Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Ekstremværet "Hans" medfører konsekvenser for godsfremføring

Med bakgrunn i ekstreme nedbørsmengder - bedre kjent som uværet "Hans", er veinettet i Norge svært påvirket av konsekvenser som ras og store vannmengder.

Uværet Hans

Uværet "Hans" påvirker veinettet i Norge med konsekvenser som ras og store vannmengder. Dette medfører dessverre at vår produksjon er kraftig berørt. 

De mest berørte områdene er p.t: 

 • Bergen
 • Trondheim 
 • Nord-Norge 
 • Hallingdal 
 • Hadeland
 • Valdres
 • Gudbrandsdalen 

Videre følger vi tett utviklingen i henholdsvis Drammen, Oslo og Lillestrøm kommune grunnet deres respektive elvers vannmengder, som kan lede til nye stengte veier. 

Vi vil gjøre vårt ytterste for at våre kunder skal bli berørt i så liten grad som mulig, men ber dere innstille dere på forsinkelser, da både distribusjon/innhenting og linjeavganger er gjenstand for å bli innstilt. 

Spørsmål og kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med din ordinære kontaktperson i DSV eller kontakt vår salgsavdeling. 

Du kan nå oss på e-post: salgroad@no.dsv.com 

Med vennlig hilsen 

DSV 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

The extreme weather, "Hans", has consequences for freight forwarding

 

Regarding the current extreme weather - better known as the storm "Hans", the road network in Norway is severely affected and unfortunately so is our production. The most affected areas are: 

 • Bergen
 • Trondheim
 • Nord-Norge 
 • Hallingdal 
 • Hadeland
 • Valdres
 • Gudbrandsdalen

Furthermore, we are closely monitoring the development in Drammen, Oslo and Lillestrøm municipality due their respective rivers' water levels, which may lead to new roads being closed. 

We will do our outmost to ensure that our customers are affected as little as possible, but please be prepared for delays, as both distribution/collection and linehaul departures are subject to being delayed. 

Questions and contact 

If you have any questions, contact your regular contact person at DSV or contact our sales department. 

You can reach us by email at: salgroad@no.dsv.com

With best regards, 

DSV

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss