Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Start en dialog

Tyngdepunktsanalyse i forsyningskjeden

Vi la inn en innsats for å forbedre denne kundens forsyningskjede. Kunden ønsket å kutte kostnader og implementere mer kostnadseffektive logistikk- og transportløsninger. Siden kostnadsreduksjon var deres største prioritet, analyserte vi deres forsyningskjede. DSV foreslo deretter å gjøre noen endringer i deres nettverksoppsett, som innebar å åpne et ekstra distribusjonssenter. Tyngdepunktsanalysen vi gjennomførte tilsa at et nytt distribusjonssenter ville gi besparelser i forsyningskjedekostnader og øke kvaliteten i deres kundeservice.

Hva er en tyngdepunktsanalyse? 

En tyngdepunktsanalyse er en metode man kan ta i bruk for å identifisere det optimale stedet å plassere et distribusjonssenter eller lager. På engelsk kaller man det en «Center of Gravity»-analyse. Det er et verktøy vi tar i bruk når vi skal optimalisere en forsyningskjede for en kunde. Det er med andre ord en analyse vi utfører for å kartlegge hvilke problemer vi har og hvordan vi kan bøte for dem. I praksis vurderer vi fordelene og kostnadene ved å plassere distribusjonssenteret på et gitt sted. Den tar høyde for transportkostnader, arbeidskraft og infrastruktur. Man velger det alternativet som gir flest fordeler eller minst kostnader.

Hvordan endrer man et nettverksoppsett?

Vi mener at en optimalisert forsyningskjede gir merverdi til din virksomhet. Det innebærer at frakten av forsendelsen fra A til Å, i stegene fra produksjon til levering, er så effektiv og funksjonell som mulig. Når vi forbedrer en forsyningskjede, skreddersyr vi et tilbud til deg. Ingen av våre kunders behov er de samme og de varierer i tråd med hvilket marked de opererer i eller hvilke krav de møter fra deres kunder. En forbedret forsyningskjede kan gi konkurransefortrinn, reduserte kostnader eller økt effektivitet. Derfor er det verdt å vurdere om din forsyningskjede fungerer godt og eventuelt investere i å forbedre den.

Er du usikker på om din forsyningskjede fungerer optimalt? Ta vår test og svar på seks spørsmål for å finne ut om du trenger rådgivning fra oss.

Behov for kostnadseffektivit forsyningskjedenettverk

Kunden ønsket å designe et nytt forsyningskjedenettverk for å betjene høy etterspørsel fra amerikanske kunder. Et forsyningskjedenettverk omhandler alle aktørene som spiller en rolle i planlegging, produksjon og levering av varer til den endelige destinasjonen. Deres høyeste prioritet i denne innsatsen var at det skulle være så kostnadseffektivt som mulig.

Vårt forslag til kunden

  • Vi gjennomførte en tyngdepunktsanalyse for å identifisere potensielle steder å legge distribusjonssenteret.
  • DSV bestemte at det optimale nettverksoppsettet var å benytte seg av to distribusjonssentre, i stedet for å konsentrere all logistikk og lagring på en lokasjon. Forskjellen på å ha én eller to distribusjonssentre avhenger av bedriftens størrelse og marked det opererer i. Vi baserte dette valget på kostnads- og servicenivåeffekter.

Fordeler for kunden

  • Ved å velge nettverksoppsettet med to distribusjonssentre, sparte bedriften store summer. Det er estimert at kostnadsbesparelsene var på $289 000. Dette utgjorde 7% av bunnlinjen i virksomheten (årsresultat).
  • Nettverksoppsettet ga forbedringer på servicenivå. En todagers kundedekning økte med 15% og en tredagers kundedekning økte med 11%.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss