Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Start en samtale

Biodrivstoff kutter utslippene fra transport 

Biodrivstoff er fremstilt av biologiske materialer og kommer fra fornybare kilder. Det er derfor et klimanøytralt drivstoff, som lar oss redusere utslippene til transport- og logistikkoperasjoner. I DSV mener vi at forretning og bærekraft ikke behøver å utelukke hverandre. Derfor gir vi deg muligheten for å velge en bærekraftig drivstoffløsning for lasten din – gjennom hele forsyningskjeden.

Velg en bærekraftig drivstoffløsning i dag

Hva er biodrivstoff?

Biodrivstoff er drivstoff som er fremstilt av nedbrytbare materialer, som raps, sukkerrør og diverse avfallsprodukter. Biodrivstoff deler mange av de samme egenskapene til konvensjonelt drivstoff som diesel og bensin, men avgir et mye mindre karbonavtrykk. Biodrivstoff reduserer ikke bare dine utslipp, men produksjonen av drivstoffet har også en mindre miljøpåvirkningen i forhold til det som kreves for å utvinne råolje til diesel.

Eksempler på biodrivstoff 

Det finnes ulike biodrivstoff som brukes til ulike transportoppdrag. Eksempler på biodrivstoff inkluderer SAF for luftfart, HVO brukes innen veitransport og FAME for sjøtransport. På alle transportmidler kan biodrivstoff erstatte tradisjonelle drivstoff.

Mann pumper drivstoff på bil. Biodrivstoff lar oss innfri på kundekrav og miljøhensyn.

Snakk med oss for å finne riktig biodrivstoff 

Vi tilbyr våre kunder en løsning på drivstoff som dekker deres logistikkbehov. Dette varierer mellom å bruke rent biodrivstoff til å kombinere tradisjonelt og bærekraftig drivstoff. Ofte blander diesel og bensin med biodrivstoff for å redusere det samlede CO₂-utslippet, noe som verken går på bekostning av ytelse eller kostnad.

Start reisen mot et redusert karbonavtrykk i dag 

Vi hjelper deg med å velge bærekraftig drivstoff til transporten

Hvilke typer bærekraftig drivstoff brukes innen logistikk?

Vi tilbyr bærekraftige alternative drivstoff for våre tjenester innen fly-, sjø- og veitransport. I tillegg, siden vi kun bruker leverandører som oppfyller bærekraftskriteriene i ulike akkrediterte rammeverk, kan du være trygg på at du virkelig kommer et steg nærmere karbonreduksjo.

Åpnet luke på flyskrog

Våre drivstoffløsninger 

Ettersom rene drivstoffløsninger kontinuerlig utvikles, varierer mengden drivstoff som er tilgjengelig i ulike deler av verden. Vi er imidlertid forpliktet til å møte våre kunders umiddelbare behov for drivstoffløsninger, uansett hvor de er på kloden. Så, enten godset flyttes på vei, i luften eller på sjøen, kan du dra nytte av vår kunnskap og våre sertifiserte leverandører. Vi forenkler virksomhetens initiativer for avkarbonisering fra start til slutt samtidig som vi gir en erklæring av CO₂-reduksjon til dine beregninger.

Fordeler med biodrivstoff

 • Kan redusere CO₂-utslipp med opptil 90 %
 • Kan brukes som en direkte erstatning (drop-in) for drivstoff til fly-, sjø- og veitransport.
 • Biodrivstoff kommer fra fornybare kilder.
 • Kan betydelig redusere utslipp av partikulært materiale (PM).
 • Biodrivstoff er biologisk nedbrytbart, noe som betyr at i tilfelle en ulykke kan de brytes ned naturlig.
 • Ny utvikling innen biodrivstoff betyr at de sannsynligvis vil være mer energieffektive enn konvensjonelt drivstoff i nær fremtid.

Biodrivstoff er i konstant utvikling

Biodrivstoff bidrar til å redusere klimagassutslippene, og brukes i all hovedsak av oss i transportsektoren. CO₂-utslippene fra transporten vil inngå i naturens naturlige kretsløp dersom man benytter seg av biodrivstoff. Ulike typer biodrivstoff kan likevel ha ulike klimaeffekt og derfor bør disse utvikles og forbedres over tid. Ny utvikling innen biodrivstoff betyr at de sannsynligvis vil være mer energieffektive enn konvensjonelt drivstoff i nær fremtid.

Hvordan bruker vi bærekraftig drivstoff i logistikken vår?

Når vi har fastslått ditt eksisterende karbonavtrykk, anbefaler vi en passende bærekraftig drivstoffløsning som vil bidra til å dekarbonisere forsyningskjeden din mest effektivt.

Solnedgang mellom fjell

Drivstoff til våre kjøretøy

Mange kjøretøy innen transport er avhengig av flytende drivstoff, herunder skip, lastebiler og fly. Fordelen med å bruke fornybart biodrivstoff på disse transportmidlene, er at man kan beholde kjøretøyene vi allerede har. Biodrivstoff er kompatibel med vår flåte av kjøretøy, som gjør det lettere å redusere utslippene i transportsektoren. Ved å ta i bruk biodrivstoff kan man bidra til å redusere CO₂-utslipp uten å gå på bekostning av kostnadseffektive ruter eller tap av konkurransefortrinn.

Opplev forskjellen selv

Bærekraftig drivstoff er drivstoff med lignende egenskaper som konvensjonelt drivstoff som diesel, men med et mindre karbonavtrykk. Generelt produsert fra nedbrytbare materialer, reduserer dette drivstoffet både utslippene og miljøpåvirkningen i forhold til det som kreves for å utvinne råolje til diesel. Når det er sagt, tilbyr vi våre kunder en løsning basert på begge alternativer for å sikre at deres logistikkbehov blir dekket.
Biodrivstoff, enten det er for luftfart, veitrasport eller sjøtransport, er mer bærekraftig enn diesel på grunn av lavere CO₂-utslipp fra biodrivstoff.
Biodrivstoff kan ofte erstatte tradisjonelle drivstoff. Eksempler inkluderer SAF for luftfart, HVO brukes innen veitransport og FAME for sjøtransport.

Les om våre andre grønne logistikkløsninger

 • Rosa himmel og fjell

  CO2-rapportering

  Kartlegg og spor din påvirkning og få omfattende innsikt og dataanalyse for å redusere utslippene i forsyningskjeden.
 • Vei med utsikt over havet og fjellene

  Optimalisering av forsyningskjeden

  Sammen med våre eksperter kan du identifisere måter å forbedre både forsyningskjeden din og karbonavtrykket ditt.
 • Solcellepaneler på et tak med blå himmel i bakgrunnen

  Bærekraftig lagring

  Reduser dine CO₂-utslipp gjennom bærekraftige lagerfasiliteter utformet for å redusere energiforbruk og avfall.
 • Trees in the forest

  Karbonkompensasjon

  Invester i anerkjente miljøprosjekter for å kompensere for utslippene dine.

Noen spørsmål?

Kontakt Jason Ye, Director, Supply Chain Optimisation, GCO

Kontakt Jason Ye, Director, Supply Chain Optimisation, GCO