Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Generell prisøkning (GRI) i sjøfrakt fra Asia til Europa fra 1. november

Fraktmarkedet fra Asia til Europa har vært i fokus de siste årene, spesielt etter betydelige prishopp under Covid-19 og utfordringer som fulgte etter Suez-kanalens blokkering. Etter en nedgang i etterspørsel, ventet man en normalisering ved inngangen til 2023. Likevel har sjøfraktprisene fortsatt å synke under nivået før pandemien, hvilket skaper en finansiell ubalanse for containerrederiene.

containerskip på sjøen

Den negative markedssituasjonen og økte kostnader, inkludert miljøinvesteringer, har presset rederiene økonomisk. For å snu tapene og gjenopprette balansen, kunngjør de nå en generell prisøkning, General Rate Increase (GRI), som trer i kraft fra 1. november 2023.
Størrelsen og varigheten på denne prisøkningen er ennå ikke fastsatt, men det er klart at containerrederiene tar grep for å håndtere den kritiske økonomiske situasjonen. Prisøkningen kommer som et forsøk på å dekke kostnadene og oppnå lønnsomhet i et marked preget av ubalanse mellom tilbud og etterspørsel.

Det er for tidlig å forutsi om strategien vil ha ønsket effekt i et volatilt marked. Det er sannsynlig å anta en berg-og-dal-bane i sjøfraktens spotmarked gjennom resten av 2023. Containerrederiene vil fortsette å tilpasse seg forholdene for å takle den utfordrende økonomiske virkeligheten.

For våre kunder er det viktig å være oppmerksom på disse endringene. Vår dedikerte kontaktperson i DSV står til rådighet for ytterligere dialog og vil holde deg oppdatert på nivået på GRI mot 1. november. 

Vi følger nøye med på sjøfraktmarkedets utvikling og vil sørge for å gi deg relevant informasjon når den blir tilgjengelig. Mer informasjon om sjøfraktsmarkedet kan leses her.

 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss