Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

DSV kjøper bærekraftig flydrivstoff for å redusere utslippene for alle sine forretningsflyvninger i 2023

For å redusere klimagassutslipp og i tråd med konsernets bærekraftsmål, vil det globale transport- og logistikkselskapet DSV erstatte fossilt flydrivstoff med biodrivgass (SAF) på alle sine flyvninger i 2023.

DSV og bærekraftig drivstoff

I et forsøk på å redusere karbonutslipp kjøper DSV bærekraftig flydrivstoff (SAF) for alle forretningsreiser med fly i 2023. Som et alternativ til å fly på fossilt jetdrivstoff, er  bruken av SAF økende. Ved å erstatte råolje med fornybare oljematerialer, reduserer SAF klimagassutslippene med omtrent 80 % sammenlignet med fossilt jetdrivstoff. Kjøpet av SAF for alle DSVs forretningsreiser med fly i 2023 vil bringe det ledende transport- og logistikkselskapet nærmere å realisere sine bærekraftsmål ved å redusere selskapets indirekte utslipp.

DSV er stolte av å erstatte alt fossilt jetdrivstoff med SAF for alle våre forretningsreiser med fly i 2023. Som en av verdens største speditører anerkjenner vi vårt ansvar for å redusere våre indirekte utslipp. Siden COVID har vi vært i stand til å redusere vår mengde forretningsreiser med fly, men som et globalt selskap med kunder og forretningspartnere over hele verden, kan vi ikke eliminere det helt. Med dette initiativet søker vi å redusere påvirkningen av våre forretningsflyreiser, sier Jens Bjørn Andersen, Group administrerende direktør, DSV.

Mindre utslipp gjennom samarbeid 

Samarbeid er nøkkelen til all utvikling og innovasjon, ikke minst når det gjelder bærekraft. Derfor har transport- og logistikkselskapet inngått et samarbeid med SAS gjennom sitt Corporate Sustainability Program for kjøp av SAF.

Anko van der Werff, president og administrerende direktør i SAS, mener partnerskap er sentralt for utviklingen innen SAF:

SAS har som mål å dekarbonisere luftfarten, og fremgang på denne ambisiøse planen kan bare oppnås ved samarbeid. Ved å involvere og samarbeide med våre kunder vil vi redusere CO2-utslippene og stimulere markedet og muliggjøre en mer storskala produksjon av bærekraftig flydrivstoff. Vi håper partnerskapet mellom DSV og SAS vil inspirere andre selskaper til å bli med i vårt Corporate Sustainability Program og være en del av reisen for å transformere flyindustrien i generasjoner fremover, sier han.

Les om to USA-baserte transport- og logistikkselskap DSV kjøpte for å kunne tilby flere tjenester til semiconductor-industrien. 

Et skritt i riktig retning

Som en ledende virksomhet i bransjen anerkjenner DSV sitt ansvar for å redusere klimapåvirkning samtidig som kundenes forsyningskjeder holdes i gang:

DSV er en del av den kritiske infrastrukturen som driver verdenshandelen, og vi anerkjenner vår rolle og viktigheten av å redusere vårt miljøavtrykk. Kjøpet av SAF for alle våre forretningsreiser med fly er ikke en fullstendig løsning. Det er imidlertid et skritt i riktig retning på veien mot å nå våre bærekraftsmål, sier Jens Bjørn Andersen.

Ved å erstatte fossilt flydrivstoff med SAF på alle konsernets flyvninger i 2023, vil DSV gjøre en aktiv innsats for å redusere sine indirekte utslipp av klimagasser. Den forventede CO2-reduksjonen ved å fly på SAF er basert på et estimat for konsernets kjøp av flybilletter i 2023. Gjennom kvartalsvis analyse av tilgjengelig data om konsernets flyvninger, vil DSV justere sitt kjøp av SAF slik at dette gjenspeiler konsernets faktiske antall reiser. DSV vil kjøpe ytterligere mengder SAF for å oppnå karbonkreditt for å kompensere for de resterende ca. 20 % CO2 som fortsatt slippes ut ved bruk av SAF. Den totale CO2-reduksjonen og kompensasjonen for gjenværende utslipp oppnådd ved kjøp av SAF vil dermed tilsvare DSVs forventede klimagassutslipp fra flyreiser i 2023.

Meld deg på vårt webinar hvis du ønsker å vite mer om hvordan DSV jobber med bærekraftsinitiativer.

Samarbeidet omfatter i første omgang kun 2023, men kan bane vei for en mer permanent løsning:

 

DSV er glade for å kunne oppnå utslippsreduksjoner i denne skalaen. Ved å bruke 2023 som et pilot-år er vi ivrige etter å se på potensialet for å utvide satsingen inn i fremtiden, sier Jens Bjørn Andersen.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss