Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

DSV satser på biogassbiler for lavere utslipp

DSV er sterkt engasjert i å redusere sitt miljøavtrykk som en del av den overordnede bærekraftstrategien. Styrt av FNs bærekraftsmål, har vi iverksatt en rekke bærekraftstiltak for å nå våre mål. Et av disse tiltakene er investeringen i biogassbiler som spiller en sentral rolle i vårt arbeid mot å redusere våre utslipp.

DSV biogassiler på Atlanterhavsveien

DSV biogasslastebiler på Atlanterhavsveien (Foto: Knut Wefring)

En viktig rolle i bærekraftsarbeidet til DSV

Globalt har DSV satt et mål om å være Net Zero innen 2050. I tillegg er det mål om å ha 50% reduksjon i Scope 1 og 2, og 30% reduksjon i Scope 3 innen 2030. Med en visjon om en bærekraftig fremtid arbeider vår bærekraftsansvarlig, Espen Hetland Hansen, kontinuerlig med ulike bærekraftsinitiativ i samarbeid med flere internt i organisasjonen. Biogassbilene er en av disse initiativene.

"Biogassbilene spiller en veldig viktig rolle i bærekraftsarbeidet til DSV i Norge. Det vi ser ut ifra målingene av DSV’s Scope 1 og 2 utslipp, er at det er bilparken med våre egne lastebiler som desidert har det største utslippet, når vi sammenligner med for eksempel strømforbruk og firmabiler", sier Espen.

Transportbransjen er en betydelig kilde til utslipp, og ved å erstatte dieselbiler med biogassbiler kan DSV i Norge redusere sine utslipp med opp mot 90%. Biogass er en type drivstoff som produseres av avfallsprodukter som bioavfall, kloakkslam og husdyrgjødsel, og har derfor et betydelig lavere utslipp i motsetning til fossilt brennstoff når man ser på hele livssyklusen (well to wheels, WTW). Bruk av biogass er avgjørende i en overgangsfase mot elektriske lastebiler, da det gir en betydelig utslippsreduksjon uten å gå på bekostning av driftseffektivitet.

"Investeringen i biogassbiler hjelper oss også med å redusere kundenes Scope 3-utslipp. Vi har en kunde som fast benytter biogassbiler i sin godsframføring. Dette har vært et samarbeid som har blitt vel etablert over tid og som viser hvordan det å jobbe sammen kan føre til reduksjon av miljøutslipp", forteller Espen.

Grønnere veier

DSV har investert i biogassbiler siden juni 2022, og har nå totalt 11 slike kjøretøy. Jarle Heyerdahl, direktør for Thermotransport, har vært involvert i denne prosessen fra start.

"Biogass er ganske spesielt for Norge, da det i andre land brukes naturgass. Biogass vil nok være et godt alternativ som vil være med oss en stund fremover, ettersom det fungerer godt under langtransport da man kan kjøre ca. 70 mil før tanking er nødvendig", sier Jarle.

Men det er også ulike utfordringer forbundet med biogassbiler. Lastebilene er dyrere å drifte, med tanke på høyere investeringskostnader, serviceavtaler og en høyere kostnad på gassprisen sammenlignet med diesel. Bilene oppleves også som ‘’latere’’ enn en dieselbil grunnet mindre effekt på motor, men gassbilen er igjen roligere innvendig for sjåføren, det er mindre støy fra motoren på gassbilene.

"Fylling av biogass er også en utfordring siden det er få tankstasjoner i Norge, dette påvirker planlegging og kjøremønster. Vi håper og tror at det blir utvikling på det området", sier Jarle.

DSV er forpliktet til å redusere sitt karbonavtrykk gjennom alternative løsninger som biogassdrevne lastebiler. Gjennom strategiske investeringer, samarbeid og en klar visjon for fremtiden, jobber vi for hvordan transportbransjen kan bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Vi gleder oss til å ta dere med på denne utviklingen videre! 

Vil du vite mer om bærekraftig transport og logistikk?

Les mer om våre løsninger

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss