Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

DSV leverer gode halvårsresultater i et svakt marked

DSV offentliggjør tilfredsstillende resultater og en solid kontantstrøm i første halvår av 2023. Selskapet har takket være sin asset-light forretningsmodell vært i stand til å tilpasse seg et marked med nedgang i aktivitet. Bruttoresultatet falt med 14,2% og EBIT før special items med 31,6% sammenlignet med de ekstraordinære resultatene i samme periode i fjor. Resultatene viser en positiv trend sammenlignet med før pandemien.

DSV halvårsresultat
  • Air & Sea-divisjonen rapporterte en nedgang i EBIT før special items på 35,7% i første halvår av 2023. Resultatet var påvirket av lavere fraktvolum- og rater sammenlignet med samme periode i fjor. 
  • Solutions-divisjonen hadde en lavere aktivitet i første halvår og rapporterte en nedgang i EBIT før special items på 23,4% sammenlignet med et eksepsjonelt sterkt resultat i første halvår 2022. Det lavere resultatet skyldtes en mindre nedgang i aktivitetsnivået og utvidelse av lagerkapasiteten. 
  • Road-divisjonen rapporterte en nedgang i EBIT før special items på 2,8%. Divisjonen leverte tilfredsstillende resultater og har tatt markedsandeler i et marked med redusert aktivitet i de fleste bransjer. 
  • Etterspørselen etter transport- og logistikktjenester i første halvdel av 2023 har vært påvirket av den makroøkonomiske situasjonen. Samtidig har logistikkmarkedene raskt normalisert seg etter de siste årenes utfordringer. I et sterkt konkurranseutsatt marked har DSV styrket sitt kommersielle fokus og opprettholder ambisjonen om å vokse raskere enn markedet og samtidig skape verdier for kundene. 
  • På bakgrunn av de tilfredsstillende resultatene for første halvår av 2023, samt en forventning om en gradvis bedring i fraktvolumer i andre halvår, oppjusteres forventninger for hele 2023 som følger: 
  •   EBIT før special items forventes å være i størrelsesorden DKK 17,000-18,500 millioner kroner (tidligere 16,000-18,000 millioner kroner).

DSV halvårsresultat

Group CEO Jens Bjørn Andersen: 

"I årets andre kvartal leverte vi sterke resultater i alle tre divisjonene og en solid kontantstrøm. Etterspørselen etter transport- og logistikktjenester er avtagende, og vi har i første halvdel av 2023 vist vår evne til å tilpasse oss endrede markedsforhold. Prognosene er fortsatt usikre, men vi begynner å se tegn til stabilisering av markedet, og vi forventer en gradvis økning i globale fraktvolumer de kommende kvartalene. 

Forventninger til 2023

Som varslet i selskapsmelding nr. 1045, oppjusteres forventningene for hele 2023 som følger:

  •  EBIT før special items forventes å være i størrelsesorden DKK 17,000-18,500 millioner kroner (tidligere 16,000-18,000 millioner kroner).

Oppjusteringen skjer på bakgrunn av DSVs resultater for første halvår 2023 og en forventning om en gradvis økning i fraktvolumene i andre halvår. Den svake markedsutviklingen forventes å gi en ytterligere nedgang i bruttoresultatet innen både sjø- og flyfrakt, sammenlignet med første halvår. 

Tilbakekjøp av aksjer

Egen selskapsmelding om lansering av nytt aksjetilbakekjøpsprogram på inntil 4,0 milliarder DKK kroner ble offentliggjort 27. juli 2023. Programmet varer til 23. oktober 2023. 

Les halvårsrapporten (på engelsk) her

Kontaktinformasjon

Investor Relations: Flemming Ole Nielsen, tlf. 43 20 33 92, flemming.o.nielsen@dsv.com

Presse: Christian Krogslund, tlf. 43 20 41 28, christian.krogslund@dsv.com  

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss