Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

DSV Panalpina A/S fullfører oppkjøpet av Global Integrated Logistics på 30,2 milliarder DKK fra Agility

Alle betingelser og krav for oppkjøpet av Agility’s Global Integrated Logistics-virksomhet (GIL) er oppfylt, og DSV Panalpina A/S (DSV) overtar nå formelt GIL fra Kuwait-baserte Agility. Med oppkjøpet av GIL blir DSV en global topp-tre aktør innen transport og logistikk, og målet er å fortsette å øke.

Alle betingelser og krav for oppkjøpet av Agility’s Global Integrated Logistics-virksomhet (GIL) er oppfylt, og DSV Panalpina A/S (DSV) overtar nå formelt GIL fra Kuwait-baserte Agility. Med oppkjøpet av GIL blir DSV en global topp-tre aktør innen transport og logistikk, og målet er å fortsette å vokse ut ifra denne sterke posisjonen. 

Dagens forventede gjennomføring av oppkjøpet av GIL markerer en viktig milepæl på vekstreisen for DSV. Innen transport og logistikk er størrelse kritisk, og med oppkjøpet styrker DSV sin posisjon som et av verdens største transport- og logistikkselskap. 

“Jeg er veldig glad for å ønske våre nye kolleger fra GIL velkommen på denne viktige dagen. Det er mange likheter når du ser på våre to selskaper både når det gjelder forretningsmodeller og tjenester, og ikke minst når vi ser på vårt felles fokus på lokal empowerment og å sette kundene først. DSV og GIL utgjør ganske enkelt en utmerket match. Vi skal nå starte integrasjonen, og sammen skal vi vokse og gi enda mer verdi til våre mange kunder, partnere og aksjonærer enn vi gjør hver for oss", sier Jens Bjørn Andersen, konsernsjef i DSV Panalpina. 

Transaksjonen har en verdi på 30,2 milliarder DKK og en egenkapitalverdi på ca. 29,6 milliarder DKK. Det forventes at DSV og GIL vil ha en total proformaomsetning på ca. 160 milliarder DKK (basert på tall fra de siste 12 månedene), og en total stab på 75 000 i mer enn 80 land.
Som betaling for GIL mottar Agility DSV -aksjer tilsvarende ca. 8% av alle DSV -aksjer etter transaksjonen, noe som gjør Agility til den nest største aksjonæren i DSV. Videre, når transaksjonen er fullført, vil DSV nominere en representant fra Agility til DSVs styre.

Bedre service på tvers av alle tre divisjoner

GILs virksomhet har en årlig nettoomsetning på 4,6 milliarder dollar, som hovedsakelig er fokusert på fly- og sjøfrakt, og det legges nå til det sterke globale DSV -nettverket. I tillegg styrker integrasjonen av GIL DSVs tilstedeværelse i Midtøsten, Asia og Stillehavet. Med sine 1,4 millioner. kvadratmeter lagringsplass, legger GIL også til ekstra kapasitet til DSVs Solutions -divisjon, mens GILs veitransportaktiviteter i Europa og Midtøsten utvider DSVs veinett.

“Med tillegg av GILs nettverk og kompetanse i vårt eksisterende nettverk, forbedrer vi vår konkurransekraft på tvers av alle tre divisjonene: Air & Sea, Road og Solutions. Det skaper sterke forretningsmuligheter og mer kryssalg og gjør det samtidig mulig for oss å tilby kundene våre enda bedre tjenester og en ”one-stop-shop” for logistikkløsninger", sier Jens Bjørn Andersen.

Felles vekstpotensiale

Sammenslåingen av DSV og GIL skaper en styrket markedsposisjon og vekstmuligheter med et utvidet produktsortiment for kunder, markedsledende felles IT-løsninger og generelle stordriftsfordeler.

Spesielt stordriftsfordeler er fortsatt et viktig konkurranseparameter innen transport og logistikk, ettersom de gir betydelige operasjonelle og kommersielle fordeler i et tradisjonelt sterkt fragmentert marked.

Gjennom oppkjøpsstrategien har DSV gjentatte ganger demonstrert sin evne til å kjøpe og integrere selskaper, med sveitsiske Panalpina i 2019 og amerikanske UTi Worldwide i 2016 som noen få eksempler.

Integrasjonen av GIL og sammenslåingen av de to organisasjonene starter i dag, og prosessen vil bli implementert land for land. For kunder og ansatte i mange land vil dette bety at det vil være "business as usual" i tiden frem til prosessen starter i det aktuelle landet. Som med tidligere oppkjøp, vil DSV gjennomføre integreringsprosessen med respekt for både Agility- og GIL -organisasjonene så vel som for sine ansatte.

Til tross for at sammenslåingen forventes å bli gjennomført i dag, og i samsvar med avtalen mellom partene, er det visse regulatoriske godkjenninger i individuelle jurisdiksjoner, hvor omsetningen både individuelt og sammen er ubetydelig i forhold til den totale omsetningen etter sammenslåingen. Oppkjøpet vil bli fullført og integreringsarbeidet vil begynne i de relevante jurisdiksjonene så snart de regulatoriske godkjenningene er gitt.

Les selskapets kunngjøring på engelsk her

DSV - Global transport og logistikk

Vi leverer og håndterer supply chain -løsninger for tusenvis av selskaper hver eneste dag - fra det lille familieeide selskapet til det store globale selskapet. Vi har global tilstedeværelse, men samtidig finnes vi lokalt i nærhet til våre kunder. 75 000 ansatte i mer enn 80 land jobber dedikert med å skape gode kundeopplevelser og tilby service av høy kvalitet.

Om Agility

Agility har utvidet sin globale tilstedeværelse gjennom en rekke vellykkede oppkjøp og er en ledende aktør i flere nye markeder. I tillegg investerer selskapet i ny teknologi og oppstart,  og er en forkjemper for bærekraft og sosialt ansvar. Selskapet opererer i flere forskjellige forretningsområder. Agility Global Integrated Logistics - som nå selges til DSV - tilbyr spedisjon og kontraktlogistikk. Agility Logistics Parks utvikler og driver lagringsløsninger og mindre industriparker i Midtøsten, Afrika og Asia. Agilitys andre datterselskaper tilbyr løsninger innen drivstofftransport, flyplasstjenester, næringseiendom og fasilitetsforvaltning, digitalisering av kundeprosesser samt logistikk- og infrastrukturløsninger for militærbaser, etc.

Om Global Integrated Logistics (GIL)

Agilitys uavhengige divisjon Global Integrated Logistics (GIL) er en av verdens ledende transport- og logistikkleverandører med en sterk posisjon i de globale vekstmarkedene. Selskapet tilbyr et bredt spekter av integrerte logistikktjenester, inkludert fly- og sjøfrakt samt veitransport, kontraktlogistikk og spesialiserte logistikkløsninger. GIL er et fleksibelt og kundefokusert selskap med et høyt fokus på bærekraft. Selskapet har ca. 17 000 ansatte og tilbyr tjenester i over 100 land over hele verden. GIL tilbyr sektorspesifikke løsninger og digitale verktøy og teknologi som øker effektiviteten til forsyningskjedene for alle størrelser, fra små bedrifter til store multinasjonale selskaper. I 2020 leverte GIL en omsetning på 4,0 milliarder dollar og et justert EBITDA -resultat på 257 mill. dollar og en justert EBIT på 129 mill. dollar.