Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Start en dialog

Benytt deg av bærekraftig lagerdrift for å redusere CO₂-utslipp 

Mer bærekraftig lagring og lagerdrift innebærer å ha et helhetlig perspektiv på logistikkjeden og implementere grønnere løsninger på hvert trinn i lagringen. I DSV streber vi kontinuerlig etter å forbedre våre lager- og distribusjonsløsninger og gjøre hele forsyningskjeden grønnere. Benytt våre grønne lagertjenester og opplev forskjellen i din bedrift. 

Ta del av grønn lagerdrift

Bærekraftig lagerdrift er mer enn bare grønn lagring

Lagerautomatisering, lagerfasiliteter med solcellepanel og detaljert CO₂-rapportering er blant tjenestene vi tilbyr innenfor bærekraftig lagerdrift. Summert gir disse løsningene din bedrift et bedre overblikk over grønne initiativer.

Sirkulær drift av ditt lager

I streben etter mer bærekraftig lagerdrift tilbyr vi tjenester som fremmer en mer sirkulær forsyningskjede. Det er både positivt for planeten, samt bunnlinjen din. Våre tjenester kan inkludere reparasjon av defekte produkter, oppussing, gjenvinning eller videresalg av oppussede produkter og reservedeler som en inntektskilde – slik at avfall blir omgjort til ressurser samtidig som vi styrker virksomheten din.

Vår forpliktelse til bærekraftighet innen lagerdrift gjenspeiles i vår innsats for å begrense global oppvarming til 1,5 °C sammenlignet med førindustrielt nivå, i tråd med målene i Paris-avtalen. For å oppnå dette, følger vi standarden for netto-nullutslipp fra det anerkjente Science Based Targets-initiativet. 

Våre lagertjenester besvarer dine krav til oss

Uansett hvor vi befinner oss, eller hvem vi samarbeider med, så fokuserer vi på å utvikle tjenester som bidrar til våre ambisiøse bærekraftsmål. Våre kunder stiller høyere krav til og forventer at vi innfrir på grønne løsninger. Bedrifter ønsker mer miljøvennlig emballasje og de ønsker at stegene i forsyningskjedene, herunder lagring, blir gjennomført på en miljøbevisst måte. Vi tilpasser oss det grønne skiftet og legger frem våre løsninger på en transparent måte, hvor vi er tydelige på at våre løsninger vil minske CO₂-utslipp samtidig som vi ikke går på bekostning av effektivitet og lønnsomhet.  

Snakk med oss om grønn lagerdrift

Solnedgang ved DSV-terminal. Kontinuerlig forbedring av våre praksiser og terminaler er en viktig del av det grønne skiftet.

Daglig reduksjon av avfall på lageret

På våre lagerfasiliteter jobber vi med å redusere avfall og introdusere grønnere emballering. Vi mener at hvert tiltak gjør en forskjell og derfor implementerer vi minimerende prosesser på våre lagre. Vi forstår dessuten at nøyaktighet er avgjørende for effektivitet, og derfor bruker vi LEAN-produksjonsprosesser for å forbedre vår evne til å redusere avfall. Vi sporer og deler våre funn på tvers av våre bærekraftige lagerløsninger, slik at alle kan oppnå mer med mindre.

Slik pakker vi for å redusere avfall

Reparasjon, oppussing, reproduksjon, gjenvinning, videresalg

Kontakt oss og finn ut hvordan du kan gjøre forsyningskjeden din mer sirkulær.

Mannlig asiatisk lagerarbeider med hvite hansker

Moderne logistikksentre

Når vi moderniserer og fornyer våre logistikksentre, vurderer vi miljøhensyn før bygging av nye terminaler og løpende mens vi drifter byggene. Det er for eksempel viktig å bygge lager med god isolasjon og smarte energiløsninger i kalde klima som Norge. Selv om dette er mer kostbart å bygge, reduserer vi energiforbruket og sikrer mer lønnsomme lagerfasiliteter.

Miljøbesparende tiltak i daglige aktiviteter

Vi ønsker at alle nybygde logistikksentre skal ha en miljøvennlig energiklassifisering. Derfor jobber vi målrettet med energieffektive vinduer, isolasjon og oppvarmingsmuligheter. Flere av våre terminaler og logistikksentre har i tillegg solcelleplaner på takene. Vi implementerer dessuten miljøbesparende tiltak i den daglige lagerdriften, og vi jobber på å optimalisere og redusere strømforbruk på terminaler og distribusjonssentre.

Bygget for å redusere utslipp

Alle våre nye lagerbygninger er designet med bærekraft i tankene, fra gjenbruk og resirkulering av materialer til integrerte miljøeffektiviteter gjennom hele deres livssyklus - fra konstruksjon til avvikling.

Nærbilde av solcellepanel

Grønnere lagerdrift med automatisert lagring

Lagerdrift blir mer automatisert og løsningene blir mer volumeffektive. Begge deler reduserer kostnader og energiforbruket. Gjennom årene har vi blant annet investert i automatiserte oppfyllingsfabrikker og AutoStore-teknologi for å redusere skade på varer, unngå menneskelig feil og redusere bruken av emballasje. I tillegg har vi investert i store AS/RS-systemer (Automated Storage & Retrieval) for å effektivt redusere avfall, omarbeiding og energiforbruk. I sin helhet bidrar alle disse tiltakene til å minske avtrykket våre operasjoner har på klima og miljø.

Bærekraft gjennom automatisering

Automatisering er mer enn å bare gjøre ting enklere. Automatisering kan også gjøre dine forsyningskjeder mer bærekraftige. 

DSV Fulfillment Factory

Bærekraftig lagerdrift sammen med DSV 

Vi hjelper alle våre kunder med bransjespesifikke lagerløsninger, og sørger for at våre grønne lagerløsninger passer uansett størrelse på din bedrift. Våre tjenester innenfor bærekraftig lagring er en sum av våre innebygde teknologier, vårt ønske om å innfri dine krav til oss og vår lange erfaring med logistikk og distribusjon. Start dialogen i dag og opplev forskjellen med bærekraftig lagerdrift. 

Utforsk mulighetene

Noen spørsmål?  

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Start en dialog

Les om våre andre grønne logistikkløsninger

 • Vei med utsikt over havet og fjellene

  Optimalisering av forsyningskjeden

  Sammen med våre eksperter kan du identifisere måter å forbedre både forsyningskjeden din og karbonavtrykket ditt.
 • Rosa himmel og fjell

  CO2-rapportering

  Kartlegg og spor din påvirkning og få omfattende innsikt og dataanalyse for å redusere utslippene i forsyningskjeden.
 • Solnedgang over et fjell

  Bærekraftig drivstoff

  Gi næring til ditt grønne skifte og reduser utslippene uten å endre driften med biodrivstoffteknologi.
 • Trees in the forest

  Karbonkompensasjon

  Invester i anerkjente miljøprosjekter for å kompensere for utslippene dine.