Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Fremtidens bærekraft i DSV

I DSV jobber vi målrettet for å oppnå en bærekraftig vekst, til fordel for miljøet, våre ansatte og kunder. Som et ledd i dette målrettede arbeidet, startet Espen Hetland Hansen (30) fra Kristiansand i den nyopprettede rollen som Product Manager for Sustainability i april i år.

Solcellepaneler

Espen bærer på en visjon om å styre transport- og logistikkbransjen med bærekraft som kompass. Som Product Manager for Sustainability har Espen påtatt seg oppgaven med å veilede selskapet mot en mer miljøvennlig og ansvarlig fremtid.

«Rollens primære fokus er å utvikle DSV’s arbeid innen ESG i selskapet. Det innebærer å sette retningen for bærekraftsarbeidet i DSV Norge i tråd med FNs bærekraftsmål, DSVs globale bærekraftsstrategi og kunders bærekraftsmål. Utover det vil jeg jobbe tett med kommunikasjonen rundt ESG-området internt og eksternt», sier han.

Han mener at en bærekraftig tankegang må være en del av enhver bedrifts hverdag. For Espen betyr bærekraft å gjøre ting bedre, være mer effektiv og bruke færre ressurser for å skape en positiv innvirkning på samfunnet, miljøet og økonomien. Å starte i en nyopprettet stilling kan være utfordrende, men Espen så på dette som en mulighet til å finne sin egen retning.

«Det gir meg friheten til å ta eget initiativ. Visjonen for bærekraftsarbeidet i DSV er at vi skal finne transport- og logistikkløsninger som har positive ringvirkninger på miljøet, sosiale og økonomiske forhold, uten at vi går på kompromiss med kvaliteten. Selv om det kan være utfordrende å tre inn i en nyopprettet stilling, hadde jeg alle forutsetningene for å lykkes med DSV i ryggen og dyktige kollegaer jeg kan støtte meg på», forteller Espen.

Bærekraft i transport- og logistikkbransjen bringer med seg en rekke utfordringer, noe han er fullt klar over. Bærekraft er fortsatt relativt nytt, og per dags dato har man ikke alle løsningene på plass. For Espen er det viktig at DSV tar sin del av samfunnsansvaret ved å skape positive ringvirkninger for miljøet, ansatte og lokalsamfunnet.

«Utfordringene bransjen møter i dag er at enkelte grønne transport- og logistikkløsninger ikke er konkurransedyktige i forhold til de tradisjonelle løsningene. Teknologi og utvikling spiller en nøkkelrolle i å gjøre dette mulig og vi er helt avhengig av ny teknologi og innovasjon for å nå våre mål. I tillegg er det essensielt at vi har et tett og godt samarbeid med våre leverandører og kunder», forteller Espen

Les mer om bærekraft og ESG i DSV her

Product manager, sustainability

Møt Espen Hetland Hansen

"Visjonen for bærekraftsarbeidet i DSV er at vi skal finne transport- og logistikkløsninger som har positive ringvirkninger på miljøet, sosiale og økonomiske forhold, uten at vi går på kompromiss med kvaliteten."

Espen Hetland Hansen

Med en visjon for DSVs bærekraftige fremtid, arbeider Espen kontinuerlig med bærekraftsinitiativ. Globalt har DSV satt et mål om å være Net Zero innen 2050. I tillegg er det mål om å ha 50% reduksjon i scope 1 og 2, og 30% reduksjon i scope 3 innen 2030.

«For å nå disse målene må vi finne og implementere grønne transportløsninger for fly-, sjø- og veitransport, samt initiativ som reduserer våre utslipp forbundet med vår bilpark og energiforbruk. Samarbeid er nøkkelen og at vi har en tett dialog med kunder, leverandører og relevant forskning for å være oppdatert på hvilke løsninger som finnes i dag, i tillegg til fremtidens løsninger», sier Espen.

Espen understreker også betydningen av å fremme kunnskap om bærekraft internt, slik at hele den norske delen av konsernet er motivert til å dra i samme retning for å oppnå samme mål. På den måten vil vi øke sannsynligheten for at vi lykkes med vårt bærekraftsarbeid. Etter fem måneder i DSV har han rukket å reflektere over sine erfaringer.

«Jeg trives veldig godt i DSV. Arbeidsmiljøet er fantastisk; vi er en sammensveiset gjeng som inspirerer og støtter hverandre. DSV som globalt selskap gir mange utviklingsmuligheter, og muligheten til å samarbeide med kolleger over hele verden er spennende. Dessuten står transportbransjen for en betydelig del av globale utslipp, noe som betyr at bærekraftige løsninger behøves, og det gjør det til en givende stilling og bransje», forteller Espen. 

Han legger til at han er veldig takknemlig og stolt av å få jobbe for et selskap som forplikter seg til en bærekraftig fremtid. Med en lidenskap for bærekraftig endring og en målrettet visjon for fremtiden, er DSV glade for å ha Espen med på laget! 

Les mer om grønn logistikk her

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss