Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Start en dialog

Forsterk forsyningskjeden din gjennom grundige analyser

Å gjennomføre analyser av forsyningskjeden din gir innsikt i hvordan den fungerer i praksis. Vi ønsker fleksible forsyningskjeder, som fungerer effektivt og leder til kostnadseffektive resultater. Data fra analysene gir bedre forutsetninger for å oppnå dette. Gjennom analysen introduserer vi nye ideer for å øke konkurransekraften og utvikler metoder for å håndtere nye kundekrav. I praksis oppsporer vi utfordringer og kartlegger hvordan disse påvirker driften. Innsikten bruker vi for å tilpasse velfungerende logistikkløsninger som passer til din virksomhet. 

Gjør driften mer kostnadseffektiv gjennom analyse av forsyningskjeden 

Hva kjennetegner en forbedret forsyningskjede? 

En forbedret forsyningskjede kjennetegnes av økt effektivitet, reduserte kostnader og økt kundetilfredshet. Generelt handler det om å treffe etterspørsel på markedet og oppfylle kundebehov. Ved å gjennomføre analyser og iverksette tiltak vil bedriften oppleve en forbedret forsyningskjede, ettersom kundene blir mer fornøyde og kostnadene knyttet til lager og transport blir redusert. 

Eksempel på hvordan man kan forbedre forsyningskjeden med analyser 

Man starter med å gjennomføre en kundeanalyse for å kartlegge behov og etterspørsel. Denne viser at mange kunder ønsker rask levering og er villige til å betale ekstra for det. Etter en tyngdepunktsanalyse identifiserer man de viktigste markedene, før man gjennomfører en transportanalyse for å optimalisere transportruter. Lageroptimalisering vil dessuten redusere tid med plukk og pakk, tilrettelegge for automatisering og mer nøyaktig håndtering av bestillinger. Dette vil medføre raskere levering.  

Vi forbedrer én, to eller alle dine forsyningskjeder

Slik gjennomfører vi analyser av forsyningskjeden din  

En analyse av forsyningskjeden er en metode vi benytter oss av for å overvåke aktivitetene. Det gir oss en dypere innsikt i områder som er preget av utfordringer, og dermed hvor vi kan forbedre og optimalisere forsyningskjeden. Når vi utfører analysen, samler vi inn data fra alle trinnene i forsyningskjeden, fra du kjøper inn materialer fra leverandør til vi leverer endelige produkter til kundene dine. Eksempler på data i forsyningskjeden er leverandørdata, logistikkdata og salgsdata. 

Gjennom analyser kan vi:  

Analyse av forsyningskjede gjennom tre trinn 

Hos DSV stiller vi med kompetanse og ekspertise slik at vi kan innta alle aktørrollene i forsyningskjeden. Vi tilbyr kostnadseffektive logistikkløsninger, der vi er til stede i alle trinnene i denne forsyningskjeden. Vi tar rollen som leverandør, produsent og distributør seriøst og sørger for å levere skreddersydde løsninger innen logistikk, lagring og transport. Vår ambisjon er at disse svarer på kundenes krav, og gjerne overgår deres forventninger. 

Slik gjennomfører vi analyse av forsyningskjeden

Vi tilbyr flere forskjellige analyser for å optimalisere forsyningskjeden    

Vi jobber med forbedring av forsyningskjeden fordi vi mener dette øker effektiviteten, reduserer kostnader og øker din bedrifts konkurranseevne. Vi tilbyr alltid skreddersydde løsninger til deg, for å kunne besvare kundekrav fra markedet du opererer i. Ønsker du for eksempel et grønt design på forsyningskjeden, kan vi hjelpe med det. Våre eksperter har den nødvendige kompetansen for å besvare dine kunders forventninger til bærekraftige logistikkløsninger, samt krav om raske ledetider eller effektiv lagerstyring.

Analyser til ulike formål  

Våre logistikkløsninger skal alltid forbedre din forsyningskjede og samsvare med din forretningsstrategi – derfor har vi samlet et overblikk over forskjellige varianter av analyser som du kan velge mellom. Det er blant annet kundeanalyse, tyngdepunktsanalyse, transportanalyse og analyse av lagerbeholdning.  

Velg blant følgende typer analyser for å bidra til å sikre dine forsyningskjeder etterlever forretningsstrategien

Vi forbedrer forsyningskjeden for å gjøre kundene fornøyde

Når man optimaliserer en forsyningskjede, krever dette en kontinuerlig og systematisk tilnærming til logistikk, noe vi er stolte av å tilby. Våre lokale eksperter jobber tett sammen i testing og implementering av nye initiativer. Målet er å oppnå høy effektivitet, kvalitet og kundetilfredshet ved å forbedre hele prosessen. Dette innebærer å sikre tilgjengelighet av varer, minimere kostnader, forbedre leveringstider og opprettholde godt samarbeid og kommunikasjon mellom alle involverte parter. 

Vil du ha et praktisk innblikk i hvordan vi arbeider med forbedring av forsyningskjeder?  

Vi har samlet noen av våre kundesaker, hvor du kan lese om hva vi har implementert for å hjelpe kunder med deres forsyningskjeder. Du får et innblikk i hvordan vi jobber for å forbedre forsyningskjeder og hva slags effekter det kan ha for din virksomhet. Samtidig tilbyr vi alltid gode løsninger for logistikk, lagring og transport, som er fordelaktig å ha for øye. 

Slik analyserer vi akkurat din forsyningskjede

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen du trenger.

Kontakt oss Løsninger