Global Transport and Logistics
Selecteer land/ taal

Selecteer land/ taal

myDSV

Een stapsgewijze import handleiding

Wanneer de overgangsperiode eindigt op 31 december 2020, zullen Britse en EU-bedrijven douane-, accijns- en btw-procedures moeten toepassen op goederen die tussen het VK en de EU worden verhandeld, op dezelfde manier die al geldt voor goederen die naar buiten de EU worden geëxporteerd. Deze stapsgewijze handleiding is bedoeld om bedrijven te helpen de belangrijkste acties te begrijpen die ze moeten uitvoeren om vanaf 1 januari 2021 verder te kunnen handelen tussen het VK en de EU. Het is gebaseerd op de bestaande richtlijnen die al van toepassing zijn op de handel. die bedrijven in de EU en het VK uitvoeren met bedrijven buiten de EU. De gids is alleen bedoeld als advies en begeleiding en is niet bedoeld om alle producten en eventualiteiten te behandelen.

Sommige gebieden kunnen veranderen en bedrijven wordt geadviseerd om de relevante bronnen van de overheid en de douane nauwlettend in de gaten te houden, waarvan er vele te vinden zijn op de pagina met nuttige links.

1) Registreer voor een EORI-nummer

U hebt een EORI-nummer nodig om te handelen, of u nu in het VK of in de EU27 bent gevestigd. Deze worden hier uitgelegd. Uw klanten moeten zich registreren voor een EU EORI-nummer als ze er nog geen hebben. U kunt een EORI-nummer krijgen door u te registreren bij de douane in uw land.

2) Vul een volmacht in en stuur deze op

DSV heeft schriftelijke toestemming van u nodig om DSV in staat te stellen namens u op te treden als douane-expediteur. Dit geldt zowel voor uitvoeraangiften als voor invoerafschriften. Zonder dit kunnen wij uw lading niet door de douane vervoeren. Deze zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke DSV-kantoor.

3) Zoek de goederencode (HS-classificatie) van uw goederen op

Goederencodes classificeren goederen zodat u of uw makelaar invoeraangiften kan invullen. Het correct classificeren van uw goederen betekent dat u:

 • Het juiste bedrag aan invoerrechten betaalt;
 • Weet of de invoerrechten op uw goederen zijn geschorst;
 • Weet of er preferentiële rechten kunnen worden toegepast;
 • Weet of u een import- of exportvergunning nodig heeft;
 • Als u niet zeker weet hoe u uw producten moet classificeren, heeft uw nationale douaneautoriteit online handleidingen beschikbaar.

4) Bepaal de waarde van uw goederen

De waarde van de goederen is nodig om het toepasselijke douanerecht te bepalen. De waarde wordt ook gebruikt voor handelsstatistieken. U komt tot de waarde van de goederen door een van de zes manieren of ‘methoden’ te gebruiken. Het is belangrijk op te merken dat u methode 1 moet proberen voordat u doorgaat naar methode 2 enzovoort. Methode 1 is gebaseerd op de transactiewaarde. Dit is de prijs die de koper aan de verkoper betaalt of moet betalen voor de goederen wanneer deze worden verkocht voor export in overeenstemming met specifieke regels. Deze regels, samen met de andere waarderingsmethoden, zijn hier te vinden op de website van de Wereldhandelsorganisatie.

5) Controleer of uw goederen op enigerlei wijze verboden of beperkt zijn of dat er aanvullende eisen nodig zijn

Er zijn enkele goederen die u niet naar landen kunt brengen. Sommige goederen zijn beperkt en u heeft een speciale vergunning nodig om ze te importeren. Vergunningen zijn vaak nodig voor de import en export van militaire en para-militaire goederen, dual-use en technologie, kunstwerken, planten en dieren, medicijnen en chemicaliën. Raadpleeg voor meer informatie de huidige richtlijnen over verboden en aan beperkingen onderworpen goederen, import- en exportvergunningen op uw lokale douane- of overheidswebsite.

6) Stel de oorsprong van de goederen vast

Door de oorsprong van de goederen vast te stellen, kan worden vastgesteld of zij in aanmerking komen voor lagere of geen douanerechten. Er zijn twee hoofdcategorieën van oorsprong in de regels:

 • Goederen die geheel en al in één land zijn verkregen of geproduceerd;
 • Goederen waarvan de productie bestond uit materialen uit meer dan één land.

De tweede categorie is complexer omdat er verschillende criteria moeten worden gevolgd. Nadat u de herkomst van de goederen heeft verduidelijkt, kunt u nagaan of ze in aanmerking komen voor een voorkeursbehandeling in het kader van een tariefpreferentiesysteem.

7) Overweeg of u in aanmerking komt voor het gebruik van faciliteiten

Er zijn verschillende speciale douaneprocedures beschikbaar voor handelaren:

 • Opslag bestaande uit Customs Warehousing (CW);
 • Specifiek gebruik bestaande uit tijdelijke toelating en eindgebruik;
 • Verwerking omvattende actieve en passieve veredeling;
 • Doorvoer.

Voordat u beslist of u een speciale procedure wilt gebruiken, moet u de procedure onderzoeken om er zeker van te zijn dat u aan alle verplichtingen kunt voldoen. Let op: het gebruik van speciale procedures vereist voorafgaande toestemming van HMRC (VK) of lokale autoriteiten in een van de 27 EU-lidstaten.

8) Uw invoer aangeven bij de douane

Het is mogelijk om uw eigen douaneaangiften te doen, maar het proces is ingewikkeld en alleen geschikt voor meer ervaren importeurs. De meeste bedrijven gebruiken een douane-expediteur of -agent om dit voor hen te doen. Als DSV uw goederen afhandelt, kunnen wij u hierbij helpen. Als u heeft besloten een douane-expediteur in te schakelen, moet u in een formele schriftelijke machtiging aangeven of de makelaar bevoegd is om op te treden als ‘directe’ of ‘indirecte’ vertegenwoordiger. DSV kan dit toelichten en de benodigde machtigingsformulieren verstrekken. Als u de douane uitbesteedt aan een derde partij, is het belangrijk om DSV hiervan op de hoogte te stellen. Werken met uitbestede makelaars kan mogelijk leiden tot extra vertragingen in het proces.

9) Betaal rechten over de goederen

Het kan zijn dat u invoerrechten moet betalen, afhankelijk van de classificatie van de goederen en waar ze vandaan komen. Sommige goederen genieten een schorsingsregeling. Informatie hierover kunt u vinden op uw nationale douanewebsite. Uw goederen kunnen ook onderworpen zijn aan aanvullende rechten, zoals antidumpingrechten. Goederen worden normaal gesproken pas vrijgegeven door de douane als u alle verschuldigde kosten heeft betaald. Uitzonderingen hierop zijn onder meer als de importeur van de goederen een rekening opent bij de douane. Er moet aan voorwaarden worden voldaan om van deze regeling te kunnen profiteren, waaronder het verstrekken van garanties.

U bent verplicht een administratie bij te houden van alle verhandelde goederen die u bij de douane aangeeft voor de wettelijk vereiste periode, doorgaans 6-7 jaar, hoewel dit per land verschilt.

 

Klanten import checklist in het geval van no-deal brexit

Brexit import checklist NL

Heeft u vragen?

Onze douane-experts staan voor u klaar om te helpen. Neem contact met ons op.

Neem contact met ons op over Brexit