Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Situasjonen i Rødehavet – oppdatering om nåværende scenario

Oppdatering om situasjonen i Rødehavet per 21. desember 2023

containerskip på sjøen

Kjære kunde,

DSV ønsker å gi deg en kort oppdatering om den nåværende situasjonen i det sørlige Rødehavet og Adenbukta, og de påfølgende konsekvensene for operasjoner innen sjøfrakt. Som tidligere kommunisert, har kommersielle transportører midlertidig stanset eller omdirigert trafikk gjennom Rødehavet, øst- og vestgående, inntil videre som svar på de nylige angrepene på kommersielle fartøyer i området. I påvente av en felles maritim respons for å gjenopprette trygg containertrafikk gjennom Rødehavet, er den nåværende situasjonen at Suez-kanalen er effektivt stengt for kommersielle fartøyer. Dette betyr at alle normale ruter via Suez er stoppet eller omdirigert rundt Sør-Afrika, noe som medføre 10-14 dager forlenget transittid per reise.

I kombinasjon med den alvorlige tørken i Panamakanalen er de forventede kortsiktige til mellomlange konsekvensene av de nåværende forstyrrelsene mange, og inkluderer økende havnekongestions, økende mangel på utstyr og innføring av ekstra tillegg fra transportører som følge av høyere drivstoff- og forsikringskostnader. Den lengre reisen sør for Afrika som legger til 3,5 tusen nautiske mil, vil også påvirke skatt på karbonutslipp fra skipsfart.

I DSV fortsetter vi å være i tett kontakt med våre transportører for å håndtere situasjonen på best mulig måte og minimere påvirkningen på virksomheten din. Vi vil løpende overvåke utviklingen og holde deg oppdatert hvis situasjonen endrer seg. Vår lokale og globale nettside oppdateres fortløpende om gjeldende situasjon. 

DSV stiller også til rådighet ved behov for å se på andre løsninger for fremføring av gods og opprettholdelse av forsyningskjedene, f.eks. SEA/AIR-løsninger via Dubai eller flyfraktløsninger

Hvis du trenger ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med din lokale DSV-representant. Vi setter pris på din forståelse under disse kritiske omstendighetene.

Beste hilsener,

DSV Air & Sea AS

 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss