Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Varsel om økt frekvens på justering av VDB og dieseltillegg

Som følge av den svært urolige markedssituasjonen og signifikante økninger på dieselprisen, ser DSV seg nødt til å gjøre en ekstraordinær regulering av dieseltillegg på samtlige innlandstransporter.

Varsel om VDB og dieseltillegg

Ukentlig justering av dieseltillegg (innland)

Som følge av den svært urolige markedssituasjonen og signifikante økninger på dieselprisen, ser
DSV seg nødt til å gjøre en ekstraordinær regulering av dieseltillegg på samtlige innlandstransporter.

Endringen vil tre i kraft med umiddelbar virkning.

For fortløpende informasjon om nivå på dieseltillegg henvises det til vår domesticavdeling: 

Domestic - DSV Road 

Bi-ukentlig justering av VDB (Valuta, Diesel og Bunker) – internasjonal

Den urolige markedssituasjonen og signifikante økninger på dieselprisen, medfører at DSV også ser
seg nødt til å gjøre en ekstraordinær regulering av VDB tillegget på internasjonale transporter.

Endringen vil tre i kraft med umiddelbar virkning og bli foretatt 1. og 15.

For fortløpende informasjon om nivå på VDB tillegg henvises det til vår international avdeling: 

International - DSV Road