Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

EU gjennomfører fase 2 av ICS fra og med 1. mars 2023

Implementeringen av ICS2 (Import Control System 2) er obligatorisk for alle flyfraktspeditører og flyselskaper, som betyr at vi må tilpasse kravene vi har til informasjonen som samles inn fra våre kunder. Les mer om hva og hvorfor her.

ICS2

I oversikten nedenfor vil vi forklare hva ICS2 er, hvorfor det er implementert og hva du som kunde må være klar over fra mars 2023. 

Vær oppmerksom på at de aller fleste flyselskap allerede har gjort det nye informasjonsnivået obligatorisk fra 31. desember 2022, for å sikre at de er klare og har testet sine egne systemer og prosesser, før ICS2 implementeres. Vi har opptrådt i samsvar med det og har også gjort informasjonen obligatorisk for å sikre at vi overholder kravene fra våre leverandører. 

Hva er ICS2?

EU har gjort implementering av et storskala system for forhåndsinformasjon om gods - ICS2 - til en topprioritet. Systemet håndterer informasjonen om innkommende gods før innreise til EU. Systemet dekker alle importforsendelser som sendes til EU, Nord-Irland, Sveits og Norge. 

Hvorfor er ICS2 implementert? 

Systemet er implementert for å bedre sikre det indre europeiske markedet samt bedre beskyttelsen av EU-borgerne. i tillegg ønsker EU å gi en mer effektiv fortolling, spesielt på høyrisikoforsendelser. 

Implementeringen startet allerede tilbake i 2021, hvor systemet ble gjort obligatorisk for alle postoperatører og ekspresstransportører, samt postoperatører utenfor EU. I den andre fasen (fra og med mars 2023), har systemet blitt gjort obligatorisk for alle speditører, logistikkleverandører og flyselskaper. Den tredje og siste fasen, som starter mars 2024, vil omfatte alle mottakere av importvarer fra tredjelandsleverandører, samt sjø, jernbane- og veitransportører. 

Hva trenger du å være klar over fremover?

Gods som ikke er i samsvar med de nye reglene og kravene vil bli stoppet ved EUs tollgrenser. Godset vil ikke bli håndtert eller klarert av tollmyndighetene og vil - i etterkant - bli avvist eller bøtelagt på grunn av manglende overholdelse. 

Derfor er det viktig at du sørger for følgende: 

 • Riktig HS-kode for hver vare
 • HS-koden er et internasjonalt standardisert system for å beskrive og klassifisere produkter. Den brukes av tollmyndighetene for å identifisere varer og kreve riktige tollavgifter.
 • Korrekte produktbeskrivelser for hver vare

Hver vare må ha en fullstendig beskrivelse som dekker disse spørsmålene:  

 • Hva er produktet? 
 • Hva er produktet laget av?
 • Hva brukes produktet til?

Hvis produktet består av mer enn én type materiale, må disse beskrives i sin helhet. For eksempel: En bluse må beskrives som "Vevd damebluse, laget av 90 bomull og 10% ull". 

Du trenger også å være klar over at du må ha riktig EORI-nummer for mottaker. Mottakeren må informere leverandøren om riktig EORI-nummer. Leverandøren må oppgi EORI-nummer på fakturaen. 

EORI står for Economic Operator Registration and Identification.

Avslutningsvis er de nye kravene til informasjon om luftfrakt følgende: 

 • Leverandørens navn
 • Leverandørens adresse
 • Mottakers navn (inkludert EORI-nummer)
 • Mottakers adresse 
 • Produktbeskrivelse (inkl. HS-koder)
 • Totalt antall varer
 • Totalvekt av forsendelsen

Har du spørsmål i forbindelse med dine sendinger?

Kontakt din lokale DSV-kontakt, vi er tilgjengelige for å svare på spørsmål og henvendelser om dine forsendelser. Dersom du har spørsmål spesifikt om ICS2, kan du kontakte vår flyavdeling, se kontaktinformasjon under. Du kan også lese mer på EU's nettside her

Kontakt DSV Air & Sea flyavdeling

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss