Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

COVID-19 - Informasjon om produksjons- og ledetider

Som følge av et mer åpent samfunn og en sterk økning i antall smittetilfeller i Norge, opplever DSV Solutions nå konsekvensene, med økt smitte og sykefravær blant egne medarbeidere.

DSV Solutions operasjonell status

COVID - 19 - Informasjon om produksjons- og ledetider

DSV Solutions operasjonell status 

Vi gjør til enhver tid det vi kan for å opprettholde produksjonen, bl.a. med bruk av overtid og vikarer i de funksjoner der det er mulig, men situasjonen vil likevel medføre at produksjons- og ledetider vil være noe lengre enn normalt.

I forhold til prognosene for smittetopper i samfunnet antar vi å følge den trenden. Utfordringen vil derfor kunne eskalere og vare inn  i de kommende uker.

Vi vil gjøre vårt ytterste i forhold til å løpende kommunisere status med våre kunder og informere om hvordan situasjonen vil påvirke deres forsyningskjeder. Samtidig oppfordrer vi til å benytte e-visibility for løpende status.

Mvh.

DSV Solutions