Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Streik og blokade i Europa

Bønder i flere land på det europeiske kontinentet har gått til streik. Dette medfører blant annet blokader på flere hovedveier.

Hovedvei med trafikk

English version below

DSV erfarer at bønder i flere land på det europeiske kontinentet har gått til streik. Dette medfører en foreløpig uavklart situasjonen med blokader på flere veier, hovedsakelig på motorveiene.

Hendelsen har så langt ikke påvirket vår ytelse for våre linjetransporter til og fra kontinentet i særlig grad. Vi forventer at forsinkelser for opphenting og levering fra vår terminal i Gennevilliers (Paris). Veier til og fra havnene i Ghent og Zeebrugge er delvis blokkert, vi forventer derfor også forsinkelser for gods til og fra disse områdene.

DSV overvåker situasjonen løpende og vil iverksette nødvendige tiltak for å tilby de beste løsningene for våre kunder og i den grad mulig opprettholde gjeldende leveringstider til og fra kontinentet.

Ved spørsmål, vennligst kontakt din lokale kontaktperson i DSV.

Kontakt oss

Farmer Blockade in Europe

Farmers in several countries on the European continent have gone on strike. This results, among other things, in blockades on several main roads.

DSV experience that farmers in several countries on the European continent have gone on strike. This has resulted in a temporarily uncertain situation with blockades on several roads, mainly on the highways.

So far, this incident has not significantly impacted our performance for our line hauls to and from the continent. We expect delays for pick-up and delivery from our terminal in Gennevilliers (Paris). Roads to and from the ports in Ghent and Zeebrugge are partially blocked, so we also anticipate delays for goods to and from these areas.

DSV is monitoring the situation closely and will take necessary measures to provide the best solutions for our customers and, to the extent possible, maintain current delivery times to and from the continent.

For inquiries, please contact your local representative at DSV.

Contact us

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss