Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Prisjustering innlandstransport 1. juli 2023

DSV Road informerer med dette om prisjustering for innlandstransporter som trer i kraft 1. juli 2023. Klikk for å lese mer.

Prisjustering DSV Road

Dagens marked er preget av en kraftig pris- og rentevekst. Dette berører også transportbransjen gjennom store kostnadsøkninger, blant annet som følge av en europeisk energikrise, inflasjon og lønnsjustering, lav tilgang på sjåfører og materiell, samt lav kronekurs.

Det er samtidig en forventing om at kostnadsøkningen vil forbli høy også i andre halvår. 

 

Med bakgrunn i dette gjøres det en prisjustering på alle domestic produkter. 

 

Prisjustering i prosent vil være 5,7 % fra 01.07.2023.

 

Dersom du har spørsmål til ovenstående, ber vi deg ta kontakt med din lokale DSV-salgsrepresentant.

Salg - DSV Road

Kunder som i dag har fraktkalkulator og trenger en oppdatering av denne, bes ta kontakt direkte med ansvarlig selger eller norway.salessupport@no.dsv.com.

Med vennlig hilsen
DSV Road AS

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss