Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Start en dialog

Konsolidering av forsyningskjeden ga store besparelser

For denne kunden var konsolidering av forsendelser nøkkelen til å optimalisere forsyningskjeden og redusere transportkostnadene. Vi introduserte et forbedret transportdesign som utnyttet plassen i skipscontainerne mer effektivt. Resultatet var fullt utnyttede containere og betydelige kostnadsbesparelser på sjøfrakt. Etter implementeringen oppnådde selskapet besparelser på 1 million dollar i løpet av 12 måneder. Dette eksempelet viser hvordan enkle og effektive endringer i forsyningskjeden kan ha betydelige økonomiske fordeler.

Hva er konsolidering?

Konsolidering refererer til prosessen med å kombinere eller samle flere elementer eller enheter til en mer helhetlig og organisert enhet. Det kan brukes i ulike sammenhenger, som økonomi, virksomheter eller databaser. I denne saken gjelder det virksomheter som samles gjennom flere avdelinger eller funksjoner under en felles ledelse for å øke effektiviteten og koordinasjonen. Kort sagt handler konsolidering om å bringe sammen flere separate elementer til en mer helhetlig og strukturert enhet.

Slik jobber vi for å forbedre din forsyningskjede

Når vi skal forbedre en forsyningskjede, bruker vi blant annet analyser av forsyningskjeder som et verktøy for å finne forbedringspotensialene. Vi overvåker forsyningskjeden og identifiserer hva som kan forbedres eller endres. Herfra er det mange mulige veier å gå avhengig av hva slags virksomhet du driver. For denne kunden var det øverste ønsket å redusere transportkostnadene. Nedenfor har vi samlet en liste over ulike tiltak vi kunne iverksatt i forsyningskjeden for å redusere kostnadene:

  • Optimalisere lasten på transportmiddelet for å redusere kostnader og miljøpåvirkning. 
  • Utføre lagerstyring for å redusere kostnader på lagring - man kan også implementere diverse leveringsmetoder for å redusere lagerkostnader.
  • Redusere antall ledd i forsyningskjeden. Man kan velge å samarbeide med færre leverandører eller velge transportører som leverer til rimelige priser. 

Behov for å øke transporteffektiviteten

Kundens leverandører sendte alle nødvendige komponenter til produksjonen i separate forsendelser. De fleste forsendelsene ble sendt via skip. Det betød at forsendelsene ankom kundens produksjonssenter i USA til forskjellige tider. Siden materialene ble sendt i mange forsendelser og til forskjellige tider, var ikke hver forsendelse stor nok til fylle en hel container. Transportutstyret, altså containeren, ble ikke tilstrekkelig utnyttet.

Man omtaler en hel container som full containerlast eller FCL/FTL. Å ikke fylle en hel container er hverken kostnadseffektivt eller miljøvennlig. Forsendelsene ble i stedet sendt som en mindre containerlast, som kalles for LCL/LTL. Bruken av mange LCL-forsendelser innebar høye transportkostnader og økte tilfeller av skade- og håndteringsproblemer. Kunden hadde dessuten et ønske om å redusere det globale forbruket på sjøfrakt i virksomheten.

Våre forslag til en forbedret forsyningskjede

DSV analyserte kundens forsyningskjeder og foreslo deretter å konsolidere alle LCL/LTL-forsendelser til FCL/FTL-forsendelser i Kina, Europa og Indonesia. Dette bøtet for problemet kunden opplevde der hver leverandør sendte separate forsendelser fra avsenderlandet til USA. Vi foreslo med andre ord å samle opp de individuelle forsendelsene, før de ble samlet sendt over til produksjonssenteret i USA.

Fordeler for kunden

  • Alle leverandørbestillinger i hver region ble konsolidert til ukentlige forsendelser i stedet for at de ble sendt ut så snart de var ferdig pakket. DSV tok ansvar for å laste og administrere samtlige ukentlige forsendelser i alle regioner. 
  • Konsolidering av full containerbelastning (FCL/FTL) både på stedet og for skip. 
  • Et bytte fra 20' container til 40' container for å kunne frakte flere og større forsendelser. 
  • Direkte lastebiltransport fra havnen til kundens produksjonssenter, utenom det tidligere nødvendige dekonsolideringspunktet. 
  • Vi realiserte besparelsene for kunden: Over $1 million i sjøfraktforbruk ble innspart innen 12 måneder etter implementering av tiltak. 

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss