Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Et utfordrende sjøfraktmarked krever god planlegging

Sjøfraktmarkedet er preget av enorme kapasitetsutfordringer og skyhøye rater - og det ser ut til å vedvare i andre halvår. Vi er opptatt av god transportplanlegging, slik at vi sammen kan sikre ditt gods.

Sjøfraktmarkedet

"The Perfect Storm"

Dagens sjøfraktmarked kan omtales som "The Perfect Storm", preget av enorme utfordringer knyttet til kapasitet, samt skyhøye rater. Dette er en ekstrem markedssituasjon vi ikke har sett tidligere og det ser ut til at dette vil vedvare langt utover i andre halvår. Se Lars Jensen, CEO og partner i Vespucci Maritime, sin oppdatering og analyse av det globale sjøfraktmarkedet.

Veien videre

DSV Air & Sea følger utviklingen av sjømarkedet kontinuerlig og nøye. Det er svært viktig at vi løpende kommuniserer med hverandre og planlegger godt. Vi skal på denne måten fortsette å finne gode løsninger som ivaretar dine fraktbehov og løse sendingene på best mulig måte. 

Vi anbefaler at man utover høsten gjør en vurdering av behovet for å benytte andre transportformer i de tilfeller hvor tiden er kritisk for din leveranse. Les mer om våre øvrige transportformer her: Våre transporttyper

Book i god tid 

På bakgrunn av situasjonen vi befinner oss i, anbefaler vi på det sterkeste å booke dine forsendelser så tidlig som mulig. Forsinkelser og endringer i avgang- og ankomstplanene kan forekomme, det er derfor avgjørende å være godt forberedt samt vurdere alternative transportløsninger, dersom sendingen er tidskritisk. 

Vi oppfordrer alltid våre kunder til å ha løpende kontakt med deres lokale DSV-representant. Vi kan da bistå og veilede i forhold til deres transport- og logistikkbehov.  

Ta kontakt direkte med vår sjøavdeling dersom dere har spørsmål. 

Alternative transportløsninger 

Ønsker du mer informasjon om hvordan alternative transportformer kan løse dine transportbehov? Vi tilbyr bl.a.:

Flyfrakt - når tiden er kritisk. Kontakt oss her

DSV Rail - det grønnere alternativet. Kontakt oss her

DSV XPress - for en rask leveranse av gods, pakker og dokumenter. Kontakt oss her

DSV Silkway Express - en rask leveranse av gods, pakker og dokumenter. Kontakt oss her

Bakgrunn for situasjonen

Situasjonen har oppstått som en konsekvens av flere hendelser. Med en eskalering som følge av blokaden i Suez-kanalen i mars, på et tidspunkt hvor markedet allerede var preget av forsinkelser, congestion og knapphet på containere. Videre har det den seneste tiden oppstått ny nedstenging i Kinesiske havner rundt Yantian området. Dette medfører at vi kommer til å se konsekvenser i lang tid fremover.

Les mer om blokaden i Suez-kanalen her

Mvh.

DSV Air & Sea