Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Start dialogen

Finn den rette balansen med CO₂-kompensasjon

Du kan kompensere for CO₂-utslippene fra transport og logistikk ved å støtte andre bærekraftige prosjekter. Du kan for eksempel investere i prosjekter som trekker CO₂ ut av atmosfæren, eller i treplanting og bygging av fornybare energianlegg. CO₂-kompensasjon som tilnærming i kombinasjon med våre andre grønne logistikkløsninger, gjør dine klimamål mer oppnåelige.

Kompenser dine utslipp sammen med oss

Hva er CO₂-kompensasjon?

CO₂-kompensasjon er en metode for å fjerne eller minske mengden CO₂ som slipper inn i atmosfæren. Mengden av klimagasser som blir fanget, blir oversatt til en såkalt klimakreditt, som det handles med. Å kjøpe og selge klimakreditter er en metode for å nå mål for avkarbonisering, der utslipp fra eksempelvis transportoppdrag skal utjevnes med bærekraftige praksiser eller investering i fornybare prosjekter.

Hva er klimakreditter, og hvordan skilles disse fra klimakvoter?

Klimakreditter, også kjent som karbonkreditter, er tilskrevne kvoter som finansierer prosjekter som reduserer eller unngår CO₂-utslipp. En klimakreditt tilsvarer ett tonn CO₂. Kan man dokumentere at utslipp er redusert, unngått eller fanget fra atmosfæren, blir man tilskrevet en klimakreditt. Disse utstedes i tråd med etablerte standarder, for eksempel Gold Standard, som er vår foretrukne partner i karbonkompensasjon.

Man handler med klimakreditter på det frivillige markedet, til forskjell fra klimakvoter som brukes på det regulerte markedet. På det frivillige markedet kan hvem som helst delta og handle i klimakreditter, mens det regulerte karbonmarkedet er nøye overvåket av myndigheter, hvor EUs kvotesystem er blant de mest kjente eksemplene. En klimakvote tilsvarer en tillatelse til å slippe ut ett tonn CO₂.

Hvordan fungerer handel av klimakreditter i praksis?

Klimakreditter gir selskaper mulighet til å kompensere for de utslippene virksomheten genererer. Man betaler andre for å kutte utslipp som en kompensasjon for egne utslipp. Store utslipp under transportoppdrag kan for eksempel kompenseres gjennom denne metoden. Mange selskaper velger å benytte seg av dette frivillige systemet for å ta klimaansvar.

Blå himmel med røykspor fra fly. Kompenser for utslippene dine ved å handle klimakreditter.

Kompenser CO2-utslippene dine sammen med vår Gold Standard 

gold standard logo

DSV har valgt bransjelederen Gold Standard som vår partner for karbonkompensasjon. Ved å samarbeide med DSV vil du dra nytte av deres ekspertise i karbonkompensasjon. Gold Standard er en akkreditert partner og minimerer risiko knyttet til CO₂-kompensasjoner. 

Hvem er Gold Standard?

Gold Standard ble grunnlagt av WWF og andre NGO-er i 2003 med et formål om å motarbeide klimaendringene. Bransjelederen Gold Standard samarbeider med en rekke selskaper og er en akkreditert partner for blant annet CDP, RE100 og GHG-protokollen. Vårt samarbeid med Gold Standard minimerer risikoen for feil og foregår i samsvar med alle relevante retningslinjer.

visualisering av prosjektdetaljene

CO2-kompensasjon forklart

Usikker på om du vil kompensere utslipp?

Dersom du vurderer å benytte deg av vår løsning for CO₂-kompensasjon, kan du kontakte oss for å diskutere mulighetene dine. Vi hjelper deg med å vurdere CO₂-avtrykket fra våre transportoppdrag og estimerer en pris for å kompensere utslippet. Prisen fastsettes per tonn CO₂. Da er det opp til deg hvor mange klimakreditter du ønsker å kjøpe, som du deretter bekrefter til oss. Derfra tar vi over og kommuniserer med Gold Standard på dine vegne.

Ta kontakt med oss 

To menn og en dame ikledd skjorter smiler og ler i et møte. Snakk med oss om dine behov for CO2-kompensasjon på transportoppdraget.

Fordeler med å benytte seg av CO₂-kompensasjon

Alle bedrifter som benytter seg av transport- og logistikktjenester kan forvente CO₂-utslipp. Det er derfor viktig å gjøre det man kan for å minske størrelsen og mengden av disse utslippene. Derfor velger mange å kompensere for dem gjennom å handle med karbonkreditter. Dette foregår på en sømløs måte sammen med DSV, hvor vi administrerer hele prosessen fra start til slutt. Samtidig kan din bedrift bruke dette til å understøtte andre bærekraftige prosjekter, i tillegg til at dere anses som et ansvarlig selskap med grønne ambisjoner.

Vurder alltid hvor du kan kutte utslipp før du benytter deg av kompensasjon

Vi forteller alle våre kunder at reduksjon av utslipp skal skje før kompensasjon. Dette betyr at vi rådgir alle til å vurdere egne utslipp og iverksette preventive tiltak som kan redusere disse. Det finnes nemlig mange løsninger som kan redusere utslipp fra transportoppdrag – og disse bør bli implementert før man vurderer CO₂-kompensasjon. CO₂-kompensasjon er med andre ord kun et middel for å bøte for utslippene som er vanskelige å redusere. Vi hjelper deg med å analysere situasjonen og avgir en rapport som du kan bruke til å fatte et rimelig valg.

Vi hjelper deg med å identifisere og regulere CO2-avtrykket ditt. Vi hjelper deg med å identifisere og regulere CO2-avtrykket ditt.

CO₂-kompensasjon sammen med DSV

Mange av våre kunder har ambisiøse målsettinger for dekarbonisering og som deres samarbeidspartner, ønsker vi å bidra til å nå disse. Som transportør tilbyr vi en lettvint og forutsigbar løsning som hjelper bedriftskunder med å kompensere utslipp. Samtidig tilbyr vi en rekke tjenester som minsker CO₂-avtrykket fra daglige aktiviteter – alt fra lagring og avfallsminimering, til bærekraftig drivstoff.

Utforsk mulighetene med grønn logistikk

Les om våre andre grønne logistikkløsninger

 • Rosa himmel og fjell

  CO2-rapportering

  Kartlegg og spor din påvirkning og få omfattende innsikt og dataanalyse for å redusere utslippene i forsyningskjeden.
 • Vei med utsikt over havet og fjellene

  Optimalisering av forsyningskjeden

  Sammen med våre eksperter kan du identifisere måter å forbedre både forsyningskjeden din og karbonavtrykket ditt.
 • Solcellepaneler på et tak med blå himmel i bakgrunnen

  Bærekraftig lagring

  Reduser dine CO₂-utslipp gjennom bærekraftige lagerfasiliteter utformet for å redusere energiforbruk og avfall.
 • Solnedgang over et fjell

  Bærekraftig drivstoff

  Gi næring til ditt grønne skifte og reduser utslippene uten å endre driften med biodrivstoffteknologi.

Noen spørsmål?

Kontakt Jason Ye, Director, Supply Chain Optimisation, GCO

Kontakt Jason Ye, Director, Supply Chain Optimisation, GCO