Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Een stapsgewijze export handleiding

Wanneer de overgangsperiode eindigt op 31 december 2020, moeten bedrijven in het VK en de EU douane-, accijns- en btw-procedures toepassen op goederen die tussen het VK en de EU worden verhandeld, op dezelfde manier die al geldt voor goederen die naar buiten de EU worden geëxporteerd. Deze stapsgewijze handleiding is bedoeld om bedrijven te helpen de belangrijkste acties te begrijpen die ze moeten uitvoeren om vanaf 1 januari 2021 verder te kunnen handelen tussen het VK en de EU. Het is gebaseerd op de bestaande richtlijnen die al van toepassing zijn op de handel. dat EU-bedrijven uitvoeren met bedrijven buiten de EU. De gids is alleen bedoeld als advies en begeleiding en is niet bedoeld om alle producten en eventualiteiten te behandelen.

De gids is alleen bedoeld als advies en begeleiding en is niet bedoeld voor alle producten, situaties en eventualiteiten. Sommige gebieden kunnen de komende weken veranderen en bedrijven wordt aangeraden om relevante bronnen van de overheid en de douane nauwlettend in de gaten te houden, waarvan er vele te vinden zijn op de pagina met nuttige links.

1) Registreer voor een EORI-nummer

U hebt een EORI-nummer nodig om te handelen, of u nu in het VK of in de EU27 bent gevestigd. Deze worden hier uitgelegd. Uw klanten moeten zich registreren voor een EU EORI-nummer als ze er nog geen hebben. U kunt een EORI-nummer krijgen door u te registreren bij de douane in uw land.

2) Vul een volmacht in en stuur deze op

DSV heeft schriftelijke toestemming van u nodig om DSV in staat te stellen namens u op te treden als douane-expediteur. Dit geldt zowel voor uitvoeraangiften als voor invoerafschriften. Zonder dit kunnen wij uw lading niet door de douane vervoeren. Deze zijn verkrijgbaar bij uw lokale DSV-kantoor.

3) Controleer of u een vergunning nodig heeft om uw goederen te exporteren

Mogelijk hebt u een vergunning nodig of volgt u speciale regels om goederen waarvoor beperkingen gelden uit te voeren. Of u al dan niet een exportvergunning nodig heeft voor uw goederen, wordt bepaald door vier factoren:

  • Aard van de goederen;
  • Bestemming van de goederen;
  • Ultiem eindgebruik van de goederen;
  • Vergunningsplicht van handelsactiviteiten.

Goederen die beperkt zijn, variëren van landbouwproducten tot militaire goederen. Een uitgebreide lijst van verboden en aan beperkingen onderworpen goederen is te vinden op de websites van uw nationale overheid / douane.

4) Zoek de goederencode (HS-classificatie) van uw goederen op

Goederencodes classificeren goederen zodat u of uw makelaar exportaangiften kan invullen. Als u niet zeker weet hoe u uw producten moet classificeren, heeft uw nationale douaneautoriteit online handleidingen beschikbaar. Het is belangrijk om wat achtergrondonderzoek te doen naar de bestemming (en) waarnaar u wilt exporteren. Deze achtergrondinformatie, gecombineerd met de goederencode van de goederen, helpt u te bepalen of de goederen invoerrechten zullen krijgen in het land van bestemming.

5) Uw export aangeven bij de douane

Het is mogelijk om uw eigen douaneaangiften te doen, maar het proces is ingewikkeld en alleen geschikt voor meer ervaren exporteurs. De meeste bedrijven gebruiken een douane-expediteur of -agent om dit voor hen te doen. Als DSV uw vracht afhandelt, kunnen wij u hierbij helpen. Als u heeft besloten een douane-expediteur in te schakelen, moet u in een formele schriftelijke machtiging aangeven of de makelaar bevoegd is om op te treden als ‘directe’ of ‘indirecte’ vertegenwoordiger. DSV kan dit toelichten en de benodigde machtigingsformulieren verstrekken. Het is belangrijk op te merken dat uitvoeraangiften vooraf bij de douane moeten worden ingediend. Het door de douane afgegeven exportbegeleidingsdocument (EAD) moet de goederen begeleiden naar de haven waar de goederen bij de douane worden aangebracht.

6) Voor het invullen van de uitvoeraangifte zal uw tussenpersoon u vragen om een handelsfactuur in te vullen

De handelsfactuur moet de waarde van uw goederen bevatten - dat is de prijs waarvoor u ze verkoopt. Uw tussenpersoon kan ook de vrachtkosten of exportverzekering nodig hebben (die u al dan niet in de verkoopprijs hebt opgenomen), afhankelijk van de verkoopvoorwaarden. Het is belangrijk dat de informatie op de handelsfactuur correct is. Deze factuur wordt door uw tussenpersoon gebruikt om een officiële douaneaangifte te doen.

7) Stuur de handelsfactuur (en licentie, indien nodig) door met uw zending

De relevante documenten moeten de goederen begeleiden naar de haven van uitgang.

8) De goederen moeten bij de douane worden ‘aangebracht’

Melding van aankomst van goederen op de voor douanecontrole vereiste locatie wordt aangeduid als ‘aanbrenging van de goederen bij de douane’. Een geautoriseerde partij stuurt een aankomstmelding naar de douane (meestal een havenautoriteit). Hierdoor weet de Douane dat de goederen zich op een voor douanecontrole vereiste locatie bevinden (normaal gesproken een haven). De douane zal het ‘aankomstbericht’ onderzoeken en bepalen of de goederen toestemming hebben om door te gaan of dat ze moeten worden onderzocht enz.

9) Voltooi de invoer van de uitvoer in het nationale douanesysteem

Zodra het vervoermiddel waarop de goederen zijn geladen, het exportgebied fysiek heeft verlaten, moet een vertrekbericht bij de douane worden ingediend door de bevoegde scheepsexploitant / luchtvaartmaatschappij.

U bent verplicht een administratie bij te houden van alle verhandelde goederen die u bij de douane aangeeft voor de wettelijk vereiste periode, doorgaans 6-7 jaar, hoewel dit per land verschilt.

 

Na export

Overwegingen: BTW-behandeling voor export

BTW is een belasting die wordt geheven op goederen en diensten die op het nationale grondgebied worden verbruikt. Normaal gesproken kunt u goederen die u buiten het grondgebied exporteert, een nultarief toekennen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

 

Heeft u vragen?

Onze douane-experts staan voor u klaar om te helpen. Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op over Brexit