Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Het VK heeft de douane-unie en de interne markt van de EU verlaten. Met ingang van 1 januari 2021 is het goederenverkeer onderworpen aan export- en importdouaneprocedures die vergelijkbaar zijn met bewegingen tussen de EU en Canada.
 
Het kan moeilijk zijn om erachter te komen wat dat precies voor uw bedrijf betekent. Lees de vragen en antwoorden hieronder voor meer informatie.

Zal er een handleiding voor Britse grensprocedures beschikbaar zijn?

Het British Border Operating Model is gepubliceerd: gov.uk/the-border-operating-model. Dit model beschrijft de belangrijkste douaneprocessen die alle importeurs en exporteurs zullen moeten doorlopen, inclusief enkele aanvullende processen die alleen voor bepaalde producten gelden. Het Border Operating Model verwijst naar goederen die tussen de EU en het VK worden vervoerd, niet naar Noord-Ierland. Informatie voor bedrijven die zich willen voorbereiden op het einde van de overgangsperiode is te vinden op gov.uk/transition.

In het VK is een vereenvoudigde aangifte mogelijk in de eerste maanden. Is er iets soortgelijks in de EU voor invoer uit het VK?

Nee, het Verenigd Koninkrijk heeft de EU op 31 januari 2020 verlaten en de effecten zullen vanaf 1 januari 2021 merkbaar worden. Dan loopt de transitieperiode af. Concreet betekent dit dat Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) een derde land krijgt, waarvoor douaneformaliteiten vereist zijn bij import en export. Het UK Border Operating Model beschrijft de belangrijkste douaneprocessen die alle importeurs en exporteurs zullen moeten doorlopen voor de Britse overheid. Zie: gov.uk/the-border-operating-model.

Er is een fasering van de controles aangekondigd voor invoer uit het VK. Welke documenten zijn nodig vanaf 1 januari 2021 en welke vervallen in de eerste fasen?

Exporteurs kunnen ervoor kiezen om direct volledige douaneaangiften in te dienen. Als bedrijven ervoor kiezen om het vertraagde aangiftebeleid te hanteren, moeten ze voldoen aan alle bijbehorende eisen. Ze moeten alle vereiste documenten in hun eigen administratie bewaren, ook al kunnen ze de indiening bij HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) vertragen.

Hoe wordt de import en export naar Noord-Ierland afgehandeld vanaf 1 januari 2021?

Noord-Ierland wordt beschouwd als onderdeel van de EU (interne markt en douane-unie). Voor zendingen van en naar Noord-Ierland vanuit Nederland zijn geen douaneformaliteiten vereist. Concreet betekent dit dat het wordt behandeld als een lidstaat, zelfs met zijn eigen landcode (XI). De Britse regering heeft richtlijnen gepubliceerd over goederenhandel met Noord-Ierland (NI). De richtlijnen hebben betrekking op het goederenverkeer tussen NI en Groot-Brittannië, evenals het goederenverkeer van NI naar de EU en het goederenverkeer van NI naar de rest van de wereld. De regering kondigde ook een investering van £ 200 miljoen aan in een nieuwe gratis te gebruiken Trader Support Service (TSS) voor bedrijven die goederen naar NI brengen vanuit het VK of de rest van de wereld. De service biedt handelaren begeleiding en ondersteuning bij het omgaan met vereisten voor het verplaatsen van goederen naar NI.

Blijven de eerder gemaakte afspraken (met name die over de grens in de Ierse Zee) bij een harde Brexit dan geldig?

Ja, de Ierse Zeegrensovereenkomst maakt deel uit van het terugtrekkingsakkoord. Het terugtrekkingsakkoord staat los van de onderhandelingen over de nieuwe toekomstige relatie.

Welke formaliteiten zijn vereist voor de handel in accijnsgoederen naar Noord-Ierland?

Noord-Ierland wordt beschouwd als onderdeel van de EU (interne markt en douane-unie). Voor zendingen van en naar Noord-Ierland zijn geen douaneformaliteiten vereist. Voor accijnsgoederen is dus een intra-EU EMCS-transactie vereist, voor andere goederen zijn er geen formaliteiten.

Hoe bereidt de Britse douane zich voor op fysieke controles?

De Britse regering stelt dat de benodigde overheidssystemen en infrastructuur op tijd beschikbaar zijn. De Britse regering heeft een financieringspakket van £ 705 miljoen aangekondigd voor grensinfrastructuur, banen en technologie om ervoor te zorgen dat de Britse grenssystemen volledig operationeel zijn. Het British Border Operating Model is gepubliceerd: gov.uk/the-border-operating-model. Dit model beschrijft de belangrijkste douaneprocessen die alle importeurs en exporteurs zullen moeten doorlopen, inclusief enkele aanvullende processen die alleen voor bepaalde producten gelden.

Hoe bereidt de Britse douane zich voor op digitale aangifte en controles? Wanneer vindt de CHIEF naar CDS-conversie plaats?

Exporteurs of hun vertegenwoordigers moeten voor alle standaardgoederen die van januari 2021 tot en met juli 2021 worden ingevoerd, aanvullende aangiften indienen bij CHIEF. Hierna moeten invoeraangiften bij CHIEF worden ingediend totdat de overdracht naar CDS is afgerond.

Wat is de status van het systeem voor vereenvoudigde overgangsprocedures in het VK?

Transitional Simplified Procedures was een Brits systeem dat was ontworpen om zich voor te bereiden op een situatie zonder akkoord. Het VK heeft de EU verlaten met het terugtrekkingsakkoord en de TSP is nu gesloten. In plaats daarvan heeft het VK het Border Operating Model aangekondigd. Dit model beschrijft de belangrijkste douaneprocessen die alle importeurs en exporteurs per 1 januari 2021 zullen moeten doorlopen, inclusief enkele aanvullende processen die alleen voor bepaalde producten gelden. Zie: gov.uk/the-border-operating-model.

Is er een overzicht van de aanvraagtermijnen voor de verschillende douanevergunningen?

Er zijn inderdaad deadlines gesteld voor de afgifte van vergunningen. Deze worden binnenkort op de website van de Douane gepubliceerd. Het kan zijn dat er vlak voor of na de jaarwisseling een grote piekbelasting is naar aanleiding van vragen van ondernemers. Wees daarom op tijd aanwezig en regel dus nu douanezaken.

Is de CDIU voorbereid op de toestroom van aanvragen voor uitvoervergunningen?

De Douane (inclusief CDIU) geeft aan goed voorbereid te zijn op het extra werk dat een gevolg is van Brexit. Maar het kan zijn dat er vlak voor of na de jaarwisseling een grote piekbelasting is naar aanleiding van vragen van ondernemers. Dus wees er op tijd bij en regel de douanezaken nu.

Waar kunnen bedrijven die geen handel drijven met het VK, maar Britse producten verwerken of exporteren naar landen met een preferentiële handelsovereenkomst, informatie vinden over de impact van Brexit op hun export?

Binnenkort verschijnt een update van de leidraad voor (Nederlandse) douane op basis van Europees beleid. Concrete antwoorden zoals voor oorsprongsbepalingen worden daar beantwoord. De EU-gereedheidsberichten worden gepubliceerd op ec.europa.eu/getting-ready-end-transition-period.

Welke douaneformaliteiten zijn er nodig als u loonwerk doet met grondstoffen van de klant?

De voor de hand liggende keuze is om hiervoor een vergunning actieve veredeling te gebruiken.

Als een bedrijf goederen exporteert voor tijdelijke export naar het VK vóór 1 januari 2021 en deze goederen na 1 jaar terugkeren, hoe moeten deze goederen dan NU aankomen? Hoe laat ik dit zien voor herinvoer in 2021?

Binnenkort zal een update van de leidraad voor de douane worden gepubliceerd. Concrete antwoorden, zoals bij herinvoer, worden daar beantwoord. De EU-gereedheidsberichten worden gepubliceerd op ec.europa.eu/getting-ready-end-transition-period.

Hoe ga je om met e-commerce (retouren) na 1 januari 2021 van en naar het VK?

Binnenkort wordt een update van de leidraad voor de douane gepubliceerd. Concrete antwoorden zoals hoe om te gaan met e-commerce retouren worden beantwoord. De EU-gereedheidsberichten worden gepubliceerd op ec.europa.eu/getting-ready-end-transition-period.

Hoe definitief zijn de tarieven van UKGT zoals vermeld op gov.uk?

Er zijn momenteel geen plannen om de huidige UKGT te herzien, geeft de Britse regering aan. Indien er een Brits-Europese handelsovereenkomst wordt gesloten, kunnen hier andere tarieven worden afgesproken. Als er geen deal is, zijn de WTO-tarieven van toepassing.

Zijn er nog steeds quota voor producten?

Quota maken deel uit van de onderhandelingen die in volle gang zijn.

Wat kunnen bedrijven nog doen aan douaneregelgeving om de impact van een mogelijke harde Brexit te verzachten?

Begin met de eerste drie stappen van de Brexit-checklist van evofenedex. Vervolgens kan het maken van de Brexit Impact Scan uitkomst bieden als blijkt dat één of meerdere vergunningen nodig zijn, vraag deze dan zo snel mogelijk aan. Meer informatie is te vinden op: evofenedex.nl.

Hoe kunnen Britse bedrijven zich het beste voorbereiden op import-export naar de EU per 1 januari 2021?

Ook wat betreft douanezaken wordt deze bedrijven aangeraden om zo snel mogelijk de nodige verplichtingen te gaan regelen, zoals het aanvragen van een Brits EORI-nummer, het aanstellen van een douane-expediteur, etc. Bedrijven die zelf aangifte willen doen in het VK, komen mogelijk in aanmerking voor een vereenvoudigde invoeraangifte. Dit kan worden aangevraagd voor invoeraangiften in de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021. Meer informatie.

Welke ICC Incoterms® 2020 wordt aanbevolen voor export naar het VK? Welke risico's zijn er verbonden aan de Incoterm DDP? (veel Britse klanten vragen DDP-leveringsvoorwaarden per 1-1-2021)

De keuze van de juiste ICC Incoterms®-conditie kan per bedrijf verschillen. Er is geen standaard leveringstermijn voor zendingen van of naar het VK na 1/1/2021. Dat Engelse klanten vaak DDP vragen, komt waarschijnlijk doordat ze zelf geen ervaring hebben met douaneformaliteiten. Desalniettemin raden we bedrijven aan om hier voorzichtig mee te zijn, aangezien DDP betekent dat de verkoper de douane moet inklaren en een lokale levering in het VK moet doen. Dit heeft fiscale gevolgen in het VK, waar u als verkoper aan zult moeten voldoen. Let op: Bedrijven die zelf aangifte willen doen in het VK kunnen in aanmerking komen voor een vereenvoudigde invoeraangifte. Dit kan worden aangevraagd voor invoeraangiften in de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021. Meer informatie.

Als een Nederlandse leverancier DDP gaat leveren aan het VK, dan heeft de Nederlandse leverancier een Brits EORI-nummer nodig, hoe kan in het VK een EORI-nummer worden aangevraagd?

Na 31 december 2020 heeft u een EORI-nummer nodig dat begint met GB om goederen van of naar het VK te vervoeren. Het EORI-nummer kan binnen 5-10 minuten worden opgevraagd.

Hebben de ferry- en shortseahavens in NL, BE en FR al een code (kantoor van uitgang)?

De havens zijn te vinden in de COL (lijst van douanekantoren). De COL wordt (openbaar) gepubliceerd en kan hier worden geraadpleegd.

Hoe verloopt de procedure met betrekking tot CITES-goederen (bedreigde soorten wilde dieren en planten) die bedrijven dit jaar zonder exportvergunning naar het VK mogen exporteren, maar volgend jaar naar DC in de EU kunnen terugkeren?

Alle import, export, herexport en introductie van soorten die vallen onder de UK Wildlife Trade Regulations (UKWTR) moet worden geautoriseerd en de importeur of tussenpersoon moet de geldige, originele CITES export- en importvergunningen voorleggen aan grensfunctionarissen ter goedkeuring bij een aangewezen CITES poort / punt. Geïmporteerde goederen moeten mogelijk ook vergezeld gaan van een uitvoervergunning, wederuitvoercertificaat of certificaat van oorsprong. De EU-exportvergunning (of wederuitvoercertificaat) moet ook worden goedgekeurd door de douane bij het verlaten van de luchthaven en vervolgens worden zowel de export- als de importvergunning gevalideerd (dwz afgestempeld) door de douane bij binnenkomst in het VK. Het is de verantwoordelijkheid van de importeur om ervoor te zorgen dat de originele vergunning op het punt van binnenkomst aan het personeel van de Border Force wordt getoond.
 

Voor welke producten is een certificaat van de NVWA vereist?

Bezoek deze pagina voor de verplichtingen van Britse regeringen.
 

Moet er naast het EX A-document voor de export van alle groenten en fruit een fytocertificaat, cvo, etc. worden opgemaakt?

Bekijk hier de specifieke Brexit-pagina van de NVWA voor de verplichtingen met betrekking tot de export van planten en plantaardige producten. DEFRA (UK NVWA) vraagt vooralsnog alleen een EU fytocertificaat aan voor producten waarvoor een EU plantenpaspoort nodig is. Er worden echter speciale regels ontwikkeld met betrekking tot Xylella.
 

Zijn de verschillende BIP (grensinspectiepunten), of liever grenscontrolepunten, in NL opgericht en klaar om goederen te ontvangen voor veterinaire inspecties?

Een GCP (voorheen BIP) bevat inspectiepunten, die worden beheerd door zogenaamde inspectiepunthouders. Dit zijn commerciële bedrijven die onder toezicht staan van de NVWA. Op de noordelijke oever van de Rotterdamse haven worden na 1 januari twee extra keuringspunten gerealiseerd, dit zijn Agro Merchants Westland Warehousing B.V. en van Duijn transport Coldstore B.V. Er is nog geen keuringspunt voor vee in het Rotterdamse havengebied voorzien.
 

Is er een overgangsperiode voor btw-afgifte voor goederen die op basis van fiscale vertegenwoordiging namens Engelse klanten in het vrije verkeer zijn gebracht en die na 1 januari 2021 nog in Nederland liggen opgeslagen?

Vanaf 1 januari 2021 is een levering naar het VK een exportlevering en wordt deze, net als een (fictieve) intracommunautaire transactie, belast tegen het 0% btw-tarief (mits de export kan worden aangetoond). Bovendien moeten de goederen vanaf die datum worden ingeklaard in het VK en moeten invoerrechten en btw worden betaald in het VK. Zie deze pagina voor meer informatie over btw en brexit en download de checklist btw en brexit.
 

Wat zijn de douane- en btw-procedures als een bedrijf de zending in het VK als derde land in opslag wil houden?

In de huidige situatie heeft de overbrenging van goederen naar het VK vaak een btw-aspect; betreft het een verzending van eigen goederen naar het VK of worden de goederen overgedragen op basis van een consignatielevering. De verwachting is dat dit Europese btw-stelsel in 2021 niet meer van toepassing is op het VK. Vanaf dat moment krijgt men te maken met import-btw bij het invoeren van goederen in het VK. Vanaf 2021 zal de overbrenging van goederen naar het VK een douane-component hebben, vergelijkbaar met alle derde landen: douane-export naar het VK en een douane-import naar het VK. Als de goederen op eigen naam in het VK worden opgeslagen, zullen voorzieningen in het VK moeten worden getroffen. Als de goederen in douaneopslag worden gehouden met het doel een verdere bestemming aan te geven, zal de opslaghouder in het VK hoogstwaarschijnlijk een vergunningplichtig worden. Het hangt af van het type opslag en wat de verdere bestemming zal zijn of er voor bedrijven een aparte registratie voor zowel douane als ook voor (import) btw nodig zal zijn.
 
Indien deze gegevens voor u niet voldoende zijn of indien u aanvullende vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met uw vaste contactpersoon binnen DSV.

 

Heeft u vragen?

Onze douane-experts staan voor u klaar om te helpen. Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op over Brexit