Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Tillegg for forhåndsvarsling til og fra Storbritannia

1. januar 2021 trådte Brexit i kraft, som følge av at Storbritannia og EU kom til enighet om avtale i desember 2020. Brexit innebærer at Storbritannia nå er et tredjeland utenfor EU/EØS. Les mer om betydningen av dette.

Forhåndsvarsling tillegg Storbritannia

Tillegg for forhåndsvarsling til og fra Storbritannia 

1. januar 2021 trådte Brexit i kraft, som følge av at Storbritannia og EU kom til enighet om avtale i desember 2020. Brexit innebærer at Storbritannia nå er et tredjeland utenfor EU/EØS. Som en konsekvens er det innført pliktig forhåndsvarsling for direkte godstrafikk til og fra Storbritannia.

Frem til dags dato har kostnaden relatert til forhåndsvarsling ikke blitt belastet DSVs kunder.
DSV Road AS varsler med dette at vi fra 01.10.2021 innfører kostnadsdekning for dette tillegget.

Tillegg for forhåndsvarsling trer i kraft 1. oktober 2021.

Tillegget vil bli pålagt all internasjonal veitransport til og fra Storbritannia. Tillegg for forhåndsvarsling vil bli avregnet som et tillegg til gjeldende fraktpris.

For mer informasjon ber vi deg ta kontakt med din lokale DSV-representant.

Mvh. DSV Road