Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Kontakt oss

DSV Protect er en valgfri merverditjeneste som tilbys av DSV som en del av transporten din

Det beskytter deg i tilfelle tap eller skade på lasten din. DSV Protect yter erstatning opp til et foreskrevet maksimumsbeløp (uten noen begrensning av ansvar og på førstegangsbasis), underlagt vilkårene beskrevet nedenfor.

DSV Protect

DSV Protect er en valgfri merverditjeneste som tilbys av DSV til våre kunder utelukkende i forbindelse med dine transporter organisert av DSV. Det beskytter deg i tilfelle tap eller skade på lasten din. DSV Protect yter erstatning opp til et foreskrevet maksimumsbeløp (uten noen begrensning av ansvar og på førstegangsbasis), underlagt vilkårene beskrevet nedenfor.

Definisjoner

 • DSV: betyr den DSV-enheten som utfører tjenestene til kunden som forespurt i en gitt ordre.
 • Kunde: vil si den enheten som DSV leverer tjenester på forespørsel fra.
 • Tjenester: DSV Protect og Transport Services i henhold til DSVs standard vilkår og betingelser.
 • Varer: betyr enhver vare og / eller container som håndteres av DSV under levering av tjenester for eller på vegne av kunden.

DSV Protect vilkår

Vi skadesløsgjør deg for tap av eller skade på lasten din under oss.  

Maksimumsbeløpet DSV betaler er i samsvar med DSV Protect Service lansert for ditt spesifikke land og transportmodus (informasjon tilgjengelig på www.protect.dsv.com eller på ditt lokale DSV-kontor).

De generelle kompensasjonsgrensene er opp til (som spesifisert i landet der transporten er bestilt): 

DKK / NOK / SEK / CNY 10.000 eller 
EUR / USD / CHF / GBP / CAD 5000 eller
JPY 500 000 / ZAR 1000 eller
DSV Protect for XPress EUR / GBP 1500

per berørte forsendelse.

DSV Protect vilkår

Vi vil ikke skadesløse deg for:
 • Tap, skade eller utgift som kan tilskrives forsettlig forsømmelse
 • Vanlig lekkasje, vanlig vekt- eller volumtap, eller vanlig slitasje på lasten
 • Tap, skade eller utgift forårsaket av
 • Tap, skade eller bekostning forårsaket av utilstrekkelig eller upassende pakking eller klargjøring av lasten for å motstå de ordinære hendelsene under transitt
 • iboende last eller lastens art
 • forsinkelse
 • insolvens eller økonomisk mislighold av transportøren og eierne, ledere, befraktere eller operatører av fartøyet
 • en. krig, borgerkrig, revolusjon, opprør, opprør eller borgerstrid som oppstår derfra, eller enhver fiendtlig handling av eller mot en krigførende makt 
 • b. fangst, beslagleggelse, arrestasjon, tilbakeholdenhet eller tilbakeholdelse (unntatt piratkopiering), og konsekvensene av dette eller ethvert forsøk på det 
 • c. forlatte gruver, torpedoer, bomber eller andre forlatte krigsvåpen
 • c. forårsaket av at enhver terrorhandling er en handling av en person som handler på vegne av eller i forbindelse med en organisasjon som utfører aktiviteter rettet mot å styrte eller påvirke, med makt eller vold, av enhver regjering, uansett om den er lovlig sammensatt 
 • d. forårsaket av enhver person som handler ut fra et politisk, ideologisk eller religiøst motiv
 • b. som følge av streiker, lock-outs, arbeidsforstyrrelser, opptøyer eller sivil uro 
 • Tap, skade eller utgifter direkte eller indirekte forårsaket av eller som følge av:
  • benytter atom- eller kjernefisjon og / eller fusjon eller annen lignende reaksjon eller radioaktiv kraft eller materie
  • ethvert kjemisk, biologisk, biokjemisk eller elektromagnetisk våpen
  • Tap, skade eller kostnader direkte eller indirekte forårsaket av eller som følge av bruk eller drift, som et middel for å påføre skade, på hvilken som helst datamaskin, datasystem, programvare, ondsinnet kode, datavirus eller prosess eller annet elektronisk system
 • Tap, skade eller kostnad som følge av temperaturvariasjoner som direkte kan henføres til mekanisk sammenbrudd, med mindre perioden med mekanisk sammenbrudd overstiger 24 påfølgende timer
 • Tap, skade eller kostnad som følge av 
  • usjødyktighet av fartøy elle uegnet fartøy for sikker transport av lasten, der du er kjent med slik usjødyktighet på det tidspunktet lasten losses. 
  • b. uegnet container eller transport for sikker transport av lasten
  • feil og mangler fra DSV
 • Generelt gjennomsnittlig bidrag
 • Annet rent økonomisk tap
 • Denne tjenesten inkluderer ikke refusjon av videresendingsgebyrer og andre kostnader for varer som er utladet av transportøren i en nødhavn

  Ekskluderte land

  Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for forsendelser til / fra Afghanistan, Den sentralafrikanske republikk, Eritrea, Iran, Nord-Korea, Liberia, Mali, Russland, Somalia, Sudan, Sør-Sudan, Syria, Ukraina, Vestbredden, Jemen.

  Sanksjon utelukkelse

  Kunden er ikke beskyttet mot ethvert krav i den grad tilbudet av slik beskyttelse vil utsette DSV for sanksjoner, forbud eller begrensninger i henhold til FNs resolusjoner eller handels- eller økonomiske sanksjoner, lover eller forskrifter fra EU, Storbritannia eller Storbritannia. Amerikas stater, eller ethvert annet land eller internasjonalt organ som innfører handels- eller økonomiske sanksjoner.

  Kundens plikter

  Melding om krav må gis til DSV uten unødig forsinkelse
  The delivery document, i.e. POD (Bill of lading, airwaybill, CMR document or the like) must be remarked with visible loss &/or damage
  Synlig skade - Må rapporteres umiddelbart, og senest 5 dager (unntatt lørdager, søndager og helligdager) etter levering.
  Ikke-synlig skade - Må rapporteres umiddelbart, og senest 7 dager (unntatt lørdager, søndager og helligdager) etter levering.
  Ved sen rapportering kan kravet bli avvist, og det vil være kundens plikt å bevise at skaden skjedde mens lasten var i vår varetekt.

   

  Lov og jurisdiksjon

  Enhver tvist angående DSV Protect er underlagt dansk lov og underlagt jurisdiksjon i København, Danmark. 

  Versjon: 2,0, tirsdag 18. mai 2021

  Lov og jurisdiksjon
  Enhver tvist angående DSV Protect er underlagt dansk lov og underlagt jurisdiksjon i København, Danmark.
   
  Versjon: 2,0, tirsdag 18. mai 2021
   

  Noen spørsmål?

  Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

  Kontakt oss Løsninger