Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Oppdatert status relatert til trafikale utfordringer

De siste dagene har vært preget av en rekke trafikale utfordringer som følge av store mengder snøfall. Her følger oppdatert status per 4. januar 2024.

Snoøekket vei i Norge

Sør- og Sør-Vestlandet

Det omfattende snøfallet de siste dagene skaper fortsatt trafikale utfordringer og dermed forsinkelser i vår sørlige landsdel. Selv om det er en klar forbedring i værsituasjonen, vil det fortsatt være ettervirkninger i form av forsinkelser på lokaldistribusjon.Våre transporter til og fra Stavanger går nå som normalt. 

Nord - Norge og Nord - Sverige

Ofotbanen til Narvik er fortsatt stengt. Vurdering omkring tidspunkt for åpning tas 15. januar. 

På grunn av ekstrem kulde i Sverige, er det meldt om forsinkelser på togene til Kiruna. Noe av godset vi transporterer går på tog til Kiruna og vil dermed bli påvirket av dette. Vi besørger for øvrig videretransport med bil derfra.

Resten av godset går direkte fra Oslo på vei og vil bli marginalt påvirket av dette. 

Les vår oppdatering rundt vanskelige kjøreforhold som skaper utfordringer i Nord-Norge.

Syd – Sverige og Danmark

Det omfattende snøværet har ført til at fremkommeligheten har vært meget begrenset i Skåneområdet.  Det samme gjelder for Jylland.  Vi forventer å se en forbedring utover kvelden og morgendagen.

Inntil videre vil dette innebære forsinkelser. 

Ta kontakt

Vi gjør vårt ytterste for å begrense skadeomfanget og ber våre kunder om forståelse for den utfordrende situasjonen.
Dersom du har spørsmål relatert til din frakt og/eller sendinger, ber vi deg ta kontakt med din lokale DSV – representant.

Kontakt oss

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss