Logo DSV
Kontakt oss

Hvilke godstyper forsikres

All-risk forsikring omfatter alle typer nye, emballerte handelsvarer med følgende unntak:

 • Mobiltelefoner 
 • Våpen, ammunisjon 
 • Sprit, tobakk, sigaretter 
 • Gull, smykker, edle metaller 
 • Pels 
 • Kontanter, verdipapirer 
 • Motorsykler, snøscootere, biler, båter 
 • Personlige effekter 
 • Flyttegods 
 • Kunst, antikviteter 
 • Lett knuselige og/eller lett bedervelige varer

Særlige forhold:

 • Møbler 
 • Knuselig gods som glass, porselen, keramikk, emaljerte gjenstander, marmor, elektriske pærer og lysstoffrør 
 • Brukt og uemballert gods 
 • Kjøretøyer og lystbåter 
 • Personlige effekter

Disse godstypene er ikke dekket mot brekkasje, skår, riper og gnisseskader, samt skader på mekaniske og elektroniske systemer.

 • Forutsatt tilstrekkelig emballering
 • Særlige betingelser for kjøretøyer og lystbåter fremsendes etter anmodning

Noen spørsmål?  

Våre eksperter er klare til å hjelpe. Ta kontakt så finner vi løsningen for deg.

Kontakt oss