonelle fraktmetoder.

DSV og Garda anleggsikring

DSV Road i samarbeid med Garda Sikring

Garda Sikring ønsker å gjøre en forskjell der de kan bidra mest. Med et årlig salg på nærmere 200 km med byggegjerder inkl. tilhørende plastfot, gir dette stort potensiale for tiltak som skaper miljøgevinst. Garda har derfor i samarbeid med nøkkel-leverandører utarbeidet et mer miljøvennlig konsept for flyttbar sikring. Løsningen inkluderer i dag ECOpanel byggegjerde og plastfot med grønne markeringer.

ECOpanelet inngår i vår satsning for en mer bærekraftig utvikling, og sammen med partnere er det inngått et forpliktende og unikt samarbeid i alle ledd fra produksjon, transport, distribusjon til gjenvinning. Blant annet skal frakt fra fabrikk i England til Norge foregå med 100% plassutnyttelse og på en slik måte at CO2 besparelsen er på minimum 30% sammenlignet med tradisjonelle metoder. For plastføttene er det etablert en panteordning som sikrer riktig gjenvinning. I tillegg vil produktkvaliteten gi lengre levetid og man unngår et bruk-og-kast produkt.

«Vi har over en periode jobbet for å bidra til det grønne skiftet der det gir mest effekt, og jeg er glad for at vi nå har fått på plass et forpliktende samarbeid med våre viktigste partnere i dette konseptet. Disse er produsent ZND i England, transport- og logistikkselskapet DSV og KMT Gjenvinning. Dette er bare starten, og vi vil framover jobbe videre både med hva vi kan gjøre internt samt være en pådriver mot våre leverandører til å ta grønne valg,» sier Frode Rastad, Daglig leder i Garda Anleggsikring. Alle partnere bidrar for bærekraftig løsning, og samlet sett blir dette et dokumentert miljøvennlig alternativ som sikrer et grønnere sikringsvalg for våre kunder.

Som en av de største ledende aktører av transport og logistikk, har vi i DSV forpliktet oss til å ta vår del av ansvaret for å redusere transportbransjens miljøbelastning.

«Vi i DSV Road har et betydelig fokus på å optimalisere våre transportløsninger – også med et klart mål om å minimalisere miljøbelastningene. Som et av verdens største transport- og logistikkselskap, tar vi vår del av ansvaret for å flytte transportsektoren mot en mer bærekraftig fremtid. Sammen med våre kunder legger vi mye energi på å forbedre og effektivisere forsyningskjedene og derigjennom redusere miljøbelastningene. Dette gjør vi gjennom å finne best mulige kombinasjonsløsninger på tog, sjø, fly og bil, ikke minst sørger vi for å utnytte kapasiteten og fyllingsgraden på lastebærerne. I tillegg har vi det nyeste og mest moderne bilmateriellet i markedet – alt for å optimalisere vareflyt, øke kostnadseffektiviteten og redusere karbonavtrykket.  Vi har dermed veldig sammenfallende interesser med Garda og er glade og stolte for vårt samarbeid», sier Rune Berg Stiansen, Administrerende Direktør i DSV Road AS.

Les om et av våre andre bærekraftige samarbeid med Hörmann Norge for å redusere miljøbelastning fra alle Hörmanns transporter.

 

Fakta om DSV Road AS: 

DSV er en global aktør innen transport og logistikk, med tilstedeværelse i mer enn 80 land med om lag 55.000 ansatte på verdensbasis. Gjennom et internasjonalt nettverk er DSV i stand til å levere tjenester over hele verden, på områdene Road, Air & Sea og Warehousing. I tillegg bruker selskapet i større utstrekning togløsninger ved fremføring av gods. DSV er representert med en høy kompetanse på alle disse områdene i Norge, og besitter en sterk posisjon både lokalt og nasjonalt, i det norske markedet. 

Fakta om Garda Anleggsikring: 

Garda Anleggsikring er en del av Garda Sikring AS, og er gruppens spesialist på mobile sikringssystemer til bygge- og anleggsplass. Konsernet Garda Sikring er Norges ledende aktør innen vei-, anlegg- og områdesikring. Vi tilbyr porter, bommer, pullerter og gjerder i tillegg til montasje, service og beredskap. Garda leverer store og små prosjekter for private og profesjonelle kunder over hele Norge og er ledende innenfor sikring av industrianlegg, bygg- og anlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havner, idrettsanlegg, barnehager og private eiendommer. Vi er i tillegg Norges største produsent av flettverk til gjerder. www.gardasikring.no

For ytterligere informasjon, ta kontakt med: 

Garda Anleggsikring: Frode Rastad, Daglig Leder

Tlf: 910 09 018

E-post: frode@anleggsikring.no 

DSV Road: Rune Berg Stiansen, Adm. Direktør

Tlf: 900 14 230

E-post: rune.stiansen@no.dsv.com