Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Start en dialog

Utvikling av våre kunders forsyningskjeder

Våre logistikkløsninger i forsyningskjeden gir deg store fordeler. Vi hjelper deg og andre kunder med å forbedre drift, produksjon og kundeservice. Vi bidrar blant annet med lageroptimalisering, forbedring og endring av forsyningskjeden, samt distribusjon og restrukturering av nettverksoppsett. Når du samarbeider med DSV, drar du nytte av vår ekspertise innen logistikk og transport. Vi har eksperter lokalt som kan hjelpe både små og store virksomheter.

Våre kunder

Vi har kunder som varierer i størrelse og som har diverse krav til våre logistikktjenester. Vi hjelper små bedrifter som trenger råd og hjelp i en etableringsfase, og som vi hjelper hele veien fra oppstart til etablert virksomhet. For mindre bedrifter håndterer vi ofte enkeltforsendelser. Våre større kunder er for eksempel multinasjonale bedrifter. Disse hjelper vi ved å administrere og forbedre deres forsyningskjeder. Blant de tre forskjellige kundesakene vi har samlet her, har vi forskjellige eksempler på hvordan vi jobber for å optimalisere deres forsyningskjeder.

Disse kundesakene er anonyme for å beskytte personvernet til de aktuelle selskapene

Disse sakene er anonymisert for å beskytte personvernet til de aktuelle selskapene.

  • Kombinere forsyningskjeder etter en større anskaffelse

    Når bedriften anskaffet seg et nytt selskap, overtok det også deres eksisterende forsyningskjeder. Vi gjennomførte en analyse av den nye, kombinerte virksomheten for å finne en ny løsning på deres behov. Vi flyttet deretter distribusjonssenteret, som ga flere millioner dollar i besparelser.
  • Åpne et ekstra distribusjonssenter etter tyngdepunktsanalyse

    Tyngdepunktsanalysen indikerte at bedriften skulle benytte seg av to distribusjonssentre i stedet for ett. Selv om selskapet måtte dekke kostnadene ved å drifte et nytt distribusjonssenter, oppveide disse utgiftene gjennom økte inntekter, forbedret kundeservice og kortere ledetid.
  • Konsolidering av  forsyningskjeden ga store besparelser

    Kunden sparte over 1 million dollar på å konsolidere forsendelser på skip. Vi anbefalte å distribuere vareleveransen nær produsentene i Kina før den ble sendt til USA. En ny transportløsning innebar dessuten å samle forsendelsene fra forskjellige leverandører fortil å fylle hele containere, framfor å stadig vekk å sende små, separate leveranser.

Vår tilnærming

Når vi hjelper deg, er du i sentrum. Vår innsats er bygget opp omkring dine behov og dehvilke krav markedet eller kunden har til deg. Fordi vi er et globalt selskap, kan vi hjelpe deg lokalt og tilby ekspertise og kompetanse til ethvert logistikk- eller transportbehov. Våre logistikkkløsninger for din forsyningskjede vil derfor alltid være skreddersydd din situasjon. Har for eksempel kundene dine høye forventninger til velfungerende kundeservice eller rask levering, legger vi til rette for det.

Vi optimaliserer forsyningskjeder og benytter tyngdepunktsanalyse. Optimalisering av forsyningskjeder handler om å identifisere utfordringer og velge relevante tiltak for forbedring. Vi mener at en optimalisert forsyningskjede gir deg fordeler som er verdt å investere i. Avhengig av marked og kunder, kan du redusere utgiftene dine og øke konkurransefortrinnet ditt. Vi ser alltid ditt behov i lys av hvilke variabler som påvirker forsyningskjeden og hvordan den kan forbedres for å gi deg merverdi.

Få ytterligere innsikt i hvordan vi jobber med kunder

Noen spørsmål?

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen du trenger.

Kontakt oss Løsninger