Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

IT-forstyrrelser forårsaker forsinkelser i håndtering av forsendelser.

Mandag 18. september identifiserte DSV et problem innenfor vår IT-struktur som har forårsaket tap av data. Dette betyr at fra og med i dag opplever vi forsinkelser i bestillinger, rapportering, EDI og dataflyt.

Serverrom

English version below

Problemet blir for øyeblikket håndtert, og vi gjør vårt ytterste for å begrense mulige konsekvenser for våre operasjoner. Imidlertid kan det være at du som følge av dette opplever forsinket besvarelse på dine henvendelser, håndtering av forsendelser, rapportering og du kan få beskjed om et annet forsendelsesnummer for sporing av din sending.

Vårt dedikerte operasjonspersonell jobber med å rydde opp i etterslepet og vil fortsatt gi deg oppmerksomhet og kundeservice som alltid. 

Hvis du har spørsmål, nøl ikke med å kontakte din vanlige DSV-kontaktperson.

IT Disruption causing delays in shipment handling.

Monday 18th September, DSV identified a problem within our IT structure, causing loss of data, which means that as per today we are experiencing delays in bookings, reporting, EDI and data flow.

The issue is currently being handled and we are doing our utmost to limit possible effects on our operations. However, due to this you may experience a delay in replies, shipment handling, reporting and may also be advised about another shipment number for tracking of your shipment.

Our dedicated operations staff is working on clearing out the backlog and will still provide you with the attention and customer service as always.

For any questions, do not hesitate to contact your ordinary DSV contact person. 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss