Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Start en dialog

Kombinere forsyningskjeder etter oppkjøp

For denne kunden skulle vi effektivisere og optimalisere forsyningskjeden etter at selskapet kjøpte opp et annet selskap. Våre logistikkløsninger tar høyde for eksterne utfordringer og i denne saken benyttet vi oss av våre eksperter til å tenke nytt omkring beliggenheten til kundens eksisterende og nye distribusjonssentre. Ved å flytte det nye distribusjonssenteret ble deres kostnader kraftig redusert og driften ble mer levedyktig.

Vår tilgang til å hjelpe kunder med sine forsyningskjeder

Vi jobber for å optimalisere forsyningskjeder fordi vi mener dette er veien å gå for å effektivisere driften din. En forbedret forsyningskjede, altså levering av varer fra A til Å, kan gi reduserte kostnader, øke effektiviteten og sikre et konkurransefortrinn på markedet. Hvilken metode vi velger for å oppnå disse målsettingene, varierer mellom de ulike kundesakener. Variasjonen avhenger blant annet av marked, budsjett og krav fra våre kunder. Vi tilbyr derfor i alle tilfeller skreddersydde logistikkløsninger slik at den individuelle forsyningskjeden blir så effektiv som mulig. Med denne kunden jobbet vi spesifikt med deres distribusjonssenter etter et oppkjøp for å redusere kostnader og optimalisere ledetider.

Oppkjøpet ga utfordringer i logistikk og distribusjon

Kunden er et globalt selskap for lydprodukter. Da selskapet anskaffet et annet selskap innebar det at de også overtok det anskaffede selskapets forsyningskjede. Selskapet overtok også det eksisterende distribusjonssenteret. Distribusjonssenteret lå på vestkysten av USA, i Reno, Nevada. Dette var i utgangspunktet ikke gunstig for den forsyningskjeden virksomheten hadde før oppkjøpet. Beliggenheten til det nye distribusjonssenteret forårsaket forsinkelser i levering og distribusjon. Lageret var derimot veldig verdifullt, men det ble ikke utnyttet godt nok. Dette ga nye utfordringer i logistikk, som kunden ikke hadde opplevd før.

Store kostnader ga lite levedyktig drift 

Det nyanskaffede distribusjonssenteret passet heller ikke den utvidede virksomheten og den nye modellen. En større virksomhet krevde andre forutsetninger for å lykkes. Distribusjonssenteret i Reno, Nevada, var opprinnelig opprettet på grunn av lokale skatteincitamenter. Disse insitamentene virket på overflaten veldig attraktive, men i virkeligheten var de ikke nok til å kompensere for de andre kostnadene tilknyttet forsinkelser og ufullstendig utnyttelse av lagerbygg.

Våre eksperter fant nye kostnadseffektive logistikkløsninger

I vår tilnærming til denne kunden, var det viktig for oss å legge et godt grunnlag for å kunne ta en endelig beslutning. Vi har dyktige kolleger med ekspertise og kompetanse, som er svært verdifulle for oss i situasjoner som disse. Vår ekspertise er grunnleggende for å kunne utvikle gode logistikkløsninger og effektive forsyningskjeder. DSVs innovasjonseksperter begynte derfor med å analysere kundens nettverk og forsyningskjede. De kom fram til at Reno var en dårlig beliggenhet for den nye, utvidede virksomheten. I analysen konkluderte de med at Chicago, som ligger nordvest i USA, var en mer fordelaktig plassering. Chicago ligger nærmere «tyngdepunktet» i forsyningskjeden og ville derfor gi besparelser på ledetider og arbeidskapital. Dermed ville byttet fra Reno til Chicago kompensere for tapet av skattefordelene i Nevada, og vel så det.

Fordeler for kunden

  • Kunden fikk $2.2 millioner i besparelser ved å flytte distribusjonssenter fra Reno til Chicago.
  • Ledetiden ble forbedret med 3 dager. Dermed ble distribusjonen også forbedret, i tillegg til de reduserte kostnadene for bedriften.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss