Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Brexit zal de logistieke operaties aanzienlijk beïnvloeden

Op het nippertje bereikten Europese en Britse onderhandelaars een akkoord waarmee een harde Brexit per 1 januari 2021 is voorkomen. Maar wat staat er onder andere in het bijna tweeduizend pagina's tellende document?

Het is afgelopen met het vrij verkeer van personen. Er komen douaneformaliteiten en controles op voeding, planten en dieren. Vrachtwagens kunnen gewoon blijven rijden, mits ze over de juiste papieren beschikken, Britten mogen zelfs beperkt vracht tussen landen in de EU vervoeren, de zogenoemde cabotage. Deze wordt wel beperkt tot maximaal twee ritten. Er komen geen handelsquota over en weer. Wat betekent dat het Verenigd Koninkrijk net zo veel naar het vasteland kan exporteren als nu, en vice versa. Goed nieuws dus voor Nederlandse exporteurs. De Britten hebben beloofd zich te zullen houden aan de EU-normen als het gaat om voedselveiligheid. Anders dan de rest van Verenigd Koninkrijk blijft Noord-Ierland deel uitmaken van de Europese interne markt. Goederen in Noord-Ierland geproduceerd, kunnen nog steeds onbelemmerd de EU binnengebracht worden. Andere belangrijke punten uit de handels- en samenwerkingsovereenkomst (TCA) zijn:

 • Onder een vrijhandelsovereenkomst worden de douanerechten verlaagd tot 0% voor goederen van oorsprong uit het VK en de EU.
 • De oorsprongsstatus zal het hot topic zijn in 2021. De oorsprongsregels zullen cruciaal zijn voor het tariefvrij verkeer van goederen. In tegenstelling tot een douane-unie is een vrijhandelsovereenkomst een bilaterale overeenkomst die alleen tariefvrij verkeer toestaat van goederen die in het VK of de EU worden geproduceerd. Er zijn regels met betrekking tot de status die worden bepaald door het percentage Britse of EU-inhoud. Voor goederen die in het VK / de EU zijn vervaardigd, moeten ze voldoen aan de oorsprongsregels die zijn vastgelegd in de FTA.
 • Exporteurs die aan de oorsprongsregels voldoen, hebben een preferentiecertificaat nodig om ervoor te zorgen dat er 0% -tarieven gelden. Zie hieronder over de status van erkende exporteur en certificaten.
 • Het combineren van actieve veredeling en preferentiële oorsprongsbehandeling is niet toegestaan. Er moet voor worden gezorgd dat de complexiteit van deze belangrijke regimes wordt gepland en begrepen.
 • De AEO (S) -status wordt wederzijds erkend door de EU en het VK.
 • De import- en exportprocedures zijn nog van kracht. Dit was altijd het geval en brengt een grote verschuiving in papierwerk en processen met zich mee voor die bedrijven die voorheen alleen betrokken waren bij handel binnen de EU.
 • Uitgestelde rekeningen - we hebben een grote haast gezien om rekeningen voor uitstel van rechten op te zetten. HMRC heeft ontheffing van bankgaranties ingevoerd voor Britse bedrijven. Als gevolg van wijzigingen in de btw-boekhouding bij invoer kunt u uw bankgarantie mogelijk verlagen. Als u uitsluitend goederen met 0% accijnzen importeert onder de FTA en PVA gebruikt, is het mogelijk dat uw uitgestelde rekening niet verder hoeft te gaan.
 • Uitgestelde btw-boekhouding bij invoer. "PVA" - zie hieronder hoe dit werkt.
 • Antidumpingrechten (ADD) -maatregelen die door de EU zijn geïnitieerd, zijn herzien door een nieuw opgerichte Britse afdeling (Trade Remedies Investigations Directorate (TRID)) om te bepalen of ADD vanaf 2021 nog steeds vereist is. Het is daarom belangrijk dat voor die bedrijven die
  momenteel onderworpen zijn aan ADD bij invoer, moet de .Gov-website worden gecontroleerd om te bevestigen of die maatregelen zullen worden voortgezet.
 • Als onderdeel van het terugtrekkingsakkoord kunnen goederen die zich momenteel in de EU bevinden, onder bepaalde omstandigheden opnieuw worden ingevoerd zonder betaling van douanerechten. Voor deze verplaatsingen moet reliëf voor geretourneerde goederen worden gebruikt. Vermeld op de aangifte ten invoer de code douaneprocedures 61 23 F01. U moet ervoor zorgen dat u beschikt over het bewijs van de originele levering, zoals vrachtdocumenten, contracten en facturen.
 • De btw-registratievereisten in het land van invoer, wanneer u DDP verkoopt, blijven bestaan. Dit is een van de grootste problemen waarmee bedrijven struikelen en moet dringend worden herzien.
 • Handel in de EU vereist dat Britse bedrijven een indirecte douanevertegenwoordiger aanstellen. Dit komt omdat het VK een niet-EU-land is.
 • Voor btw-registraties voor Britse bedrijven in de EU moet in de meeste EU-landen een fiscaal vertegenwoordiger worden aangesteld.
 • E-commerce-regels komen tegelijk met de Brexit binnen. Vrijstelling voor zendingen met een lage waarde wordt geschrapt en elke e-commerce-verkoper of online platform dat eerder volgens deze regels importeerde, moet zich op het moment van levering registreren voor btw en rekenschap afleggen voor Britse btw. Dit is van toepassing als de zending £ 135 of minder is.
 • De regels met betrekking tot Noord-Ierland blijven complex en het is onduidelijk of goederenbewegingen van GB naar NI nog moeten worden aangegeven via de Trader Support Service ("TSS").

Via deze pagina's informeren wij u hoe u zich het beste kunt voorbereiden op de komende veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een EORI nummer en BTW verlegging. Daarnaast, als u wilt dat DSV uw import- en/of exportformaliteiten gaat vervullen, dient u hiervoor een machtiging naar DSV te sturen.

Via de volgende pagina's willen wij u graag helpen bij de voorbereidingen op de Brexit:

Indien deze informatie niet volstaat voor u of indien u aanvullende vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met uw vaste contactpersoon binnen DSV.

 

Heeft u vragen?

Onze douane-experts staan voor u klaar om te helpen. Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op over Brexit