Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Start en dialog

Redusere ditt CO2-utslipp

Hos DSV streber vi kontinuerlig etter å forbedre bærekraftighetsnivået innenfor våre lager- og distribusjonsløsninger på tvers av forsyningskjeden. Uansett hvor vi befinner oss, eller hvem vi samarbeider med, så fokuserer vi på å utvikle tjenester som bidrar til våre ambisiøse bærekraftsmål.

Vår forpliktelse til bærekraftighet innen lagerdrift gjenspeiles i vår innsats for å begrense global oppvarming til 1,5 °C sammenlignet med førindustrielt nivå, i tråd med målene i Paris-avtalen. For å oppnå dette, følger vi standarden for netto-nullutslipp fra det anerkjente Science Based Targets-initiativet.

Drevet av å redusere utslipp

Å redusere utslipp er ikke bare vårt mål, det er vår misjon. Vi er glade for at dette også gjenspeiles hos mange av våre kunder. Av den grunn jobber vi med å samle inn data som dokumenterer reduksjon i utslipp ved å velge mer bærekraftige lagerløsninger. Ved hjelp av vår egen CargoWrite-database kan vi både se og informere våre kunder om deres utslipp.

Lastebil på en terminal laster varer

Hva er bedre enn mindre avfall? Ingen avfall i det hele tatt.

I vår streben etter bærekraftighet innen lagerdrift tilbyr vi også tjenester som fremmer en mer sirkulær forsyningskjede. Det er både positivt for planeten, samt bunnlinjen din. Våre tjenester kan inkludere reparasjon av defekte produkter, oppussing, gjenvinning eller videresalg av oppussede produkter og reservedeler som en inntektskilde - slik at avfall blir omgjort til ressurser samtidig som vi styrker virksomheten din.

Reparasjon, oppussing, reproduksjon, gjenvinning, videresalg

Kontakt oss og finn ut hvordan du kan gjøre forsyningskjeden din mer sirkulær.

Mannlig asiatisk lagerarbeider med hvite hansker

Drevet av å redusere avfall

Vi forstår at nøyaktighet er avgjørende for effektivitet, derfor bruker vi LEAN-produksjonsprosesser for å forbedre vår evne til å redusere avfall. Vi sporer og deler våre funn på tvers av våre bærekraftige lagerløsninger, slik at alle kan oppnå mer med mindre.

Bærekraft gjennom automatisering

Automatisering er mer enn å bare gjøre ting enklere. Automatisering kan også gjøre dine forsyningskjeder mer bærekraftige. 

DSV Fulfillment Factory

Fordeler med automatisering

Gjennom årene har vi investert i automatiserte oppfyllingsfabrikker og AutoStore-teknologi for å redusere skade på varer, unngå menneskelig feil og redusere bruken av emballasje. I tillegg har vi investert i store AS/RS-systemer (Automated Storage & Retrieval) for å effektivt redusere avfall, omarbeiding og energiforbruk.

Bygget for å redusere utslipp

Alle våre nye lagerbygninger er designet med bærekraft i tankene, fra gjenbruk og resirkulering av materialer til integrerte miljøeffektiviteter gjennom hele deres livssyklus - fra konstruksjon til avvikling.

Nærbilde av solcellepanel

Noen spørsmål?  

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Start en dialog

Les om våre andre grønne logistikkløsninger

 • Grønn forsyningskjededesign og optimalisering

  Green Supply Chain Design & Optimisation

  Samarbeid med ekspertene våre for å finne måter å forbedre både forsyningskjeden og miljøpåvirkningen. 

 • CO2-rapportering

  CO2 rapportering

  Kartlegging og sporing av ditt klimaavtrykk for å få omfattende innsikt og datanalyse for å redusere utslippene i forsyningskjeden

 • Bærekraftig drivstoff

  Bærekraftig drivstoff

  Ved å benytte biodrivstoffteknologi kan du ta del av det grønne skiftet og redusere utslippene uten å endre driften.

 • Karbonkompensasjon

  Karbonkompensasjon

  Invester i anerkjente miljøprosjekter for å kompensere for utslippene dine