Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Økt dokumentasjonskrav ved import av jern- og stålvarer

Med den 11. sanksjonspakken mot Russland, er det innført økte krav for importører i forbindelse med import av jern- og stålprodukter fra tredjeland til EU og Norge. 

Bro med stålbjelker

Fra 1. oktober 2023 må importøren forsikre seg om at det ikke inngår varer med russisk opprinnelse i jern- og stålvarene som er produsert og kjøpt utenfor EU og Norge. Dette må kunne dokumenteres overfor Tollvesenet, og speditøren må oppgi i tollpapirene om dokumentasjonen foreligger.

Omfattende jern- og stålvarer

De omfattede varene inkluderer alle jern- og stålvarer som er tariffert i kapittel 72 (jern) og 73 (stål).

Dette betyr at de nye reglene gjelder både for råvarer av jern og stål, samt ferdige produkter som rør, skruer, muttere, gryter, panner, stativer og rister. Mange importerte metallvarer er tariffert under de relevante kapitlene, og de nye reglene vil derfor påvirke importører fra og med 1. oktober 2023.

Dokumentasjonskrav

Ifølge retningslinjene fra EU og Norge kan dokumentasjonen være i form av Mill Test Certificate (MTC) fra produsenten. Myndighetene kan imidlertid be om ytterligere dokumentasjon hvis de finner det nødvendig.

Du kan lese mer om dokumentasjonskrav for import av jern- og stålprodukter på Tolletatens nettside.

Hva er et Mill Test Certificate?

Et Mill Test Certificate er en materiellrapport som bekrefter egenskapene til et materiale. Det er viktig at Mill Test Certificate som er innhentet fra produsenten, inneholder følgende informasjon:

  • Produsentens navn
  • Produksjonslandet
  • Opprinnelsen til varene som inngår i det ferdige produktet
  • En 6-sifret HS-kode (tariffkode) for det ferdige produktet

Det er viktig å understreke at det ikke er mulig å bruke tollmessig opprinnelse av det ferdige produktet som dokumentasjon. Dette skyldes at tollmessig opprinnelse for varer ofte endres under produksjonen i et tredjeland.

For eksempel vil en skrue som er produsert i Kina vanligvis ha kinesisk tollmessig opprinnelse, selv om den er laget av stål med opprinnelse i Russland. Dette betyr at slike skruer ikke kan importeres, selv om de dokumenterbart har kinesisk tollmessig opprinnelse.

Det viktigste poenget her er om materialene som er brukt til å produsere det ferdige produktet, har russisk opprinnelse.

Hva trenger DSV?

For å sikre overholdelse av de nye reglene og lette prosessen både for dere og DSV, ber vi dere om å signere en stående erklæring hvor dere bekrefter at dere har dokumentasjon i form av Mill Test Certificates (MTS-er) for jern- og stålvarer som brukes i produksjonen av deres importvarer.

Denne erklæringen gjelder for alle forsendelser og import fra alle leverandører, så det er viktig at dere jevnlig følger opp for å sikre at dere alltid har nødvendig dokumentasjon fra deres leverandører.

MTC - Erklæring norsk MTC - Declaration English

Erklæringene inneholder redigerbare felter ved nedlasting. 

Konsekvenser ved manglende Mill Test Certificate eller erklæring

Dersom vi ikke mottar Mill Test Certificate (MTC-er) eller signert erklæring, kan dette medføre forsinkelser og ekstra kostnader. Dette skyldes dessverre at vi ikke kan foreta tollklarering på deres vegne uten nødvendig dokumentasjon.

Med den stående erklæring kan dere sikre dere mot forsinkelser og ekstra kostnader på grunn av avventende tollbehandling.

Spørsmål og kontakt

Vi setter stor pris på deres samarbeid.

Hvis dere har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon, er dere velkomne til å kontakte deres DSV-kontaktperson, som er klar til å hjelpe dere. 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss