Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Viktig informasjon om endringer av MAUT og ETS

Vi ønsker å rette oppmerksomhet på noen endringer som er kunngjort av den tyske staten og EU, som vil ha innvirkning på intraeuropeisk transport fra slutten av 2023.

VDB tillegg august

English version

Endringer i MAUT toll-systemet

Fra og med 1/12/2023 har den tyske staten annonsert betydelige justeringer av det tyske toll-systemet MAUT, som vil påvirke både transport til og fra Tyskland og transitt til andre land. Vi vil komme tilbake til nøyaktig hvordan satsene vil bli justert og hvilken innvirkning dette vil ha på MAUT-tillegget så snart avklaring er mottatt, men indikasjonene er i utgangspunktet en dobling av dagens prisnivå. 

Vi vil også gjøre deg oppmerksom på at fra og med 01.07.2024 vil MAUT også gjelde for kjøretøy mellom 3,5 tonn og 7,5 tonn. For øyeblikket gjelder MAUT kun for kjøretøy som veier 7,5 tonn eller mer.  

Også andre land, som Østerrike, Tsjekkia og Ungarn, vurderer sine avgifter for blant annet veiavgifter, samt andre avgifter. Vi vil også her komme tilbake til deg om konsekvensene dette vil ha for transport.

Fra 2024 vil shipping inkluderes i EU ETS-initiativet

EU Emissions Trading System-initiativet (ETS) ble introdusert i 2005 som et verktøy for å redusere klimagassutslipp. ETS betyr at selskaper som forårsaker utslipp vil bli belastet i forhold til mengden av deres utslipp for å få dem til å jobbe med reduksjon og kostnader. 

Shipping vil bli integrert i ETS i tre stadier. Første trinn blir introdusert 1. januar 2024 og dekker utslippstillatelser for 40% av utslippene. Innen 2025 vil ETS dekke 70% av utslippene, og innen 2026 vil 100% av bekreftede utslipp være avgiftsbelagt.

Typen shipping som først berøres vil være passasjer- og lasteskip med en bruttovekt på over 5 000 tonn som opererer ruter innenfor EU. 50% av utslippene dekkes for ruter til og fra EU. 

Kostnader påført rederier vil bli overført gjennom logistikkjeden til interessenter som bruker skip for sin transport. Vi kommer tilbake med nøyaktig hvordan avregningsmodellen vil se ut i løpet av høsten.

Lignende systemer vil også bli introdusert for veitransport. Tidspunktet for dette er ennå ikke bestemt, men vil trolig bli implementert i 2027/2028. 

Har du spørsmål om dette eller andre spørsmål om dine egne transporter, er du velkommen til å kontakte din vanlige kontaktperson i DSV.

Lenker som kan gi mer informasjon:

MAUT: BMDV - Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes im Kabinett beschlossen

ETS: Reducing emissions from the shipping sector (europa.eu)

 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss