Global Transport and Logistics
Velg land

Velg land

myDSV

Kontakt oss

Vareforsikringen vår gir deg sjelefred

Transportforsikring er noe vi anbefaler alle våre kunder å utnytte. Beskytt dine verdifulle varer mot risikoen for økonomisk tap, langvarig skadehåndtering og juridiske tvister, med vår vareforsikring fra DSV Insurance, DSVs eget vareforsikringsselskap.
 
Premie avhenger av verdien på forsendelsen, destinasjon og transportmåte.
 

Hvorfor velge vareforsikring når du transporterer varer

I henhold til nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner, eller generelle vilkår, er en speditørs ansvar begrenset. Det dekker ikke alltid ditt økonomiske tap som følge av uforutsette omstendigheter under transporten av varene dine.
 
DSV er forpliktet til trygge og sikre fraktforsendelser. Vareforsikring gir deg den ekstra komforten å være beskyttet mot uforutsette, for eksempel lastehendelser, ekstreme værforhold eller trafikkulykker.
 

Hva dekker vareforsikringen?

DSV Insurance tilbyr dekning av nesten alle typer laster mot ulykker, feil håndtering og andre farer som kan forårsake skade på eller tap av last.
 

Fordelene dine

 • Rask skadehåndtering: motta betaling vanligvis innen syv dager i tilfelle tapt last
 • Godsets eier unngår begreninsngsreglenene, dekker full vareverdi
 • DSV håndterer transporttjenester, forsikringsdekning og skader
 • Ingen egenandel 
 • Premiekostnaden spesifiseres på fraktfakturaen
 • Økonomien blir ikke svekket ved store skader eller tap
 • Dekker alle kostnader ved force majeur hendelser og ved havari
 • Dekker godsets eiers risiko ved lasting/lossing
 • Konkurransedyktige priser
 • Skreddersydd forsikring
Få trygghet med forsikring for transport av varer og beskytt lasten din mot risiko for tap eller skade. Snakk med ekspertene våre fra DSV Insurance og få et tilbud på fraktforsikring.

 

Forsikringsvilkåer og premie

Vilkår A (Institute Cargo Clauses A) dekker de fleste farer utenom dekklast og noen andre få unntak. 

Viktigste unntak er skade/tap som skyldes: 

 • Grov uaktsomhet fra sikredes side
 • Utilstrekkelig merking eller emballering
 • Forsinkelse

Premie 

Beregnes i % av forsikringssummen (vareverdi+frakt+evnt. 10% forventet fortjeneste).
Minstepremien er på NOK 100,- per DSV Air & Sea forsendelse. 

Minstepremien er på NOK 100,- per DSV Road forsendelse. 

Standardforsendelser innland er 0,2%.

Forsendelser til land i Sone 1 til/fra Norge er 0,3%. 

Slik tegner du forsikring 

Hvis du vil tegne en enkel forsikring kan du bare krysse av i ruten for vareforsikring når du booker transport via myDSV. 

Dersom du ikke har tilgang til myDSV, ber vi deg kontakte din lokale DSV-representant for hjelp og veiledning. 

For mer informasjon eller ønske om løpende avtale, vennligst send bestilling på e-post til din lokale DSV-representant.

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på tlf. +47 09870, så hjelper vi deg!

Kontakt oss