Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Start en dialog

Forbedre din forsyningskjede med hjelp av grundige analyser

Vi ønsker fleksible forsyningskjeder som fungerer i praksis. Vi jobber for å optimalisere og effektivisere forsyningskjeden din. Når vi skal forbedre en forsyningskjede, analyserer vi den for å finne elementer som mangler eller trenger forbedring. Vi introduserer nye ideer for å øke din konkurranseevne og utvikler nye metoder for å håndtere kunders krav. I praksis utfører vi en grundig analyse for å oppspore hvilke utfordringer som eksisterer og hvordan disse påvirker driften. Denne informasjonen bruker vi for å finne de riktige logistikkløsningene for deg og skreddersyr et tilbud til din virksomhet.

Ta kontakt for informasjon om optimalisering og effektivisering av din logistikkjede

Hva er en forsyningskjede?

Definisjonen på en forsyningskjede er en serie av aktiviteter som starter med levering av råvarer og ender med levering av ferdige produkter til kundene. Det er et nettverk av organisasjoner, ressurser, aktiviteter og informasjonsflyt som arbeider sammen for å sikre jevn produksjon og distribusjon av varer og tjenester. Målet er å oppnå høy effektivitet, kvalitet og tilfredsstillelse av kundenes behov ved å optimalisere hele prosessen. Dette innebærer å sikre tilgjengelighet av varer, minimere kostnader, forbedre leveringstider og opprettholde godt samarbeid og kommunikasjon mellom alle involverte parter.

Hvorfor er en solid forsyningskjede avgjørende for en god drift?

En velfungerende forsyningskjede kan redusere kostnadene til bedriften betydelig, samt øke effektiviteten og konkurranseevnen. Vi prioriterer derfor å optimalisere forsyningskjeden, og planlegger, koordinerer og styrer aktivitetene i forsyningskjeden på detaljnivå i denne innsatsen. I en forsyningskjede samarbeider vanligvis en gruppe med aktører for å produsere og levere et produkt til en kunde. Hos DSV stiller vi med kompetanse og ekspertise slik at vi kan innta alle aktørrollene i forsyningskjeden. Vi tilbyr kostnadseffektive logistikkløsninger, der vi er til stede i alle trinnene i denne forsyningskjeden. Vi tar rollen som leverandør, produsent og distributør seriøst og sørger for å levere skreddersydde løsninger innen logistikk, lagring og transport. Vår ambisjon er at disse svarer på kundenes krav, og gjerne overgår deres forventninger.

Hva innebærer en analyse av forsyningskjeden? 

En analyse av forsyningskjeden er en metode vi benytter oss av for å overvåke og få dypere innsikt i områder preget av utfordringer samt hvor vi kan forbedre og optimalisere din forsyningskjede. analysere forsyningskjeden. Når vi utfører analysen, samler vi inn data om aktivitetene. Dette kan være leverandørdata, logistikkdata eller salgsdata.

Grundig analyser bidrar til å forbedre forsyningskjeden

Slik gjennomfører vi analyse av forsyningskjeden

Slik arbeider vi for å optimalisere din forsyningskjede

Vi jobber med forbedring av forsyningskjeden fordi vi mener dette øker effektiviteten, reduserer kostnader og øker din bedrifts konkurranseevne. Vi tilbyr alltid skreddersydde løsninger til deg, for å kunne svare på dine kunders krav og det behovet som finnes på markedet du opererer i. Ønsker du for eksempel et grønt design på forsyningskjeden, kan vi hjelpe med det. Våre eksperter har den nødvendige kompetansen for å besvare dine kunders forventninger til bærekraftige logistikkløsninger, samt krav om raske ledetider eller effektiv lagerstyring. Våre logistikkløsninger skal alltid forbedre din forsyningskjede og samsvare med din forretningsstrategi – derfor har vi samlet et overblikk nedenfor over forskjellige varianter av analyser som du kan velge mellom:

 

Velg blant følgende typer analyser for å bidra til å sikre dine forsyningskjeder etterlever forretningsstrategien

Vi forbedrer forsyningskjeden for å gjøre kundene fornøyde

Når vi optimaliserer en forsyningskjede, krever dette en kontinuerlig og systematisk tilnærming til logistikk, noe vi er stolte av å tilby. Våre lokale eksperter jobber tett sammen i testing og implementering av nye initiativer. Vil du ha et praktisk innblikk i hvordan vi arbeider med forbedring av forsyningskjeder? Vi har samlet noen av våre kundesaker, hvor du kan lese om hva vi har implementert for å hjelpe kunder med deres forsyningskjeder. Du får et innblikk i hvordan vi jobber for å forbedre forsyningskjeder og hva slags effekter det kan ha for din virksomhet. Samtidig tilbyr vi alltid gode løsninger for logistikk, lagring og transport, som er fordelaktig å ha for øye.

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen du trenger.

Kontakt oss Løsninger