Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

DSV deltar i forskningsprosjekt om å gjøre fremtidens veitransport elektrisk

I fremtiden kan det være bli mulig for lastebiler å lade batteriet mens de kjører ved hjelp av en kontaktledning over veibanen. DSV deltar i et forskningsprosjekt i Frankfurt som jobber med å teste og etablere en elektrisk motorvei - eHighway. Målet er at denne skal gjøre elektrisk godstransport ved at lastebiler kan lade over lengre distanser.

DSV deltar i forskningsprosjekt

Se for deg en elektrisk motorvei som strekker seg gjennom hele Europa, der elektriske lastebiler kan lade mens de kjører lengre distanser. Som en del av DSVs langsiktige klimamål, deltar det globale transport- og logistikkselskapet på ELISA eHighway-prosjektet, som en dag kan gjøre dette scenarioet om til virkelighet.

Vil forhindre flaskehalser

Elektriske lastebiler vil være et sentralt element i den grønne omstillingen av bransjen. Det er dog betydelige begrensninger som gjør det utfordrende å bruke elektriske lastebiler i dag, spesielt på lange ruter:

«Uten riktig infrastruktur er det en risiko for at ladestasjonene vil skape betydelige flaskehalser med lange stopp og lange forsinkelser for elektriske kjøretøy. Dersom eHighway blir en realitet og blir utbredt i hele Europa, vil det skape nye muligheter for å elektrifisere godstrafikken på vei, og tilby kundene mer bærekraftig veitransport uten forsinkelser. Som et av de ledende selskapene i bransjen ser vi det som vårt ansvar å bidra til utviklingen av nye teknologier som eHighway», sier Søren Schmidt, administrerende direktør, DSV Road.

En rekke ulike partnere deltar i ELISA eHighway-prosjektet, som har som mål å etablere en elektrisk motorvei som skal gjøre det enkelt for lastebiler å lade mens de kjører. Dermed unngås mange ladestopp, og teknologien kan dermed gjøre det mulig å bruke elektriske lastebiler på lengre fraktruter. Lastebilene som kjører på eHighway-teststrekningen, er utstyrt med taksensorer som registrerer når lastebilen kjører under kontaktledningene, som deretter kobles til linjen gjennom en pantograf og lader under kjøring.

Løsninger gjennom samarbeid

I ELISA-prosjektet samarbeider DSV med forskere fra Darmstadt Teknologiske Universitet, som samler inn data til vitenskapelige analyser i forbindelse med utviklingen av eHighway.

Siden begynnelsen av februar, har en av DSV underleverandørsjåfører kjørt den 10 kilometer lange teststrekningen eHighway i Frankfurt, med gods til og fra Frankfurt lufthavn. Denne teststrekningen utvides snart til 17 kilometer. Via en databoks i lastebilen kan forskere fra Institutt for transport og trafikkvitenskap ved Darmstadt Teknologiske Universitet, se data på over 150 forskjellige målepunkter, inkludert batteriladestatus og drivstofforbruk. Denne kunnskapen suppleres med ukentlige intervjuer av sjåføren.

Ved å bidra med data til bruk i forskning kan DSV deretter bidra med å bygge en bro mellom industri og vitenskap:

«Vi er glade for å kunne levere data fra faktisk kjøring på daglig basis og dermed være med på å utvikle eHighway. ELISA eHighway-prosjektet er et godt eksempel på samarbeid både internt i transportbransjen og mellom industrien og den vitenskapelige verden, som er helt nødvendig hvis vi skal finne bærekraftige løsninger på vår tids største utfordring», sier Søren Schmidt. 

Eva Kassens-Noor, professor ved Darmstadt Teknologiske Universitet, er enig i at samarbeid mellom vitenskap og industri er viktig:

«Fordelene med tett samarbeid mellom industri og vitenskap ligger i synergiene det skaper for begge parter; nye forskningsbaserte oppfinnelser kan øke utviklingen av nye teknologier. Vi vil derfor i fellesskap oppmuntre politikerne til å transformere vårt trafikksystem ved å bruke mer bærekraftige og klimavennlige løsninger», sier hun.

I tillegg til testseksjonen i Frankfurt, som DSV er i gang med å prøvekjøre, omfatter prosjektet også testseksjoner i Stuttgart og Lübeck. Den pågående fasen av prosjektet løper ut 2023. Prosjektets samarbeidspartnere har søkt om midler til en eventuell neste fase som vil fokusere på videreutvikling av eHighway.

Les mer om ELISA eHighway-prosjektet, eller besøk dsv.com for å lese mer om DSVs forskningsbaserte klimamål

Copyright @ Hessen Mobil 2019

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss